”Covid 19 και κίνδυνοι σεκταριστικών παρεκκλίσεων” τιτλοφορείται εγκύκλιος του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας που κοινοποιείται στην εκπαιδευτική κοινότητα για χειρισμό μαθητών επ΄ευκαιρία του ανοίγματος και πάλι των σχολείων και της επανεκκίνησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για ένα ντοκουμέντο που αποκαλύπτει τα σχέδια της ΕΕ για πλήρη αποχριστιανοποίηση της παιδείας…Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει ζωή χωρίς Χριστό κάτι που σηματοδοτήθηκε ήδη άριστα από το δίμηνο σφράγισμα των ναών και την ακύρωση του Πάσχα 2020 για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά. Αυτό συνάγεται με βάση αυτή την ντιρεκτίβα του ευρωενωσιακού κονκλάβιου Εκπαίδευσης…. ”Η επιστροφή στην πίστη ως τη μόνη σωτηριολογική λύση” αντιμετωπίζεται ως επιλήψιμη συμπεριφορά .Η Αποκάλυψη ως απαγορευμένο βιβλίο…

”• Προσδιορίστε τις αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών που είναι πιθανό να είναι

προκαλείται από οικογένειες ή εξωτερικές επιρροές.

• Αποτρέψτε τους κινδύνους αποσταθεροποίησης των μαθητών και ανορθολογική συμπεριφορά

• Ενημερώστε τους μαθητές για τους κινδύνους επικίνδυνων λόγων για ψευδείς

θεραπείες και επικίνδυνες συμβουλές σχετικά με το COVID-19.

• Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών για την καλύτερη καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, fake news, φήμες και θεωρίες συνωμοσίας.

…παγκόσμια πανδημία παρουσιάζεται από ορισμένους ιεροκήρυκες, γκουρού ή

ιδεολόγους όπως:

• αποκαλυπτική της θεϊκής θέλησης και δύναμης,

• μια προειδοποίηση από τη “Φύση”, από σκοτεινές δυνάμεις ή από θεία πνεύματα,

• «μια τιμωρία που έστειλε ο Θεός» και το σημάδι της επικείμενης Αποκάλυψης,

• η επιστροφή στην πίστη ως τη μόνη σωτηριολογική λύση.

Ταυτοποιείστε τις καταστάσεις των μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο σεκταριστικών , παράγωγων,παρεκκλίσεων.

Καθώς το παιδί εξαρτάται από το περιβάλλον του, πρέπει επομένως να δοθεί προσοχή

μαθητές των οποίων οι νόμιμοι κηδεμόνες, οπαδοί ορισμένων ιδεολογιών ή πεποιθήσεων,

είναι απρόθυμοι ή αντιτίθενται στις συστάσεις που διατυπώνονται σε θέματα δημόσιας υγείας:

παρακάμπτοντας τον περιορισμό για συγκεντρώσεις, άρνηση θεραπείας,

ιατρικές εξετάσεις ή εξετάσεις αίματος κ.λπ παρακάμπτοντας τον περιορισμό για συγκεντρώσεις, άρνηση θεραπείας,ιατρικές εξετάσεις ή εξετάσεις αίματος κ.λπ.

Άνοιγμα ξανά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Επιπλέον, κατά την επανάληψη του σχολικής ζωής, πρέπει να δοθεί προσοχή στις

αλλαγές στις συμπεριφορές των μαθητών. Προκειμένου να προσδιοριστεί μια κατάσταση, κυρίως όταν πρόκειται για θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πρακτικές, είναι σημαντικό

να συγκεντρωθούν πραγματικά στοιχεία βάσει προσαρμοσμένων ερωτήσεων και να παραπέμπει

σε μια δέσμη ενδείξεων και όχι σε ένα μόνο σημάδι:

https://eduscol.education.fr/cid61075/prevention-et-lutte-contre-les-risques-de-derives-sectaires.html

Απέναντι σ΄έναν κίνδυνο σεκταριστικής παρέκκλισης, όλο το προσωπικό πρέπει να ειδοποιεί τις σχετικές υπηρεσίες, για την προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας του ανηλίκου….”

Επειδή η ΕΕ εκπονεί κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές είναι σίγουρο πως τέτοια γραμμή παρακολούθησης θρησκευτικών φρονημάτων μαθητών θα εφαρμοστούν και σε άλλες ευρωπαικές χώρες να μην λέμε ονόματα…..

Είμαι εκπαιδευτικός ΟΧΙ μπάτσος θα πρέπει να είναι ομόφωνη η απάντηση της εκπαιδευτικής κονότητας καθώς της ζητείται η παρακολούθηση των μαθητών και των οικογενειών τους, επιβάλλεται η καταστολή της χριστιανικής πίστης, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης στραγγαλίζεται, η ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων ακυρώνεται, η ελευθερία γενικότερα ως ιδανικό καταργείται, απαιτείται πιστοποιητικό αρνησίθρησκων φρονημάτων…Ζητούμενο είναι ο μαθητής να στρατολογηθεί από την ιδεολογία της Νέας Τάξης μιας ιδεολογίας χωρίς Χριστό ή μ΄έναν ψευδο-Χριστό.….

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/2/Fiche-Derives-sectaires_1280692.pdf?fbclid=IwAR3Tkt41CV7FtCGv9vMJcQccs8gLFsj6UgrBS6M4ec-CrVH6BloRZFTSHKQ