Αναρτήσεις από Σεπτέμβριος 7, 2019

3 Items

Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού(ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Ιωάν. γ΄ 13-17 και ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Γαλ. στ΄ 11-18)-Κηρύγματα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. «Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτως υψωθήναι δει τον Υιόν του ανθρώπου…» Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος και προεικόνιση της Καινής. Η Καινή Διαθήκη προτυπώνεται στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται στην Καινή. Όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Παλαιά Διαθήκη προαναγγέλλουν την έλευση του αναμενόμενου Μεσσία. Οι τύποι […]

Ἐξομολόγηση, ἐξομολόγος, ἐξομολογούμενος.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γέρων Μωϋσῆς (Μοναχὸς Ἁγιορείτης) Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι θεοπαράδοτη ἐντολή καί ἀποτελεῖ ἕνα τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ ἐξομολόγηση δέν εἶναι μία τυπική, ἀπό συνήθεια «γιά τό καλό» καί λόγω τῶν ἐπικείμενων ἑορτῶν, βεβιασμένη καί πρόχειρη πράξη ἀπό ἕνα καί μόνο καθῆκον ἤ ὑποχρέωση καί πρός ψυχολογική ἐκτόνωση. Ἡ ἐξομολόγηση θά πρέπει νἄναι συνδυασμένη πάντοτε […]

Το Γενέσιον της Θεοτόκου [8 Σεπτεμβρίου]

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Του Κων.νου Οικονόμου, διδασκάλου. Σήμερα εορτάζουμε την γέννηση της αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, του άνθους «εκ της ρίζης Ιεσσαί». Εορτάζουμε «παγκοσμίου ευφροσύνης γενέθλιον και το προοίμιο του μυστηρίου του Χριστού» (Ανδρέας Κρήτης). Είναι η κορύφωση, η ολοκλήρωση της παλαιοδιαθηκικής παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητος για την υποδοχή του σαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Η Θεοτόκος είναι […]

Scroll Up