Ο π.Ραφαήλ κατά τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων θα εξομολογήσει σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

  1. Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, από 10 π.μ.
  2. Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, από 10 π.μ.
  3. Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, από 6 μ.μ.
  4. Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, από 6 μ.μ.
  5. Σάββατο 23 Νοεμβρίου, από 6 μ.μ.
  6. Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, 4-7 μ.μ.
  7. Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, από 5.30 μ.μ.
  8. Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, από 10 π.μ.
  9. Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, από 5.30 μ.μ.

10.Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, από 10 π.μ.

    11.Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, από 6 μ.μ.

    12.Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, από 10 π.μ.

    13.Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, από 5.30 μ.μ.

    14.Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, από 10 π.μ.