Του Ιερομονάχου Γεωργίου Αλευρά | Romfea.gr

Σαν σήμερα στις 15 Απριλίου 1912 (με το παλαιό ημερολόγιο) το βρετανικό επιβατηγό υπερωκεάνιο Τιτανικός βυθίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο κατά το παρθενικό ταξίδι του από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη.

Στο παρθενικό αυτό ταξίδι του Τιτανικού ταξίδευαν μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Αγγλίας και του κόσμου, κλείνοντας θέσεις στις πιο πολυτελείς καμπίνες του καραβιού.

Ο Τιτανικός χαρακτηρίστηκε θαύμα της μηχανικής και της ναυσιπλοΐας για την εποχή του και θεωρούνταν «αβύθιστο πλοίο», ενώ χαρακτηριστικό είναι πως όταν καθελκύστηκε στις 31 Μαΐου του 1911 ένας υπάλληλος της ιδιοκτήτριας εταιρίας είπε «Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να βυθίσει αυτό το πλοίο».

Ήταν μία πρόκληση στον παντοδύναμο Θεό η ματαιότητα και η ματαιόδοξία των υπερφίαλων ανθρώπων της εποχής. Δεν πέρασε στο μυαλό κανενός ότι στο παρθενικό του ταξίδι αυτό το καράβι θα πήγαινε σε λίγο χρόνο αύτανδρο στα βάθη του ατλαντικού ωκεανού.

Φημολογείται ότι στο Λονδίνο στοιχηματίζουν για πολλά πράγματα, αν θα καταρρεύσει μία χώρα, ποια ομάδα θα κερδίσει κλπ. αλλά δεν σκεφτόντουσαν ποτέ ότι θα έπρεπε να στοιχηματίσουν αν θα φτάσει αυτό το καράβι στον προορισμό του, την Αμερική.

«Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν» (Παρ. 3,34). Επειδή αυτοί που το έφτιαξαν και αυτοί οι οποίοι ταξιδεύαν διακατέχονταν από αλαζονεία και υπερηφάνεια μεγάλη προκάλεσαν την οργή και τον θυμό του Θεού.

Αυτός που έφτιαξε τις θάλασσες και τους ωκεανούς, Αυτός που εφτιαξε τα παγόβουνα, θα επέτρεπε ο Τιτανικός να συγκρουστεί με ένα παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι για την Aμερική. Tο τράνταγμα του καραβιού δεν ήταν ανησυχητικό για τους περισσοτέρους, εκτός ελαχίστων, γιατί είχαν την σιγουριά τους για αυτό το επίτευγμα, αλλά σύντομα διαψεύστηκαν!!!

Δεν γνώριζαν τι τους περίμενε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Όταν αντιλήφθηκαν μετά από λίγη ώρα την σοβαρότητα του προβλήματος, στην πολύ μεγάλη σάλα δεξιώσεων και χορών που έπαιζε μουσική για να διασκεδάζει τους πλουσίους της εποχής άρχισαν να παίζουν ύμνους στον Θεό…!

Άλλαξε αμέσως ο τρόπος του σκέπτεσθαι. Πότε όμως; Όταν γνωρίζαν ότι δεν μπορούν να σωθούν ανθρωπίνως. Ήταν όμως πολύ αργά για να σωθούν οι περισσότεροι και όσοι σωθήκανε ήταν τραυματική η εμπειρία τους.

Ας θυμηθούμε ένα άλλο ταξίδι, αυτό του Αποστόλου Παύλου για την Ρώμη και ας σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν ότι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ η σημαία της Νέας Υόρκης (ο τελικός προορισμός του Τιτανικού) με τον αετό, μας θυμίζει το χρυσό έμβλημα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Επειδή ο Θεός του υποσχέθηκε οτι θα φτάσει στον προορισμό του και ήταν δίκαιος του Θεού, όταν έπεσαν σε τρικυμία, Άγγελος Κυρίου είπε στον Απόστολο Παύλο ότι το καράβι θα περάσει από δυσκολίες άλλα όλο το πλήρωμα θα διασωθεί ένεκα της παρουσίας του. «μὴ φοβοῦ, Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι· καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ» (Πραξ. 27,24). Και μόνο ένας δίκαιος σε ένα καράβι είναι αρκετός για να σωθεί όλο το πλήρωμα.

