ὑπό Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις εὐθέως καί ρητῶς τοποθετήθηκε καί διά στόματος τοῦ γνωστοῦ καί μή ἐξαιρετέου κ. Νικολάου Φίλη (ἀποπεμφθέντος πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας) στήν Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ὁ ὁποῖος εὐθαρσῶς ἐδήλωσε ὅτι τό σύνθημα πού κυριάρχησε στό μεγαλειῶδες Συλλαλητήριο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ (τῆς 20ης Ἰανουαρίου τρ. ἔτ.), δηλαδή τό “Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί Ἑλληνική” εἶναι λανθασμένο (!) καί μάλιστα ὅτι ἐκφράζει ἀλυτρωτισμό ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων σέ βάρος τῶν Σκοπιανῶν καί τῶν Βουλγάρων γειτόνων μας!!!

 

Διευκρίνισε δέ ὅτι μόνον ἡ Ἑλληνική Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική!Τά ἴδια ὑποστήριξε καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης! Ὅπως, λοιπόν, εἶναι σαφές, ἡ Κυβέρνηση ἀδιαφορεῖ διά τήν μείζονα διάσταση τοῦ ὅρου “Μακεδονία”, τήν ἱστορική καί πολιτισμική, καί, κρυπτομένη πίσω ἀπό τή γεωγραφική προσέγγιση τοῦ πράγματος, προτιμᾶ νά ὑποστηρίζει δικαιώματα Σκοπιανῶν καί Βουλγάρων ἐπί τῆς Μακεδονίας! Ἀγνοεῖ, ἄραγε, ἤ ἀδιαφορεῖ, διά τό ὅτι καί γεωγραφικῶς ἡ ἱστορική Μακεδονία τῆς ἐπιμάχου περιόδου τοῦ Βασιλείου τῆς Μακεδονίας σήμερον εὐρίσκεται ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας. Ἄς μή περιμένουμε, λοιπόν, τίποτε ἀπό μία Κυβέρνηση, ἡ ὁποία καταχρηστικῶς διατείνεται ὅτι πράττει τό πατριωτικό καθῆκον της ὑπερψηφίζοντας τή διαβόητη “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν” καί ὅτι ἔτσι δῆθεν ἐκφράζει τήν Πατρίδα τῶν Ἑλλήνων. Ἐπιπλέον, μᾶς διαφωτίζει μέ τήν ἀνωτέρω διευκρίνισή της ὅτι στό κυκλοφορούμενο ἀπό τήν Κυβέρνηση τηλεοπτικό “σπότ” ὑπέρ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἡ ἀναφορά σέ “θωράκιση τῆς Μακεδονίας ΜΑΣ”, αὐτό τό “ΜΑΣ” ἐφράζει τήν, κατά τά ἀνωτέρω, μειοψηφική καί ἐθνικά μειοδοτική θέση της.

Οἱἄνθρωποι αὐτῆς τῆς ἀνιστόρητης καί σλαβικῆς προελεύσεως θεωρίας εἶναι ἐπικίνδυνα ἐπιπόλαιοι. Ὁ ὑφυπουργός κ. Δημ. Βίτσας,ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς ἀναφέρθηκε στή γλώσσα κάποιων στή Μακεδονία πού εἶναι ἡγλώσσα πού μιλοῦν οἱ Σκοπιανοί καί τήν θεωροῦν ντόπια στή Βόρειο Ἑλλάδα, ὑπονοώντας ὅτι μπορεῖ νάὀνομάζεται Μακεδονική! Τό πρόβλημα τους εἶναι βαθύ καί μεγάλο! Εἶναι καί θέμα παιδείας καίἐπικίνδυνου πολιτικοῦἐρασιτεχνισμοῦ! Ἄς βάλει τό μυαλουδάκι του ὁ κ. ὑφυπουργός νά δουλέψει καί νά καταλάβει ὅτι ἡγλώσσα δέν βαφτίζεται ἀπό τούς τόπους ὅπου μιλιέται! Μήν ἀνοηταίνουν γιατί ὑποτιμοῦν τή νοημοσύνη μας καί κατά τό κοινῶς λεγόμενο “μᾶς ἔχουν βγάλει ἀπό τά ροῦχα μας”!

