Ο π.Φιλόθεος

Γέρων Φιλόθεος Καρακαλληνός: «Όπως μάς λέγει, ο θείος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι, μάστιζε πολεμίους.

Αυτό το όνομα έχει πολλή δύναμη.

 

Απο τα παλαιότερα χρόνια και ιδιαίτερα στις ημέρες μας

 

– επειδή οι άνθρωποι έχουμε συνήθως θολωμένο νου

 

και δεν μπορούμε να συγκρατούμε πολλά λόγια –

 

αυτή η προσευχή είναι στα μέτρα όλων.

 

Μάς την έχει δώσει ο Θεός

 

σαν ένα μεγάλο δώρο,

 

να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε».

 

ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΒΗΜΑΤΑΡΙΣΣΑ»