Αναρτήσεις από 13 Σεπτεμβρίου, 2020

4 Items

Προτυπώσεις του Σταυρού του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου. Οι εκκλησιαστικοί Πατέρες, ερευνώντας το ιερό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, εντόπισαν πλήθος προτυπώσεων που αφορούν σε γεγονότα της Καινής Διαθήκης και εμφανίζονται άλλοτε ξεκάθαρα και άλλοτε σκιωδώς-συμβολικώς. Το ίδιο παρατηρείται και στο θέμα της Σταύρικής θυσίας του Κυρίου. Ακολουθούν εδάφια, όπου η Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα η Πεντάτευχος, προτυπώνει το όργανο […]

Ας μάθουμε να ζούμε μ’ ευγνωμοσύνη. Ο Χριστός ζήτησε την ευγνωμοσύνη από τους δέκα λεπρούς.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

π.Αντώνιος Bloom Μητροπολίτης Σουρόζ (1914- 2003) Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δέκα λεπροί ήρθαν στον Κύριο· δέκα άνθρωποι που ήταν τελετουργικά ακάθαρτοι και γι’ αυτό είχαν απορριφθεί από την κοινότητα τους, αδυνατούσαν να παραβρεθούν στην κοινή λατρεία στο Ναό, αδυνατούσαν να πλησιάσουν τις κατοικίες των ανθρώπων επειδή η […]

Καποδίστριας – Ἡ καρδιά πού χτυποῦσε γιά τήν Ἑλλάδα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος. Βρισκόμαστε λίγους μῆνες πρίν τούς ἑορτασμούς τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἑλ­ληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Καί εἴ­μαστε δυστυχῶς ὑποχρεωμένοι νά ὑ­περα­σπίζουμε τήν ἐθνική μας ταυ­τό­τητα ἀπό ἐκείνους πού ἔπρεπε νά προ­ε­ξάρχουν σέ αὐτόν τόν ἀγώνα, δηλαδή τήν ἁρ­μό­δια Ἐπιτροπή ἑορτασμοῦ. Με­ταξύ τῶν ἄλλων ἀτόπων, ἐκπρόσωποί της χα­ρακτήρισαν καί τόν Καποδί­στρια […]

Scroll Up