Κάθε Παρασκευή βράδυ θα τελούνται στον Ναό μας 2 Ακολουθίες Χαιρετισμών:

Η πρώτη 7.30 – 9.00 μ.μ.  και  η δεύτερη  9.20 – 10.40 μ.μ. για τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και όσους διευκολύνονται τις βραδινές ώρες.