Δάκρυσε κυρά Δέσποινα, δάκρυσε!… Γιατί γιά τίς ἁμαρτίες μας καί τήν παχυλή μας ζωή ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά μαγαρίσουν οἱ ἀγαρηνοί τήν Ἁγιά Σοφιά, τό Μέγα Μοναστήρι… «Φάγαμε, χορτάσαμε, παχύναμε καί κλωτσήσαμε» τόν «ἡγαπημένο», τόν Θεό μας, ὅπως ἀναφέρει ἡ Παλαιά Διαθήκη.

Μᾶς πείραξε πού ὁ σουλτάνος βεβήλωσε τήν Ἁγιά Σοφιά. Καί καλά μᾶς ἔκανε. Ὅμως ἀργήσαμε! Ψηφίσαμε νόμους πού μαγαρίζουν καί βεβηλώνουν ὅσια καί ἱερά τῆς φυλῆς μας, ἀξίες καί ἱδανικά τῆς ἑλληνορθοδόξου ταυτότητάς μας, κι ὅμως μείναμε ἀπαθείς.

Τί περιμέναμε νά κάνει ὁ τοῦρκος; Γιατί μᾶς ξενίζει ἡ βαρβαρότητα τῶν ὀθωμανῶν; Δέν εἶναι ἀπόγονοι αὐτῶν πού κρέμασαν, ἀτίμασαν, βίασαν, κατακρεούργησαν, σούβλισαν τούς προγόνους μας; Οἱ δικοί τους πρόγονοι δέν ἦταν ἐμπνευστές τοῦ παιδομαζώματος; Μήν τάχα εἶναι ἀπόγονοι τῶν γενιτσάρων αὐτοί πού μέ τόση μανία σήμερα θέλουν νά ποδοπατήσουν καί νά μαγαρίσουν τά αἱματοβαμμένα καί ἁγιασμένα μάρμαρα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας;

Ἕκαστος «θά λάβει τήν ἔκδικον μισθαποδοσίαν» καί ὁ σουλτάνος τῆς γείτονος δέν θά μείνει ἀτιμώριτος. Γιά τήν ἀμετροέπειά του, τήν ἀλαζονεία του καί τίς ὑπερφίαλες ἀποφάσεις του θά λάβει κι αὐτός ὅ,τι τοῦ ἀναλογεῖ.

Ἄς εἶναι ὅμως ἡ ἀπόφαση αὐτή τοῦ Ἐρτογάν πρός γνώσιν καί συμμόρφωσιν ὅλων αὐτῶν πού θέλουν νά ἑορτάσουν τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία τοῦ 1821 μέ γλυκανάλατες ἐκδηλώσεις πού χαϊδεύουν τά αὐτιά αὐτῶν τῶν βαρβάρων καί θέλουν νά παραχαράξουν τήν ματωμένη ἱστορία μας.

Blogger