Ἐνῷ ἡ Ἁγία Σοφία μεταβάλλεται εἰς τζαμί, ὁλοκληρώνονται ὅλαι αἱ διαδικασίαι εἰς τὸ τέμενος τῶν Ἀθηνῶν καὶ συν­εχῶς ἀνακαινίζονται τζαμιὰ εἰς τὴν Θρᾴκην. Αὐτὸ εἶναι τὸ πραγματικὸν ἐνδιαφέρον τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ δῆθεν κόπτεται διὰ τὴν «Μεγάλην Ἐκκλησίαν». Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «slpress.gr» τῆς 16ης Ἰουλίου 2020:

«Στὴν Κομοτηνὴ ὑπάρχουν περὶ τὰ 20 τεμένη καὶ μετζὶτ (δηλαδὴ μικρὰ τζαμιὰ δίχως μιναρέ), ἄλλα παλαιότερα καὶ ἄλλα νεότερα. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς γιὰ διπλάσιο ἀριθμὸ χριστιανῶν κατοίκων, ἡ πόλη διαθέτει τοὺς μισοὺς λατρευτικοὺς χώρους ἀπὸ τοὺς ὁποίους μόνον ἕνας κρατάει ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας (πιθανὸν καὶ πολὺ πιὸ πίσω). Ποιὰ εἶναι λοιπὸν σήμερα ἡ κατάσταση τῶν τζαμιῶν στὴν Κομοτηνή;

Πρακτικὰ στὴν πόλη δὲν ὑπάρχει τέμενος ποὺ νὰ μὴ ἔχει ἀνακαινιστεῖ, μερικῶς ἢ ἐκ βάθρων, τὰ τελευταῖα χρόνια. Προηγήθηκε τὸ Γενὶ τζαμί… Τὸ δεύτερο σημαντικότερο τζαμὶ εἶναι τὸ ἐπίσης κεντρικὸ Ἐσκὶ τζαμί, πού… εἰκάζεται πὼς προϋπῆρξε ὡς χριστιανικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου… Ἐκεῖ ποὺ ἔγινε θεαματικὸ ἔργο ἦταν τὸ τέμενος Ταμπακχανέ… Ἐξ ὁλοκλήρου ἐπίσης ἀνακατασκευάστηκε τὸ 2015 (ἐντὸς ἐλαχίστων ἑβδομάδων!) καὶ τὸ Μαχμοὺτ Ἀγὰ τζαμί… Μικρότερης ἔκτασης βελτιωτικὲς παρεμβάσεις ἔγιναν καὶ στὰ ὑπόλοιπα τεμένη…»

Ορθόδοξος Τύπος