Ἡ κ. Μυρσίνη Ζορμπᾶ, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ,ἐπίσης μᾶς ἀνέφερε ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς ὅτι πρέπει οἱἝλληνες νά ξεπεράσουν τήν “κρίση μεγαλείου” (!)καἰὅτι μᾶς χωράει κι ἐμᾶς ὁ Βαλκανικός πολιτισμός! Γι’  αὐτό φαίνεται (γι’ αὐτές τίς θεωρίες της) ὅτι τιμήθηκε μέ αὐτόν τόν τιμητικό θῶκο. Ὡς διεθνίστρια καί μέ σύμπλεγμα ἐθνικῆς μειονεξίας! Τό κυβερνητικό ψάρι δέν βρωμάει ἀπό τό κεφάλι,ἁπλῶς, βρωμάει ἀπό τό κεφάλι μέχρι τήν οὐρά!

Τέλος,δέ,ὁ Ὑφυπουργός κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, προφανῶς εὐρισκόμενος σέ δύσκολη θέση ὡς Μακεδόνας,ἵδρωσε ὁμιλῶν ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς γιά νά δικαιολογήσει τάἀδικαιολόγητα. Μίλησε, ἀτυχέστατα,καί ἐπιχειρηματολόγησε ὑπέρ τῆς ἐπαισχύντου “Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν” ὁμιλώντας ἐπιπολαίως γιάΒουλγάρους Θράκες τῆς νότιας Βουλγαρίας καίΤούρκους Θράκεςτῆς Τουρκίας κοντά στά σύνορα μας. Ἔτσι ἔκρινε ὅτι θά δικαιολογήσει τήν ὑπογραφή του γιά τούς “Μακεδόνες” τῶν Σκοπίων! Δέν μᾶς εἶπε,ὅμως, τί θάἔλεγε ἄν ἱδρύετο κάπου ἐκεῖἕνα κράτος μέ τόὄνομα τῆς Θράκης;…..

Ὤ τῆς δῆθεν φιλοπατρίας, τῆς δῆθεν ἑλληνοφροσύνης, τῆς δῆθεν ἱστορικῆς ἀντικειμενικότητος τῶν κυβερνώντων,οἱ ὁποῖοι αὐτο-ἀποκαλύπτονταιπροκαλοῦντες τό πατριωτικό αἴσθημα καί τό ἐθνικό φρόνημα τῶν Ἑλλήνων, μέ τόν μειοδοτικό ἰσχυρισμό τους ὅτι “μόνον ἡ Ἑλληνική Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική” καί τήν ἐξοργιστική θέση τους ὅτι τό πανεθνικό σύνθημα “Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ” ἐκφράζει ἀλυτρωτισμό ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων!

Ὤ τῆς ἀπάτης καί τῆς ὑποκρισίας των!

Υ. Γ. Το υποτίθεται ιστορικό θεμέλιο της θέσεως των κυβερνωντων είναι ότι δήθεν ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας βρίσκεται μοιρασμένος εδαφικά σε τρία κράτη. Ότι δήθεν υπάρχουν τρεις Μακεδονίες και έτσι μόνον η μία ανήκει σε μας και μόνον αυτή,  επειδή βρίσκεται εντός συνόρων, είναι Ελληνική (λες και η Κύπρος που βρίσκεται εκτός ελληνικών συνόρων δεν μπορεί να λέγεται ελληνική!) Επικαλούνται δε τη Συμφωνία του Βουκουρεστίου (1913). ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ, όμως, ΑΣΥΣΤΟΛΩΣ! Πουθενά δεν αναφέρεται εκεί η λέξη Μακεδονία!  Τότε διαμοιράστηκαν τα εδάφη της Οθωμανικής κατοχής, τα οποία οι Οθωμανοί δεν τα ονόμαζαν Μακεδονία! Η υπερψήφιση λοιπόν της Συμφωνίας των Πρεσπών ερείδεται επί μιας ιστορικής απάτης και μιας αναλήθειας.