Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

Λοιπόν να μη λέμε τις αμαρτίες των άλλων· Γυναίκες τις αμαρτίες των ανδρών, άνδρες τις αμαρτίες των γυναικών τούς. Τις δικές μας!

Και προσέξτε, όχι ιστορίες, όχι βάσανα, όχι τι κάνανε οι άλλοι· τις δικές μας αμαρτίες πού μπορεί να λέγονται μέσα σε ελάχιστα λεπτά και να διευκολύνουμε και τον Ιερέα και να διευκολύνουμε και τους ανθρώπους πού περιμένουνε έξω για εξομολόγηση.

Και όταν έχουμε προβλήματα ή θέλουμε να πούμε ακόμη και βάσανα για να ξεκουραστούμε, ας πούμε στον Ιερέα να μας κλείσει κάποια ιδιαίτερη συνάντηση – όχι παραμονές του Πάσχα ή των Χριστουγέννων ή του Δεκαπενταύγουστου -, να έχει και εκείνος χρόνο να μάς ακούσει και να μας δώσει και κάποια συμβουλή πάνω στο βάσανο, το όποιο έχουμε ή στο πρόβλημα, το οποίο μας απασχολεί.