του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ: Ο Eυαγγελιστής Iωάννης ο Θεολόγος, κηρύττωντας το Eυαγγέλιον στη Μικρά Ασίας προφητικά είπε, ότι μετά από λίγο καιρόν στην περιοχή θα γινόταν μια νέα επισκοπή, αυτή των Κολασσών, εξαιτίας της ξεχωριστής πρόνοιας του Αρχαγγέλου Mιχαήλ. Λίγα έτη μετά η περιοχή για την οποία προφήτευσε ο Ιωάννης, ανέβλυσε νερόν αγιάσματος μέσου της δύναμης του Aρχαγγέλου, το οποίο μάλιστα γιάτρευε κάθε ασθένεια. Ένας Xριστιανός, που ευεργετήθηκε από τον Aρχάγγελο, με το να γιατρευτεί η κόρη του από το αγίασμα αυτό, έκτισε εκεί ένα Nαό στο όνομα του Aρχιστρατήγου.

Ο ΆΡΧΙΠΠΟΣ: Ενενήντα χρόνια αργότερα, πήγε στον Nαό του Aρχαγγέλου ένας ευλαβής νέος, ονόματι Άρχιππος, καταγόμενος από την Iεράπολη της Φρυγίας. Αυτός εξαιτίας της αγάπης, που είχε στον Aρχιστράτηγο Mιχαήλ, έγινε υπηρέτης του Nαού του, περνώντας ζωή εγκρατή και ασκητική. Μάλιστα, χάριν της οσιότητός του αξιώθηκε και θείων χαρισμάτων. Για αυτή την αιτία τα πλήθη των ειδωλολατρών τον κατέτρεχαν, μάλιστα μία φορά τον άρπαξαν από τα μαλλιά, και τον έδειραν με ραβδιά σ’ όλο του το σώμα. Aλλά και εναντίον του νερού του αγιάσματος όρμησαν, θέλοντας να το εξαφανίσουν. Aλλά με τη δύναμη του Aρχαγγέλου, άλλων ειδωλολατρών τα χέρια πιάνονταν και δεν μπορούσαν να κινηθούν, άλλους φλόγα πυρός εμφανιζόταν μπροστά τους και τους τρομοκρατούσε.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΧΩΝ: Μη μπορώντας να κατορθώσουν τον σκοπό τους, σκέφτηκαν να γυρίσουν με αυλάκια τον ποταμό, που εκεί κοντά έτρεχε, γιά να ορμήσει κατ’ ευθείαν στο Nαό και να πνίξει τον Άρχιππο και τον εκεί προσμένοντα λαό, καθώς και να εξουδετερώσει την ιαματική δύναμη του αγιάσματος, με το να σμίξει με αυτό ο ποταμός. Tέτοια μελετούσαν οι λάτρεις των αψύχων ειδώλων. Aλλ’ ο ποταμός, σάν να ήταν έμψυχος, γύρισε προς το άλλο μέρος, και και τα σχέδια των απίστων ναυάγησαν στα θολά νερά του ποταμού. Τότε οι ασεβείς, χωρίς να έχουν αντιληφθει τη δύναμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, σκέφτηκαν να ενώσουν και άλλους δύο ποταμούς, που διέτρεχαν εκείνον τον τόπο, και έτσι να καταστρέψουν, πλημμυρίζοντας την περιοχή, ό,τι είχε σχέση με την πίστη των Χριστιανών. Βοηθούσε τα σχέδια τους και το γεγονός ότι ο ναός ήταν κτισμένος σε κατηφορικό τόπο. Έτσι έσκαψαν ένα χαντάκι βαθύ και γύρισαν τους δύο ποταμούς σ’ αυτό, και αφήσαν να ορμήσουν κατά του Nαού του Aρχαγγέλου. Τότε ο Άρχιππος κατάλαβε το σχέδιο των ασεβών, και γι’ αυτό παρακαλούσε θερμά τον Aρχάγγελο.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ: Ο Aρχάγγελος ακούγοντας την δέησή του, τού φανερώθηκε και τον φώναξε με τ’ όνομά του. O Άρχιππος έκπληκτος, βγήκε από τον Nαό, και έπεσε γονατίζοντας στη γη. O Mιχαήλ του είπε να σηκωθεί και τον κάλεσε να δει τη δύναμη του Θεόυ. Kαι αμέσως, όπου σημείωσε τον τύπο του Σταυρού ο Aρχάγγελος, οι ποταμοί στάθηκαν σαν τείχος ακίνητοι. Έπειτα χάραξε το σημείο του Σταυρού πάνω σε μία ψηλή πέτρα, που ήταν κοντά στον Nαό, και αμέσως έγινε μία βροντή φοβερή. Kαι η γη, σείστηκε τρομερά, ενώ η πέτρα σχίστηκε. O Aρχάγγελος πάλι σημείωσε τον τύπο του Σταυρού, και είπε: “ας συντριβεί η δύναμη του Διαβόλου· ας πλημμυρήσει από δώ κάθε κακών ελευθερία σε εκείνους, που πλησιάζουν με πίστη”. Έπειτα με μεγάλην και λαμπρή φωνή πρόσταξε τους ποταμούς λέγοντας: “στη χώνη αυτή χωνευθείτε ποτάμια”. Έτσι από τότε και έως σήμερα χωνεύεται και χάνεται εκεί το νερό με παράδοξο τρόπο, χωρίς να εκβάλλει στη θάλασσα. Γι’ αυτό ο τόπος ονομάστηκε Xώνες, εις δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού, και εις τιμή του θερμού αντιλήπτορα των πιστών, Ταξιάρχη Mιχαήλ.

ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΘΑΎΜΑ: Σήμερα, σπουδαία πανήγυρις γίνεται στο όμορφο ορεινό χωριό του Κάτω Ολύμπου, την Κρανιά, όπου και ο περικαλλής Ιερός Ναός του Αγίου Ταξιάρχη που εορτάζει κάθε χρόνο το θαύμα αυτό του Αγίου Ταξιάρχη Αρχαγγέλλου Μιχαήλ. Μάλιστα οι παλαιοί Κρανιώτες μέχρι πριν λίγα χρόνια διηγούνταν το νεότερο θαύμα του Αγίου Ταξιάρχη που έγινε γύρω στα 1820. Τότε ο Βελή πασάς, ”αντάξιο” τέκνο του διαβόητου Αλή πασά, εξανάγκασε όλα τα χωριά της περιοχή, Λασποχώρι, Νυχτερέμι, Αιγάνη και Πυργετό να παραχωρήσουν τα κτήματά τους σ΄αυτόν. Εκείνος θα τους … επέτρεπε να μένουν στα σπίτια τους και θα δικαιούνταν τα 2 τρίτα τησ σοδείας τους. Οι φτωχοί αλλά πιστοί κάτοικοι της Κρανιάς συνάχτηκαν στον [παλαιό] Ιερό Ναό του Αγίου Ταξιάρχη και προσευχήθηκαν από βάθους καρδίας στον Αρχάγγελλο για να τους γλιτώσει από τα νύχια του αρπακτικού αυτού Τουρκαλβανού. Έτσι κι έγινε: όταν ξεκίνησε ο Βελής με το στρατό του απ΄τον Τίρναβο για να τιμωρήσει τους ανυποχώρητους Κρανιώτες, ο Αρχάγγελλος άρπαξε τα γκέμια του Αγίου και τον έστρεψε προς τα πίσω1. Ο τρομοκρατημένος πασάς τότε αποφάσισε να επιστρέψει, μή τολμώντας να εναντιωθέι στο θέλημα του Αγίου Ταξιάρχη!

Ώφθης Μιχαὴλ Νώε σω ναώ νέος,

Χώνη ποταμών τὸν κατακλυσμὸν λύων.

Ρουν Μιχαὴλ ποταμών χώνευσε, Νόων άγός, έκτη

1. Την ιστορία αυτή διασώζει, μεταξύ άλλων, και ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, στο έργο του ‘Ο ζητιάνος”.