Κυριακή βράδυ. Φωταγωγημένο μέσα κι ἔξω εἶναι τό σπίτι. Ἑορταστική ἡ ἀτμόσφαιρα, γιατί ἑορτάζει τό νεώτερο μέλος τῆς οἰκογένειας, ἡ Εὐφροσύνη. Δέν ἔχει τά γενέθλιά της, οὔτε τήν ὀνομαστική της ἑορτή. Ἕνα ἄλλο χαρμόσυνο γεγονός ἑορτάζει ἡ οἰκογένεια. Τήν ἀπόκτηση τοῦ πτυχίου.

Μέ δῶρα, γλυκά καί λουλούδια ἔρχονται οἱ ἐπισκέπτες. Καί οἱ εὐχές πολλές καί διάφορες.

-Συγχαρητήρια! Καλή σταδιοδρομία!

-Σοῦ εὔχομαι πάντα εὐφροσύνη νά ἔχεις στή ζωή σου.

-Στίς χαρές σου!

Μιά παλαιά συμμαθήτριά της στό Γυμνάσιο καί τώρα φοιτήτρια τῆς Ἰατρικῆς, ἡ εὐθυμία, τῆς ἔδωσε μιά διαφορετική εὐχή.

-Σοῦ εὔχομαι, Εὐφροσύνη μου, καλή ψυχή!

Θύελλα διαμαρτυριῶν ξεσήκωσε ἡ εὐχή.

-Τί εἶπες, Εὐθυμία; Τρελλάθηκες; Καλή ψυχή σέ μιά κοπέλα εἰκοσιπέντε χρόνων; Θεός φυλάξοι.

-Τήν πείραξε φαίνεται ἡ ζέστη τήν Εὐθυμία, εἶπε κάποιος.

-Μά δέν ἔχει ζέστη!

-Ἴσως μέθυσε ἀπό τό λίγο κρασί πού ἤπιε.

Ἡ Εὐθυμία ἄκουσε ἀτάραχη τί διαμαρτυρίες καί, ὅταν σταμάτησε ὁ θόρυβος, πῆρε τό λόγο.

-Ἀκοῦστε, φίλοι μου! Σᾶς βεβαιώνω πώς οὔτε μέθυσα, οὔτε τρελλάθηκα. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔχω σώας τάς φρένας μου καί ξέρω τί λέω. Γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι διφυής εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἀποτελεῖται ἀπό σῶμα καί ψυχή. Τό σῶμα εἶναι θνητό, ἡ ψυχή ἀθάνατη. Τό ἀθάνατο φυσικά ἔχει πολύ μεγαλύτερη ἀξία ἀπό τό θνητό. Γι᾿ αὐτό ὁ Χριστός ἐδίδαξε «Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ; ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μάρκ. 8, 36-37)

Ἀκούγοντας κάποιος τήν εὐχή «καλή ψυχή» αἰθάνεται ἄσχημα. Πηγαίνει ὁ νοῦς του στό θάνατο. «Καλή ψυχή νά παραδώσει στό Θεό». Δέν ἔχει ὅμως μόνο αὐτό τό νόημα ἡ εὐχή. Τήν καλή ψυχή δέν τή χρειαζόμαστε μόνο γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου, ἀλλά γιά ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς μας. Κι ἔχει καλή ψυχή ἐκεῖνος πού φροντίζει νά τήν στολίζει μέ ὅλες τίς χριστιανικές ἀρετές. Τήν ἀγάπη, τήν πραότητα, τήν εὐγένεια, τήν ὑπομονή. Αὐτή ἡ ψυχή εἶναι ἀρεστή στό Θεό, ἀλλά καί στούς ἀνθρώπους. Μιά τέτοια ψυχή εὐχήθηκα νά ἔχει ἠ Εὐφροσύνη. Καί πρόσθεσε:

-Ζητῶ συγνώμη ἀπ᾿ αὐτούς πού ἐνοχλήθηκαν. Δέν ἀνακαλῶ ὅμως τήν εὐχή μου. Ἀντίθέτως τήν ἐπαναλαμβάνω καί τήν προσαυξάνω. Εὔχομαι καί στήν Εὐφροσύνη καί σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους, μεγάλους καί μικρούς, καλή ψυχή!