Τρία πράγματα δεν κατανοώ,γράφει ο π.Σωφρόνιος :

α) πίστη χωρίς δόγμα

β) χριστιανισμό έξω από την εκκλησία

γ) χριστιανισμό χωρίς άσκηση.

Και τα τρία αυτά , δόγμα, εκκλησία και ασκητική , δηλαδή χριστιανική άσκηση , συνιστούν για μένα ενιαία ζωή.