Από την πρώτη Αυγούστου ξεκινά η ευλογημένη περίοδος που είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο και κορυφώνεται κατά την εορτή της Κοιμήσεως και της εις ουρανούς Μεταστάσεώς Της.

Η εικόνα της Παναγιάς

Το χρονικό διάστημα του Δεκαπενταυγούστου είναι μια περίοδος του Εκκλησιαστικού έτους, κατά την οποία η ορθόδοξη ψυχή στρέφει τα μάτια με βαθειά κατά­νυξη προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Επί δεκαπέντε ημέρες, πριν από την εορτή της Κοιμήσεως, σημαίνουν οι καμπάνες την ώρα του δει­λινού και τα πλήθη των πιστών πάνε να ψάλλουν τον Μικρό και τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα.

Οι Παρακλητικοί Κανόνες, ο Μικρός και ο Μέγας ή απλώς η Μικρή και η Μεγάλη Παράκληση – επειδή δια των ύμνων αυτών οι πιστοί παρακαλούν την Παναγία να ακού­ση και να ικανοποιήση τα αιτήματά τους – ψάλλονται , εναλλάξ, δη­λαδή την μία μέρα ψάλλεται η Μεγάλη και την άλλη η Μικρή.

Μόνο κατά τους εσπερι­νούς των Σαββάτων και της Εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ψάλλον­ται οι Παρακλήσεις και τούτο επειδή το περιεχόμενό τους είναι πέν­θιμο και ικετευτικό και δεν συμφωνεί προς το χαρμόσυνο ύφος των εορταστικών αυτών ύμνων.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου από 2 ως 12 Αυγούστου θα ψάλλεται κάθε απόγευμα στις 7 ο Εσπερινός και εναλλάξ η Μικρή και η Μεγάλη Παράκληση. Στις 13 Αυγούστου η τελευταία Παράκληση θα ψαλεί στις 8 μ.μ. και εν συνεχεία θα τελεστεί ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ.