Την Παρασκευή 12 Απριλίου το βράδυ θα γίνουν στον Ναό μας 2 Ακολουθίες του Ακαθίστου Ύμνου:

Η πρώτη 7.00 μ.μ.  και  η δεύτερη  9.30  μ.μ. για τους εργαζόμενους και τους φοιτητές.