Ας θυμηθούμε κι ας επιστρέψουμε στην εποχή του Νώε. Ο Θεός πληροφόρησε τον Νώε να φτιάξει ένα καράβι όπου εκεί θα διασωθεί όλη η οικογένειά του. «ποίησον οὖν σεαυτῷ κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων· νοσσιὰς ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ ἀσφαλτώσεις αὐτὴν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τῇ ἀσφάλτῳ. καὶ οὕτω ποιήσεις τὴν κιβωτόν· τριακοσίων πήχεων τὸ μῆκος τῆς κιβωτοῦ καὶ πεντήκοντα πήχεων τὸ πλάτος καὶ τριάκοντα πήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς· ἐπισυνάγων ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ εἰς πῆχυν συντελέσεις αὐτὴν ἄνωθεν· τὴν δὲ θύραν τῆς κιβωτοῦ ποιήσεις ἐκ πλαγίων· κατάγαια διώροφα καὶ τριώροφα ποιήσεις αὐτήν. ἐγὼ δὲ ἰδοὺ ἐπάγω τὸν κατακλυσμόν, ὕδωρ ἐπὶ τὴν γῆν καταφθεῖραι πᾶσαν σάρκα, ἐν ᾗ ἐστι πνεῦμα ζωῆς, ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ὅσα ἐὰν ᾖ ἐπὶ τῆς γῆς, τελευτήσει. καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου μετὰ σοῦ· εἰσελεύσῃ δὲ εἰς τὴν κιβωτὸν σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ἡ γυνή σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ». (Γεν. 6,14-19)

Ένεκα της μεγάλης αμαρτωλότητας και αποστασίας των ανθρώπων είπε ο Θεός. «οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γεν.6,3). Και τότε ένεκα του δικαίου Νώε μέσα από την Κιβωτό, κατ’ εντολή και ευλογία του Θεού σώθηκε η οικογένειά του, για να φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και ο Θεός Πατέρας να στείλει τον Υιό για να φτιάξει το καράβι της Εκκλησίας, όπου αυτό ο καράβι θα ξεκινούσε με τους 12 Αποστόλους και τους εβδομήκοντα και τους πρώτους τρεις και πέντε χιλιάδες των πιστών.

Ας θυμηθούμε πως ζούσαν στην πρώτη Εκκλησία όπως μας λένε οι Πράξεις των Αποστόλων «Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων· διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν» (Πραξ. 4,32-35). Αυτό ειναι το πραγματικό καράβι της Εκκλησίας.

Έκτοτε το καράβι της Εκκλησίας πορεύεται εις τους αιώνες και αυτό το καράβι χωράει πολλούς καλοπροαίρετους πιστούς ανθρώπους στον Χριστό, και μέχρι σήμερα πορεύεται παρόλο των κλυδωνισμών και των τρικυμιών. Μέχρις εσχάτων των αιώνων θα πορεύεται διότι ο Κυβερνήτης αυτού του καραβιού είναι ο ίδιος ο Χριστός και το σκάφος είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, γι’ αυτό δεν βυθίζεται.

Ο Τιτανικός ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή για όλες τις γενεές των ανθρώπων ένεκα της αλαζονείας και της υπερηφανείας τους.

Όποιος θέλει ελεύθερα μπορεί να κόψει το εισιτήριό του και να μπει στο Καράβι της Εκκλησίας και θα είναι πάντα ασφαλής. Ο προορισμός αυτού του καραβιού είναι για το λιμάνι του Θεού Πατέρα, όπου εκεί θα ανταμώσουμε όλοι μας τον Πατέρα μας.

Το Καράβι της Εκκλησίας ειναι αβύθιστο γιατί μας το απέδειξε ο ίδιος ο Χριστός όταν περπατούσε πάνω στα κύματα, ο δε Πέτρος όταν ζήτησε να πλησιάσει τον Χριστό του είπε έλα. Περπάτησε λίγα βήματα αλλά βλέποντας τον άνεμο και τα κύματα βούλιαξε ένεκα της απιστίας του. «ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με». (Ματθ.14, 29-30).

Φυσικά ο Πέτρος βούλιαξε πριν την Πεντηκοστή γιατί μετά την Πεντηκοστή έγινε και αυτός αβύθιστος.

Η απιστία βουλιάζει τον κόσμο στην θάλασσα των προβλημάτων. Σήμερα ας συνετιστούμε όλοι οι άνθρωποι είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, διότι η σιγουριά και η υπεριφάνεια για τα επιτεύγματά μας μάλλον θα είναι καταστροφικά και όχι σωτήρια.

Πιστεύω ότι αν δεν μετανοήσουμε όλοι μας σύντομα θα ζήσουμε την οργή και το θυμό του Θεού, όπως και ο Τιτανικός βυθίστηκε και σε πολύ σύντομο χρόνο.