Ρίγη συγκινήσεως μᾶς κατέκλυσαν καὶ παλ­μὸς ἐθνικῆς ζωῆς δόνησε τὰ στήθη μας μὲ τὴν κοινὴ ἀπόφαση πολλῶν μαθητικῶν συμβουλίων τῶν σχολείων (Γυμνασίων – Λυκείων) τῆς χώρας μας νὰ προβοῦν σὲ καταλήψεις τῶν σχολικῶν τους κτηρίων καθὼς καὶ σὲ κινητοποιήσεις γιὰ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας, ἐνάντια στὴν προδοτικὴ καὶ ἐθνομειοδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τὰ παιδιά μας ἔγραψαν ἱστορία μὲ τὴν πράξη τους αὐτὴ καὶ δίδαξαν ἱστορία σὲ ὅλους μας· προπαντὸς στὴν πολιτικὴ ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ τόπου, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν ἄλλη διαφθορὰ πωλεῖ καὶ τὰ τίμια καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας.

Ὡς δεῖγμα τοῦ ψυχικοῦ τόνου τῶν παιδιῶν μας, ποὺ ἐπικράτησε τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Νοεμβρίου στὰ σχολεῖα τῆς πατρίδος μας, θὰ παραθέσουμε μικρὸ μέρος τῆς ἀνοιχτῆς ἐπιστολῆς προέδρου δεκαπενταμελοῦς μαθητικοῦ συμβουλίου ἑνὸς Λυκείου τῆς Θεσσαλονίκης, στὴν ὁποία ὁ νέος αὐτὸς λεβέντης ἐκ μέρους καὶ ὅλων τῶν συμμαθητῶν του ἐκθέτει τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους καὶ τὸ δικό τους Λύκειο στηρίζει τὸν ἐθνικὸ ἀγώνα ἐναντίον τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν:

 

«Ἑλληνίδες καὶ Ἕλληνες (…)

Ἐμεῖς, οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Βόρειας Ἑλλάδας, γνωρίζουμε ἱστορία. Οἱ περισσότεροι ἔχουμε ἐπισκεφθεῖ τὴ Βεργίνα. Τιμοῦμε τὴ θυσία τοῦ Παύλου Μελᾶ. Ἀγαποῦμε τὴν πατρίδα μας, γιατὶ ἔτσι μᾶς ἔμαθαν οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ δάσκαλοί μας. Ἂν νομίζετε ὅτι θὰ μᾶς τρομάξει ἡ ταμπέλα τοῦ “φασίστα” (σ.σ. ἀπευθύνεται σὲ μέλη Κινήματος ποὺ χαρακτήρισε ἔτσι τὰ ἀγωνιζόμενα παιδιά), τότε εἶστε γελασμένοι. Σὲ ἀντίθεση μὲ ἐσᾶς, ἐμεῖς ἔχουμε ἰδανικὰ καὶ ἀξίες ποὺ λάμπουν σὰν τὸ κρύσταλλο. Δὲν ἔχουμε καμία ἀμφιβολία ὅτι ἀγωνιζόμαστε τὸν ἀγώνα τὸν καλό».

Ἀπευθυνόμενος ἔπειτα σὲ ὅλο τὸν ἑλληνικὸ λαὸ λέει: «Νὰ ἀνησυχούσατε, ἂν τὸ πιὸ ζων­τανὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας μας λούφαζε, βλέποντας τοὺς πολιτικοὺς τοῦ τόπου νὰ ξεπουλοῦν τὴν ἱστορία του. Τώρα μὴν ἀνησυχεῖτε! Εἴμαστε ἐδῶ. Καὶ εἴμαστε χιλιάδες. Κι ἂν οἱ σημερινοὶ ἡγέτες δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν ἱστορία μας, κι ἂν στὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπόμενου ἔτους ξεπουλήσουν τὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, ἔρχεται ἡ δικιά μας γενιά. Κι ἀπὸ τὴ δικιά μας γενιὰ θὰ ἀναδειχθοῦν ἡγέτες ἄξιοι γιὰ νὰ πάρουν πίσω ὅσα ἐσεῖς ξεπουλήσατε».

Τί νὰ ποῦμε; Κόμπος συγκινήσεως ἀνεβαίνει στὸ λαιμό μας. Ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση εἶχε πεῖ ὅτι στὶς παραμονὲς τοῦ ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ μιὰ «βροχὴ» ἔπεσε ἀπ᾿ τὸν οὐρανὸ στοὺς Ἕλληνες, καὶ ὅλοι μαζὶ ξύπνησαν μιὰ μέρα καὶ εἶπαν: «Θὰ ξεσηκωθοῦμε γιὰ τὴ λευτεριά μας». Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ τώρα στὰ παιδιά μας! Ναί, στὰ παιδιά μας, γιατὶ ἐμεῖς, ἡ προηγούμενη ἀπὸ αὐτὰ γενιά, μετρηθήκαμε, ζυγισθήκαμε καὶ βρεθήκαμε λειψοί. Ἀνάξιοι… Πάντως κάτι μεγάλο γιὰ τὴν πατρίδα μας ἑτοιμάζει ὁ Θεός!…

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”