ΟΠΩΣ ἤδη ἀναφέραμε, «ἐφρύαξαν» οἱ ἐκκλησιομάχοι (καὶ μαζί τους δυστυχῶς οἱ «καιρίτες» θεολόγοι), γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ, νὰ ἐπαναφέρει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸν κατηχητικὸ – ὁμολογιακό του χαρακτῆρα, (καὶ) γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους μαθητές, γιὰ τοὺς ὁποίους (μόνο γι’ αὐτοὺς) εἶχε μεταβληθεῖ σὲ θρησκειολογικό.

Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ γνωστὴ ἱστορικὸς τοῦ «συνωστισμοῦ» κ. Μ. Ρεπούση. Δεῖτε τί δήλωσε στὰ social media: «Ἐξοργίζομαι ἀλλὰ δὲν ἀπορῶ μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ γιὰ τὰ θρησκευτικά. Εἴμαστε ἕνα δυτικοῦ τύπου φονταμενταλιστικὸ κράτος. Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ κάνουν τὰ παιδάκια μὲ τὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς εἶναι ὁ ἁγιασμός. Ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ παιδείας ξεκινοῦν τὴ χρονιὰ παρευρισκόμενοι σὲ ἁγιασμό. ΝΥΝ καὶ πρώην. Ἀνεξ­αιρέτως. Τελειώνει ὁ ἁγιασμὸς καὶ ξεκινᾶ ἡ σχολικὴ χρονιά. Σὲ καθημερινὴ βάση ἡ πρωινὴ προσευχή. Πρὸς ἐπίρρωση, ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐκκλησιασμός. Αὐτὸς νομίζω σὲ μηνιαία ἢ διμηνιαία βάση. Θὰ σᾶς γελάσω. Γιὰ νὰ μὴν ξεχνιέται τὸ παιδὶ σὲ τί εἴδους σχολεῖο πηγαίνει, οἱ τοῖχοι τῆς τάξης στολισμένοι μὲ εἰκόνες Ἁγίων καὶ ἥρωες τοῦ ’21. Τὰ θρησκευτικὰ καπάκι ποὺ λένε»!

 Ἰδοὺ λοιπὸν ἕνα ἀπίστευτο «ξέρασμα» ἀντιχριστιανισμοῦ καὶ ἐθνομηδενισμοῦ! Τὴν ἐνοχλεῖ ἡ ὀρθόδοξη κατήχηση τῶν μαθητῶν, τὴν ἐνοχλεῖ ὁ ἁγιασμός, τὴν ἐνοχλεῖ ἡ προσευχή, τὴν ἐνοχλεῖ ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ μαζὶ οἱ ἡρωικὲς μορφὲς τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21! Γιὰ νὰ μὴ ἐνοχλεῖται ἀπὸ ὅλα αὐτά, τῆς συστήνουμε, νὰ ἀλλάξει πατρίδα, λιγότερο ἐνοχλητική! Εἶναι προτιμότερο, ἀπὸ τὸ νὰ βασανίζεται ἄδικα…

orthodoxostypos.gr