Αναρτήσεις από 2019

16 of 1173 items

Ο Θεός δεν υπόσχεται χαρά, αλλά ποτήριο.

Γέροντας Σωφρόνιος. Ο Θεός δεν υπόσχεται χαρά, αλλά ποτήριο. Μας καλεί να πάθουμε για το όνομά Του, γιατί έτσι θα ζήσουμε και την δόξα Του.  Η Παναγία είπε στον αρχάγγελο Γαβριήλ: “ιδού η δούλη Κυρίου” (Λουκ. α’, 38). Αυτό το “ιδού η δούλη Κυρίου” είναι αποδοχή του Σταυρού. Η Παναγία συμμετείχε σε όλη την ζωή […]

Ἂν λέγει κάποιος ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά τηρήσει ὅλες τίς ἐντολές, νά γνωρίζει ὅτι διαβάλλει τόν Θεό…

Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Ἂν λέγει κάποιος ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά τηρήσει ὅλες τίς ἐντολές, νά γνωρίζει ὅτι διαβάλλει τόν Θεό καί τόν κατακρίνει ὅτι μᾶς διέταξε πράγματα ἀδύνατα. Αὐτός δέν θ΄ἀποφύγει τό ἀναπόφευκτο τῆς δίκης ἀλλα θά κατακριθεῖ κι΄ αὐτός σάν ἐκεῖνον πού εἶπε »εγνώριζα ὅτι εἶσαι σκληρός, θερίζεις ὅπου δέν ἔσπειρες […]

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περί γαστριμαργίας.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: 1. Προκειμένου τώρα να ομιλήσωμεν περί κοιλίας, αποφασίσαμεν πάλι –όπως και σε όλα τα θέματα- να στρέψωμε την φιλοσοφία μας εναντίον μας. Διότι είναι αξιοθαύμαστο, εάν απηλλάγη κανείς από αυτήν, πριν κατοικήση τον τάφο. 2. Γαστριμαργία είναι η υποκριτική συμπεριφορά της κοιλίας, η οποία, ενώ είναι χορτασμένη, φωνάζει πως είναι ενδεής. […]

Ἡ αὐθεντικὴ θρησκευτικὴ κρίση.

Κορναράκης ‘Ιωάννης (Ὅμότιμος Καθηγητής Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας καὶ Ἐξομολογητικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν) Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῆς ζωῆς τῆς εὐσεβείας εἶναι ἀρκετὲς φορὲς περιπεπεπλεγμένη. Βέβαια πολλοὶ ἄνθρωποι θρησκεύουν γνήσια, χωρὶς νὰ βιώνουν ἔντονες ἐμπειρίες. Ἡ θρησκευτικότης τους κυλᾶ ἤρεμα, σὰν τὸ ἁπλὸ καὶ εἰρηνικὸ ρυάκι, ποὺ δὲν γνωρίζει τὴν ὁρμητικότητα ἀπειλητικῶν χειμάρρων. Χωρὶς ἐσωτερικὲς ἀντινομίες καὶ […]

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ό,τι πιο γλυκό υπάρχει: Προσευχή!

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Σκέψου πόσο μεγάλο πράγμα είναι μέσα στη βαθειά νύκτα, όταν κοιμούνται όλοι οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα, όταν υπάρχη απόλυτη ησυχία , εσύ μόνο να σηκωθής και με θάρρος να συνομιλήσης με τον Κύριο των όλων μας. Είναι γλυκύς ο ύπνος; Αλλά δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από την προσευχή. Αν συνομιλήσης […]

Εφόδιον Ορθοδοξίας: 1.2. Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰώβ.

Ἀλεβιζόπουλος Ἀντώνιος (Πρεσβύτερος (+)) 2. Το παράδειγμα του Ιώβ. Γνωρίζομεν όλοι την ιστορίαν του Ιώβ. Προσεπάθει με την συζήτησιν και με το λογικόν να εισδύση εις τα μυστήρια του Θεού χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αλλ’ όταν ο ίδιος ο Θεός του απεκαλύφθη, εννόησεν ότι ήτο αδύνατον να επιτύχη μόνος του εκείνο το οποίον επόθει και ησθάνθη […]

Scroll Up