Ο Αντίχριστος θα προσφέρει στην ανθρωπότητα την πιo μεγάλη επίγεια ευημερία και ευδαιμονία, θα προσφέρει τιμές, πλούτη, μεγαλεία, σωματικές ανέσεις και σαρκικές ηδονές. Όσοι επιζητούν τα επίγεια αγαθά, θα τoν δεχθούν και θα τον ονομάσουν κύριό τους…

Αγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ(1807-1867)

(Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β´. Έργα 8 σελ, 153)