Αναρτήσεις από 13 Ιουνίου, 2020

5 Items

Ἐλευθερία καὶ Ἀγάπη: Οἱ βασικές συντεταγμένες.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Παῦλος Ἰωάννου (Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης) Ἐλευθερία καὶ Ἀγάπη: Οἱ βασικές συντεταγμένες τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Αὐτό πού ὅλοι μας ξέρουμε καί πού ὅλοι μας βιώνουμε, εἶναι ἡ κρίση, πού πολλές φορές ὑπάρχει στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, μιά κρίση πού φαίνεται, ὅτι γίνεται ὁλοένα μεγαλύτερη καί ριζικότερη, ἀφοῦ πιά ἡ ἀδυναμία τῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς ἐπαφῆς ἔχει […]

Αγρυπνίες καλοκαιριού 2020 στον Άγιο Αχίλλιο.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κατά το καλοκαίρι του 2020 θα τελέσουμε στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου τις εξής ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ: 1.Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 (ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ), στις 8.30 μ.μ. για την εορτή της Αγίας Τριάδος. 2.Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, στις 8.00 μ.μ. για την εορτή του Αγίου Λουκά του ιατρού, αρχιεπισκόπου Κριμαίας. 3.Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, στις 8.00 μ.μ. για το Γεννέθλιο […]

Η πίστη μας είναι γραμμένη στο «Πιστεύω».

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα, ἀγαπητοί μου, εἶναι τό νά ἔχουμε καλή σχέση μέ τόν Θεό. Θεός ὑπάρχει καί ἄς μήν ἔχουμε καμμία ἀμφιβολία γι᾽ αὐτό. Καί ἀφοῦ ὑπάρχει, πρέπει βεβαίως νά ἔχουμε σχέση μαζί Του. Ἡ σχέση μας αὐτή λέγεται «πίστη». Εἶναι ὡραία αὐτή ἡ ἔκφραση «πίστη» καί δηλώνει ὅτι ἡ σχέση μας μέ τόν […]

Κυριακή των Αγίων Πάντων – Ο Ιερός Χρυσόστομος για την ομολογία της πίστης στον Χριστό.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

KYΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (:Ματθ.ι΄32-33,37-38,ιθ΄27-30)  [Υπομνηματισμός των χωρίων της ευαγγελικής περικοπής  της Κυριακής των Αγίων Πάντων]     Αφού απάλλαξε τους μαθητές Του από τον φόβο και την αγωνία που συντάρασσαν την ψυχή τους επειδή προηγουμένως τους είχε ομιλήσει για τους επερχόμενους διωγμούς, τους ενισχύει ενθαρρύνοντάς τους και πάλι με τα ακόλουθα λόγια, εκβάλλοντας τον φόβο […]

Κυριακή των Αγίων Πάντων – Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:  Εβρ. 11, 32-40 και 12,1-2]     «Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν (:και τι ακόμη να λέω και να διηγούμαι; Πρέπει να σταματήσω, διότι δεν θα μου φτάσει ο χρόνος να διηγούμαι για τον […]

Scroll Up