Φωτογραφία του +Γιάννη Μπεχράκη.

Ευχαριστείστε το Θεό για όσα έχετε και μη γκρινιάζετε  για όσα δεν έχετε.