Έχει τα μάτια του Αγίου Πορφυρίου και Αγίου Ιακώβου!

Με ποια μάτια βλέπεις Γερόντισσα;

Όχι με αυτά! Με τα άλλα,τα μάτια της καρδιάς…

 90 ΕΤΩΝ

Αργότερα θα καταλάβουν οι Κρητικοί τι είχαν και δεν το αναγνώρισαν.