ὑπό Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγου.

Ἀγαπητοί συνέλληνες,

Ζοῦμε ἱστορικές ἡμέρες. Οἱ ὧρες πλέον εἶναι κρίσιμες γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας καί κατ’ ἐπέκτασιν γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας.

 

Σέ λίγα εἰκοσιτετράωρα θά ἔλθει πρός κύρωση, στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ἡ διαβόητη “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”. Παρά τίς πρωτοφανεῖς καί μεγαλειώδεις διαμαρτυρίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς, ἀλλά καί τήν καταγραφή τῆς ἀντιθέσεως πρός αὐτήν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση ἐπιμένει στήν ὑποστήριξη καί ἐπικύρωσή της.

Μέ τήν ὑπερψήφιση τῆς Συμφωνίας αὐτῆς, καί βάσει αὐτῆς, ἡ Ἑλλάδα θά ἀναγνωρίζει στό γειτονικό κρατίδιο τή δυνατότητα καί τό δικαίωμα νά χρησιμοποιεῖ τό ὄνομα καί τόν ὅρο Μακεδονία, ὅσον ἀφορᾶ τήν κρατική ὀνομασία του, τή γλώσσα τῶν κατοίκων του καί τήν ταυτότητά τους.

Εἰδήμονες ἱστορικοί, ἀκαδημαϊκοί καί ἔγκυροι ἀναλυτές ἔχουν καταδείξει τό ἐθνικά ἐπιζήμιο καί ἕωλο περιεχόμενο καί χαρακτήρα αὐτῆς τῆς Συμφωνίας, ἡ ὁποία ἐνισχύει καί συντηρεῖ τήν ἱστορική πλαστογραφία καί τίς ἀλυτρωτικές βλέψεις καί διεκδικήσεις τῶν βορείων γειτόνων μας.

Ὁ γεωγραφικός χῶρος τόν ὁποῖο κατέχει τό γειτονικό κρατίδιο, ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένα, δέν σχετίζεται ἱστορικά μέ τήν ἀρχαία Μακεδονία, ἀλλά μέ τήν ἀρχαία Παιονία.Ἡ γλώσσα πού ὁμιλεῖται σ’ αὐτό εἶναι σλαβικῆς προελεύσεως (Βουλγαροσερβική),οἱ δέ κάτοικοί τουεἶναι κατά πλειοψηφία Σλάβοι (ὑπάρχει ἐπίσης Ἀλβανικό στοιχεῖο κ. ἄ. ἀκόμη καί ἀποσιωπούμενο σημαντικό ποσοστό πολιτῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς).

Γιά πρώτη φορά, στή νεώτερη ἱστορία τῆς Χώρας μας, ὑπογράφεται ἐν καιρῶ εἰρήνης μία Συμφωνία, ἡ ὁποία βραχυπρόθεσμα θά προκαλέσει σειρά προβλημάτων καί ἐντάσεων (σύγχυση, ἀντιδικίες, ἀπαιτήσεις, λόγω καί τῆς προβλεπομένης εὐρύτερης συνεργασίας μεταξύ τῶν δύο κρατῶν καί πολλῶν σχετικῶν δεσμεύσεων), ἐνῶ μακροπρόθεσμα δημιουργεῖ τίς  προϋποθέσεις διεκδικήσεων σέ βάρος τῆς ἀκεραιότητος τῆς Πατρίδος μας.

Γιά ὅλα τά ἀνωτέρω, ἡ κρισιμότητα τῶν πραγμάτων καί ἡ εὐθύνη μας, ὡς πολιτῶν αὐτῆς τῆς Χώρας, ἐπιβάλλει τήν ἐνεργοποίηση καί ἄμεση κινητοποίησή μας, μέ στόχο καί σκοπό τήν καταψήφιση τῆς Συμφωνίας καί τή ματαίωση τῶν σκοτεινῶν σχεδίων σέ βάρος τῆς Μακεδονίας καί τῆς Ἑλλάδος.

Συγκεκριμένα, καλούμαστε ἄνδρες καί γυναῖκες, μικροί καί μεγάλοι νά συμμετάσχουμε στό Συλλαλητήριο τήν Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019 ( 2 μ. μ.) στήν Πλατεία Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν,γιά νά διαδηλώσουμε καί βροντοφωνάξουμε τήν ἀδιαπραγμάτευτη ἀντίρρησή μας στήν ἐπικύρωση τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί νά ἀπαιτήσουμε τήν ἀκύρωσή της.

Ἐπιπροσθέτως, θά πρέπει, μέ κάθε νόμιμο τρόπο, νά ἀποτρέψουμε τήν ὑπερψήφισή της ἀπό ὁποιονδήποτε Βουλευτή τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Ἀκόμη, θά πρέπει νά ἐπιδιώξουμε μέ κάθε πρόσφορο καί δυνατό τρόπο νά ἐπιτύχουμε τό ζητούμενο, ἀψηφώντας κάθε κόπο καί δυσκολία.

Ἡλικιωμένοι, μεσήλικες, νέοι, παιδιά, μαθητές, φοιτητές, κληρικοί, μοναχοί, ἐργάτες, ἀγρότες, ἐπιστήμονες, ὑπάλληλοι, ἐργαζόμενοι, ἐπιχειρηματίες, ἐκπαιδευτικοί, κάθε τάξεως καί ἐπαγγέλματος Ἕλληνες Πολίτες, ΟΛΟΙ καλούμαστε ἀπό τήν Ἱστορία καί ἀπό τήν ἴδια τήν Πατρίδα μας νά δώσουμε τό παρόν στό κάλεσμα γιά τήν ἀποτροπή τῆς προδοσίας σέ βάρος τῆς Μακεδονίας μας.

Τό ὀφείλουμε στούς προγόνους μας, τό ὀφείλουμε στά παιδιά μας!

Ἡ ἀδιαφορία καί ἡ οὐδετερότητα εἶναι συνενοχή!

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ!

ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!

Υ.Γ. Αὐτονόητο τό χρέος ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν, τῶν Πανεπιστημιακῶν Διδασκάλων, τῶνἀνθρώπων τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν, τῶν Καλλιτεχνῶν, τῶν Ἐπιστημόνων καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν νά δώσουν τό δικό τους δυναμικό παρόν. Ἐπίσης, χρέος τῶν Ἑλλήνων δημοσιογράφων νά μεταδώσουν καί στηρίξουν τόν ἀγώνα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.