Αναρτήσεις από 6 Σεπτεμβρίου, 2020

3 Items

Τί μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ τοὺς νεκροὺς;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Rose Seraphim (Hieromonk (1934- 1982) ) Ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκφράσει τὴν ἀγάπη του γιὰ τοὺς νεκροὺς καὶ νὰ τοὺς βοηθήσει οὐσιαστικά, μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιτύχει προσευχόμενος ὑπὲρ τῶν ψυχῶν τους, καὶ εἰδικότερα μνημονεύοντας αὐτοὺς στὴ Θεία Λειτουργία, ὅταν οἱ μερίδες ποὺ ἀποκόπτονται γιὰ ζῶντες καὶ νεκροὺς ἀφήνονται νὰ πέσουν μέσα στὸ […]

Ὕδωρ Ἀθανασίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κόντογλου Φώτης. (Ἰσαὰκ ὁ Σύρος – Ἰωάννης τῆς Κλίμακος – Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς) Πολλοὶ ἀπὸ κείνους ποὺ δὲ θέλανε νὰ ἀκούσουνε γιὰ θρησκεία, σήμερα ἀλλάξανε, καὶ ζητᾶνε νὰ διαβάσουνε θρησκευτικὰ βιβλία κι’ ἄλλα γραψίματα ποὺ ἔχουνε σχέση μὲ τὴ θρησκεία, κ’ ἐδῶ καὶ σ’ ἄλλες χῶρες. Σὲ κάμποσους ἀπ’ αὐτοὺς ἄνοιξε τὸ δρόμο ποὺ τοὺς […]

Όταν διδάσκεις και εξηγείς, μη κρύψεις τα πρέποντα από τους παρόντες.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

«Ὁ παιδεύων κακοὺς λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν· ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεβῆ μωμήσεται ἑαυτόν. Μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε. δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται· γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι. Αρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου, καὶ βουλὴ ἁγίων σύνεσις, τὸ δὲ γνῶναι νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς». (Παροιμίες 9, 7) Μετάφραση: […]

Scroll Up