Αναρτήσεις από Νοέμβριος 8, 2019

4 Items

Ο Άγιος Νεκτάριος (9.11)

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου του 16ου Δ. Σχ. Λάρισας. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ: Ο Νεκτάριος (Αναστάσιος Κεφαλάς), γεννήθηκε στην Σηλυβρία (1/10/1846). Ήταν το 5ο από τα 6 παιδιά, φτωχής οικογένειας. Καθώς η οικογένειά του αδυνατούσε να συντηρήσει τα μέλη της και η γενέτειρά του δεν είχε σχολείο μέσης εκπαίδευσης, πήγε στην Πόλη, σε ηλικία 13 […]

Οἱ Ἅγιοι Ταξιάρχες.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Παντελεήμων Λαμπαδάριος (Μητροπολίτης Ἀντινόης) Στὴ Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ ὅλων τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχή, ἐπιδιώκει τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀρχῶν τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἰσότητας. Ἀναζητεῖ τὴν ἀναγνώρισή του ὡς ἄτομο ἀξίας. Ὁ κόσμος εἶναι κουρασμένος καὶ ταλαιπωρημένος ἀπὸ τὶς ἀκατάπαυστες διαμάχες […]

Οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καὶ Γαβριήλ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ὁ Μιχαὴλ εἶναι ὁ πιὸ ἔνδοξος καὶ λαμπρὸς ταξιάρχης τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων. Πολλὲς εἶναι οἱ ἐπεμβάσεις καὶ οἱ εὐεργεσίες του τόσο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅσο καὶ στὴ Καινὴ Διαθήκη. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἐμφανίστηκε στὸν Πατριάρχη Ἀβραὰμ κατὰ τὴ θυσία τοῦ Ἰσαάκ. Ἔπειτα στὸν Λώτ, ὅταν τὸν λύτρωσε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του […]

Scroll Up