Αναρτήσεις από Νοέμβριος 3, 2019

3 Items

Κυριακή 10 Νοεμβρίου, στις 7.30 μ.μ. ομιλία στη Σχολή Γονέων του Ι.Μ.Ν.Αγ. Αχιλλίου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς. Η παγκοσμιοποίηση προκαλεί φοβερή ισοπέδωση και στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό το πνεύμα δεν αφήνει ανέγγιχτο ούτε το θεσμό του γάμου και της οικογένειας, σε τέτοιο σημείο που να κλονίζεται αισθητά η παραδοσιακή ελληνορθόδοξη ταυτότητά τους. Όλοι δεχόμαστε ότι στις μέρες μας ο γάμος και η […]

Η αληθινή μετάνοια προσελκύει το έλεος του Θεού.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

   «Ελέησον ημάς τους πταίοντάς σοι πολλά καθ’ εκάστην ώραν, ω Χριστέ μου, και δος προ τέλους τρόπους του μετανοείν σοι». Και αυτόν τον Αναβαθμό τον δανείζεται ο μελωδός από τον ίδιο Αναβαθμό του Δαβίδ, από τον οποίο δανείστηκε και τον προηγούμενο. Διότι λέγεται σε εκείνον από μέρους των Εβραίων: «ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, […]

«Υιέ μου, δος μοι σην καρδίαν…»

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Στην καρδιά είναι η θέληση, στην καρδιά είναι η αγάπη, στην καρδιά είναι η κατανόηση, στην καρδιά είναι το πρόσωπο της Παναγίας και Θείας Τριάδος. Η καρδιά είναι ο οίκος του Πατρός, τό ιερό του Υιού και το εργαστήριο του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός θέλει την καρδιά: «Υιέ μου, δός μοι σήν καρδίαν» (Παρ. κγ’ […]

Scroll Up