Εύκολα περιφρονεί κανείς το πολύ συνηθισμένο και αφού εύκολα το περιφρονεί εύκολα και το κατακρίνει. Το μακρινό όμως και σπάνιο, κατά φυσική ακολουθία το θεωρούμε περισπούδαστο και σπουδαίο.

Κατά τον ίδιο ακριβώς λεπτό τρόπο οι Απόστολοι και οι Πατέρες πού καθιέρωσαν από την αρχή τούς θεσμούς της Εκκλησίας, διαφύλαξαν την ιερότητα των μυστηρίων με μυστικότητα και σιωπή. Και αυτό διότι δεν είναι καθόλου μυστήριο κάθε τι πού φθάνει στα αυτιά όλου τού κόσμου ακόμη και των τυχαίων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η άγραφη παράδοση για να μην αμεληθεί, και περιφρονηθεί από τούς πολλούς η γνώση των δογμάτων λόγω συνήθειας.

Γιατί είναι άλλο το δόγμα και άλλο το κήρυγμα – διδασκαλία. Το μεν δόγμα αποσιωπάται, ενώ τά κηρύγματα δημοσιεύονται.

Ένα είδος σιωπής είναι και η ασάφεια, την οποία χρησιμοποιεί η γραφή, η οποία κάνει πολύ δύσκολη την κατανόηση και αυτό προς όφελος εκείνων πού καταγίνονται με αυτά.

Γι’ αυτό το λόγο, όλοι βλέπουμε προς ανατολάς, όταν προσευχόμαστε, λίγοι όμως γνωρίζουμε ότι έτσι επιζητούμε την αρχαία μας πατρίδα, τον παράδεισο, τον όποιο φύτεψε ο Θεός στην Εδέμ, πού βρίσκεται προς ανατολάς (Γέν. 2,8 «Καὶ ἐφύτευσεν ο Θεός Παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατά ανατολάς»).

Μέγας Βασίλειος