Αναρτήσεις από Φεβρουάριος 5, 2019

3 Items

Ἡ ἀνάγκη τῶν φίλων καὶ ἡ πεμπτουσία τῆς φιλίας.

by web_admin _inaa.gr

Ἀριστοτέλης. ΑΡΙΣΤ ΗΝικ 1171a21–1172a15 (Ἀπορίες σχετικὰ μὲ τὴ φιλία. Ἔχουμε μεγαλύτερη ἀνάγκη τῶν φίλων στὴν εὐτυχία ἢ στὴ δυστυχία; – Ἐπίλογος: Πεμπτουσία τῆς φιλίας εἶναι ἡ συνεχὴς ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν φίλων) Πότε χρειάζεται κανεὶς φίλους στὴν εὐτυχία ἢ στὴν δυστυχία του; Τοὺς ζητᾶ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, γιατί οἱ δυστυχισμένοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια, κι […]

Ἅγιος Πορφύριος: Ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας εἶναι ἡ κυριότερη αἰτία διαζυγίου.

by web_admin _inaa.gr

    Ὁ  Ὅσιος Πορφύριος ἐτόνιζεν ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας εἶνε ἡ κυριωτέρα αἰτία διαζυγίου. «Ἡ βασικωτέρα αἰτία ποὺ χωρίζουν (τὰ ἀνδρόγυνα)», ἐδίδασκεν, «εἶνε ποὺ παίρνουν προφυλάξεις διὰ νὰ μὴ κάνουν παιδιά. Αὐτὸ εἶνε πολὺ κακὸν καὶ τσακίζονται τὰ νεῦρα τῶν γυναικῶν». (Λαμπροπούλου Παρασκευᾶ, Ὅσα ἔζησα κοντὰ στὸν Ἅγιο Πορφύριο, Ἐκδόσεις Ἡ  Μεταμόρφωσις τοῦ […]

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ἐλᾶτε, πάρτε τὴν εὐχή, καὶ νὰ ‘στε μονοιασμένοι».

by web_admin _inaa.gr

    Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς. «Κολοκοτρώνης πέθανε στὸ γάμο τοῦ Κολίνου τὸ θάνατο γνώρισε, ποὺ ‘θελε ν’ ἀποθάνη καὶ τοῦ Γενναίου μίλησε, καὶ τοῦ Κολίνου λέγει: Ποῦ εἶσαι, Γενναῖε στρατηγέ, Κολίνο σπουδασμένε! Ἐλᾶτε, πάρτε τὴν εὐχή, μὲ τριγυρίζει ὁ Χάρος. Σώπα, πατέρα, μὴν τὸ λές, μὴ λὲς πὼς θὰ πεθάνης κι ἒχουμ’ ὀχτροὺς καὶ […]

Scroll Up