Οι Άγιοι της κατά Λάρισα Εκκλησίας

Ἀγαπητοί μου,

            Κάθε τόπος καμαρώνει γιά τά ὅσα τόν κάνουν ξεχωριστό ἀπό τούς ἄλλους τόπους καί τόν χαρακτηρίζουν. Ἰδίως ὅμως, πρέπει νά χαίρει τήν κατά Θεό χαρά καί νά αἰσθάνεται πνευματική ὑπερηφά­νεια γιά τούς καταξιωμένους στά μάτια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἀνθρώπους, δηλαδή τούς τοπικούς Ἁγίους. Αὐτούς τούς δικούς μας Ἁγίους, τούς δικούς μας ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι εἴτε μέ τό αἷμα τους, εἴτε μέ τήν προσευχή τους εὐλόγησαν τόν τόπο μας καί ἄφησαν τήν παρακαταθήκη τῆς τήρησης τῶν Θείων Ἐντολῶν, ἀλλά καί ἀνέδει­ξαν τήν Πίστη μας καλούμαστε νά τιμᾶμε τήν κάθε πρώτη Κυριακή τοῦ Νοεμβρίου τοῦ κάθε ἔτους. Καθώς λοιπόν καί φέτος πλησιάζει ἡ μνήμη τους, ἀνακοινώνουμε στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς.

Οἱ ἑορτασμοί θά ξεκινήσουν τήν Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 καί ὥρα 6:00΄ μ.μ., ὁπότε καί θά πραγματο­ποιηθεῖ ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱε­ρῶν Λειψάνων τῶν Τοπικῶν μας Ἁγίων καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἁρμενιώτισσας στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης καί στή συνέχεια, μετά τήν ἐναπόθεση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας, θά τελεσθεῖ Πανηγυρική Δο­ξολογία.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας Παρασκευῆς 1ης Νοεμβρίου 2019, καί ὥρα 7:00΄ μ.μ., στό Διαχρονικό Μουσεῖο τῆς πόλης μας θά πραγ­ματοποιηθεῖ Συνέδριο μέ θέμα: «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί ὁ Νεοελληνι­κός Διαφωτισμός στή Θεσσαλία κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατί­ας». Κύριος ὁμιλητής μεταξύ πολλῶν ἄλλων θά εἶναι ὀ Ἐλλογιμώτα­τος κ. Μιχαήλ Τρίτος, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό Συνέδριο θά συνεχισθεῖ τήν ἑπόμενη ἡμέρα καί μεταξύ τῶν ὡρῶν 10:00΄ π.μ. μέ 14:00΄ μ.μ., μέ συμμετοχή πολλῶν καί ἐπίλεκτων ὁμιλητῶν. Εἶναι μιά εὐκαιρία ἐπίσκεψης τοῦ Διαχρονικοῦ Μουσείου τῆς πόλης μας, στό ὁποῖο ὅλοι καλόν εἶναι νά πηγαίνουμε ὅποτε μποροῦ­με, γιά νά μα­θαίνουμε, ἀλλά καί γιά νά τό στηρίζουμε.

Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας Παρασκευῆς 1ης Νοεμβρίου 2019 καί ἀπό 09:00΄μ.μ. ἕως 01:00΄ π.μ. τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης πρός τιμήν πά­ντων τῶν ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου 2 Νοεμβρίου 2019 καί ἀπό ὥρας 07:30΄ π.μ. ἕως ὥρας 09:30΄ π.μ., θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, Σαββάτου 2ας Νοεμβρίου 2019 καί ἀπό ὥρας 05:00΄ μ.μ. ἕως ὥρας 06:30΄ μ.μ., θά τελεσθεῖ ὁ Ἑσπερι­νός τῆς Ἑορτῆς τῶν ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων.

Τό πρωί τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, Κυριακῆς 3ης Νοεμβρίου 2019 καί ἀπό ὥρας 07:30΄π.μ. ἕως ὥρας 10:30΄ π.μ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικο­λάου Λαρίσης θά τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικός Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς μέ Ἀρ­χιερατική χοροστασία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμη Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῶν Ἁγίων μας.

Οἱ πνευματικές ἐκδηλώσεις θά ὁλοκληρωθοῦν τό ἀπόγευμα τῆς ἴδι­ας ἡμέρας, Κυριακῆς 3ης Νοεμβρίου 2019, ὁπότε καί περί ὥρα 05:00΄ μ.μ. θά τελεσθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, μετά τό πέ­ρας τοῦ ὁποίου θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀπόχώρηση τῶν Ἱερῶν Λειψά­νων τῶν ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἁρμενιώτισσας, πρός τούς Ἱερούς Ναούς ὅπου μόνιμα φυλάσσονται καί παρατίθενται πρός προσκύνη­ση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

Ἡ Χάρη τῶν Ἁγίων νά ἐπισκιάζει τήν πόλη μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος.

Πρόγραμμα Συνεδρίου «Κοσμάς Ο Αιτωλός Και Νεοελληνικός Διαφωτισμός Στη Θεσσαλία Κατά Την Περίοδο Της Τουρκοκρατίας»

Φιλολογική Ιστορική Αρχαιολογική Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κοσμάς ο Αιτωλός και Νεοελληνικός Διαφωτισμός

στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου

Περιφέρεια Θεσσαλίας/Περιφ. Ενότητα Λάρισας

Δήμος Λαρισαίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

***

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εργασίες

του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Κοσμάς ο Αιτωλός και Νεοελληνικός Διαφωτισμός

στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας»,

το οποίο αρχίζει την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ.

και θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας (Περιφερειακή οδός Λάρισας–Μεζούρλο)

σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Με τιμή

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΤΟΣ                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΗΜΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Παιδής, εντεταλμένος σύμβουλος πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δρ Θεόδωρος Νημάς

ΤΑΜΙΑΣ: Ναυσικά Μουλά

ΜΕΛΗ: Σταυρούλα Σδρόλια, Χαράλαμπος Στεργιούλης, Χρυσούλα Κοντογεωργάκη

***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

19.00-19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου.

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Χαιρετισμός της Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σταυρούλας Σδρόλια.

Χαιρετισμός του Προέδρου της Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. κ. Χαράλ. Στεργιούλη.

Χαιρετισμός-κήρυξη ενάρξεως εργασιών από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό.

Απόδοση ύμνων από τον Βυζαντινό Χορό της Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου με χοράρχη τον διευθυντή της Σχολής κ. Ηλία Παπαδόπουλο.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Δρ. Σταυρούλα Σδρόλια

19.30-20.00 ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΤΟΣ, καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.,

–      Το μεγαλείο της προσωπικότητας του αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

20.00-20.15 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΗΜΑΣ, φιλόλογος-δρ. ιστορίας εκπ/σεως,

–      Μαρτυρίες και παραδόσεις για το πέρασμα του Κοσμά του Αιτωλού από την περιοχή Τρικάλων.

20.15-20.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος

10.00-10.15 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ, δρ θεολογίας-ιστορικός ΜΑ,

–      Η Αγία Γραφή στο κήρυγμα του Κοσμά του Αιτωλού και στο έργο Θεσσαλών διαφωτιστών.

10.30-10.45 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, δ/ντής Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου,

–      Κοσμάς ο Αιτωλός: Εθναπόστολος ή Ιεραπόστολος; Η Ιεραποστολή του ως παράγοντας αφύπνισης της Εθνικής Συνείδησης.

10.45-11.00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΗ, εκπ/κός-Μs Δημιουργικής Γραφής,

Νικόλαος Ζερζούλης και Παναγιώτης Παλαμάς: μαθητές του Ευγενίου Βούλγαρη, δάσκαλοι του Κοσμά του Αιτωλού.

11.15-11.30 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ, φιλόλογος-πρόεδρος Μουσείου Αλή πασά και επαναστατικής περιόδου,

–      Τα εικονογραφικά του Κοσμά του Αιτωλού στη Θεσσαλία από το έτος του μαρτυρίου (1779) έως την αγιοκατάταξη (1961).

11.30-11.45 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ, προϊσταμένη ΕΦΑ Ν. Λάρισας,

–      Η διάδοση της τιμής του αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην περιοχή της Λάρισας.

11.45-12.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

12.00-12.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Δρ Θεόδωρος Νημάς

12.15-12.30 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, δρ ιστορίας ιατρικής πρόεδρος Επιστ. Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα,

–      Η παράλληλη διαφωτιστική δράση του Ρήγα Βελεστινλή με του Κοσμά του Αιτωλού.

12.30-12.45 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, φιλόλογος-δρ ιστορίας,

–      Ο Ρήγας από τη Ζαγορά. Ένας άγνωστος Θεσσαλός λόγιος των χρόνων του Πατροκοσμά.

12.45-13.00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, δρ βυζαντινής αρχαιολογίας, ΕΔΙΠ Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών,

–      Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός και η Εκκλησιαστική Τέχνη του 18ου-19ου αι. στη Θεσσαλία.

13.15-13.30 ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΟΥΛΑ, φιλολογος,

–      Η Θεσσαλία στη «Νεωτερική Γεωγραφία» των Φιλιππίδη Κωνσταντά.

13.30-13.45 ΖΩΗ ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΥ, Ms Σχολικής Ψυχολογίας,

–      Ρήγας Βελεστινλής. Μια Διδακτική Προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή.

13.45-14.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14.00-14.15 Ανασκόπηση-Συμπεράσματα του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής.

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