ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Ἑβδομαδιαῖο φυλλάδιο, Ἀριθμ. 7

ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

1. Ἀδελφοί χριστιανοί, εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί λέμε τόν Θεό «Πατέρα». Αὐτό εἶναι πολύ τιμητικό. Ξέρετε πότε ἀποκτήσαμε τό προνόμιο καί τό δικαίωμα αὐτό; Τότε πού βαπτιστήκαμε. Γι᾽ αὐτό καί τό Βάπτισμα λέγεται «υἱοθεσία». Μᾶς κάνει παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἡ κολυμβήθρα εἶναι σάν μιά κοιλιά. Ἀπ᾽ αὐτήν τήν ἅγια κοιλιά γεννηθήκαμε ὅλοι οἱ χριστιανοί καί λέμε τόν Θεό «Πατέρα». Ἡ κοιλιά στήν καθαρεύουσα γλώσσα λέγεται «δελφύς». Καί ἐμεῖς λοιπόν οἱ χριστιανοί, πού βγήκαμε ἀπό τήν ἴδια κοιλιά, τήν ἁγία Κολυμβήθρα, λεγόμαστε «ἀδελφοί». – Μέ τό Βάπτισμα, ἀγαπητοί μου, μπαίνουμε στήν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται «Ἐκκλησία». Καί ὅταν βαπτίζεται ἕνα παιδάκι μεγαλώνει ἡ Ἐκκλησία, γιατί προστίθεται σ᾽ αὐτήν καί ἕνα ἀκόμη πρόσωπο! Μέ τό Ἅγιο Χρῖσμα, πού γίνεται ἀμέσως μετά τό Βάπτισμα, παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί φωτιζόμαστε.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ γιαγιά λέει στό ἐγγονάκι της πού βαπτίστηκε: «Φωτίστηκες, παιδάκι μου»! Καί γι᾽ αὐτό καί στό Βάπτισμα ἀνάβουμε κεριά, γιά νά εἰκονίσουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίστηκε μέ εἶδος πυρίνων γλωσσῶν. Κυρίως ἕνα εἶναι τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἡ Θεία Λειτουργία, πού λέμε. Ἀλλά ἐπειδή γιά νά λειτουργηθεῖ κανείς καί νά κοινωνήσει τά Ἄχραντα Μυστήρια πρέπει νά εἶναι βαπτισμένος καί χρισμένος, γι᾽ αὐτό τό Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα, τά λέμε «βασικά» καί «πρωταρχικά» Μυστήρια. Μέ τά Μυστήρια αὐτά σφραγιζόμαστε καί ἀνήκουμε πιά στό Θεό. Γι᾽αὐτό καί τό Ἅγιο Χρῖσμα τό εἶπαν «σφραγίδα». Καί λεγόμαστε χριστιανοί, γιατί εἴμαστε «χρισμένοι».

2. Ἐπειδή λοιπόν, ἀδελφοί, τό Βάπτισμα εἶναι ἱερό Μυστήριο καί δέν εἶναι βέβαια μία κοσμική τελετή, γι᾽ αὐτό πρέπει νά μετέχουμε σ᾽ αὐτό μέ προσοχή καί εὐλάβεια. Ἀκόμη, προσοχή στό νερό τοῦ Βαπτίσματος. Διαβάστηκαν πολλές εὐχές ἀπό τόν ἱερέα, γιά νά ἁγιαστεῖ τό νερό αὐτό καί νά λάβει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ βαπτιζόμενος. Εἶναι οἱ εὐχές πού διαβάζονται γιά τόν Μέγα Ἁγιασμό. Προσοχή λοιπόν νά μήν πατᾶμε τό ἁγιασμένο αὐτό νερό, γιατί εἶναι σάν τό Μέγα Ἁγιασμό. Ἐπίσης ἡ ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι σεμνά ἐνδεδυμένη, γιατί μαζί μέ τόν ἱερέα τελεῖ ἱερό Μυστήριο.

3. Χριστιανοί μου, μήν ξεχνᾶμε τό ἅγιο Βάπτισμά μας. Τήν ἡμέρα πού βαπτιστήκαμε εἴπαμε ὅτι γεννηθήκαμε πνευματικά καί γίναμε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Αὐτά εἶναι τά πραγματικά γενέθλιά μας, πού πρέπει νά τά γιορτάζουμε. Ἄν δέν μᾶς ἔπαιρνε ἡ Μάνα Ἐκκλησία νά μᾶς βάλει στήν δική Της Κοιλιά, τήν ἅγια Κολυμβήθρα, δέν θά σωζόμασταν. Ἀκόμη θέλω νά πῶ νά τιμᾶμε τόν ἅγιο πού πήραμε τό ὄνομά του κατά τό Βάπτισμά μας. Νά ἔχουμε τήν εἰκόνα του στά σπίτια μας καί νά τόν ἐπικαλούμαστε στήν προσευχή μας. Τέλος, ἄςξέρουμε, ἀδελφοί, ὅτι, ἀφοῦ εἴμαστε βαπτισμένοι πρέπει νά ζοῦμε μιά ζωή σύμφωνη μέ τούς ὅρκους πού δώσαμε. Εἴπαμε: «Ἀποτάσσομαι τῷ Σατανᾷ» καί «Συντάσσομαι τῷ Χριστῷ»! Δέν πρέπει λοιπόν νά τά ἔχουμε καλά μέ τήν ἁμαρτία καί νά ζοῦμε ἐνάντια πρός τό ἅγιο θέλημα τοῦ Χριστοῦ μας. Πήραμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Προσοχή νά μήν τήν χάσουμε. Τό κακό ὅμως πού παθαίνουμε ὅλοι μας εἶναι ὅτι χάνουμε τήν Χάρη πού πήραμε μέ τό Βάπτισμά μας. Ἀλλά χαρεῖτε χριστιανοί! Ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε καί δεύτερο Βάπτισμα γιά νά ξεπλύνουμε τά ἀμαρτήματά μας. Εἶναι ἡ ἱερή Ἐξομολόγηση! Ὅλοι ἁμαρτάνουμε καί ὅλοι λοιπόν πρέπει νά πηγαίνουμε νά ἐξομολογούμαστε.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας