Αναρτήσεις από Αύγουστος 2020

16 of 112 items

Περὶ πλούτου καὶ πλουσίων (Ματθ. ιθ΄16-26)

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἄγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός (Ἀρχιεπισκόπος Κριμαίας) Ἀκούσατε σήμερα τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα περὶ τοῦ πλούσιου νεανίσκου, ὁ ὁποῖος δὲν ἤθελε νὰ μοιράσει τὴν περιουσία του γιὰ νὰ γίνει κληρονόμος τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Τότε ὁ Κύριος εἶπε στοὺς μαθητές του ὅτι εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ περάσει καμήλα ἀπὸ βελονότρυπα παρὰ νὰ μπεῖ πλούσιος στὴν Βασιλεία τῶν […]

Ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἀθανάσιος (Μητροπολίτης Λεμεσοῦ) Γίνεται πολὺς λόγος σήμερα γιὰ τὴ δικαιοσύνη. Ὑπάρχει ὅμως τεράστια διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ἀνθρώπινη καὶ θεία δικαιοσύνη. Ὁ Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ἀναφέρει: «μὴν πεῖς τὸν Θεὸ δίκαιο» διότι κατὰ τὴν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ὁ Θεὸς εἶναι ἄδικος, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι οἱ ἄνθρωποι θεωροῦν ὅτι ἕνας κακὸς ἄνθρωπος θὰ πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ […]

Ἡ ἀγάπη εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Πορφύριος (Μπαϊρακτάρης) Ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό δέν ἔχει ὅρια, τό ἴδιο καί ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Νά ἐκτείνεται παντοῦ, στά πέρατα τῆς γῆς. Παντοῦ, σέ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Θά σᾶς τό πῶ μ’ ἕνα παράδειγμα. Ἦταν ἕνας ἀσκητής κι εἶχε δύο ὑποτακτικούς. Προσπαθοῦσε πολύ νά τούς ὠφελήσει καί νά τούς κάνει καλούς. […]

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Αληθινός επαναστάτης, ανανεωτής των πάντων!

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης, Προηγούμενος Ι.Μ. Ιβήρων. Η ενσάρκωσι αυτής της αγωγής και της χάριτος του Αναστημένου διακρίνεται στα πρόσωπα όλων των Αγίων. Μπορούμε όμως να τα δούμε χαρακτηριστικά και χειροπιαστά στη μορφή και στο έργο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που γεννιέται πνευματικά στο Άγιον Όρος, παίρνει ευλογία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κυρ-Σωφρόνιο, και βγαίνει […]

Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου 31.8

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὄρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας. ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ […]

Γιατί δόθηκε η άγραφη παράδοση;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Εύκολα περιφρονεί κανείς το πολύ συνηθισμένο και αφού εύκολα το περιφρονεί εύκολα και το κατακρίνει. Το μακρινό όμως και σπάνιο, κατά φυσική ακολουθία το θεωρούμε περισπούδαστο και σπουδαίο. Κατά τον ίδιο ακριβώς λεπτό τρόπο οι Απόστολοι και οι Πατέρες πού καθιέρωσαν από την αρχή τούς θεσμούς της Εκκλησίας, διαφύλαξαν την ιερότητα των μυστηρίων με μυστικότητα […]

Scroll Up