Σαλταούρας Χρήστος.

Η Εταιρία ΣΚΟΠΙΑ των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά έχει κυκλοφορήσει μία παράφραση της Αγίας Γραφής που την ονομάζει «Μετάφραση Νέου Κόσμου». Σκοπός αυτής της παράφρασης της Βίβλου είναι να παροδηγήσει τα αφελή θύματα της όσον αφορά το τί ακριβώς λέει η Αγία Γραφή. Επειδή η Αγία Γραφή ανατρέπει τα αιρετικά διδάγματα της εταιρίας, οι Χιλιαστές ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά παραποίησαν την Αγία Γραφή για να αποκρύψουν τις αλήθειες που ανατρέπουν την διδαχή της ΣΚΟΠΙΑΣ ! Με μία τέτοια περίπτωση παραχάραξης του νοήματος της Γραφής θα ασχοληθούμε στο παρόν άρθρο. Θα δούμε το πόσο αδίστακτα παραφράζει το ιερό κείμενο η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ χάριν των δογμάτων της.

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3 κατά το Εβραϊκό κείμενο :

«Διότι υιός  εγενόμην τω πατρί μου, τρυφερός και μονογενής (Γιαχίδ) εν προσώπω μητρός μου»

 

Σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο του Παροιμίες 4:3 αυτός που ομιλεί στο εδάφιο λέγει εκτός των άλλων ότι είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ (Γιαχίδ) ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. Ποίος όμως είναι αυτός που ομιλεί ; Είναι μήπως ο συγγραφέας των Παροιμιών Βασιλιάς Σολομών ; Όχι ! Το Πρόσωπο που ομιλεί στο Παροιμίες 4:3 δεν είναι ο Σολομών διότι δεν ήταν ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του – Α Παραλειπομένων / Α Χρονικών 3:5 «και ούτοι ετέχθησαν αυτώ εν Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν και Σαλωμών, τέσσαρες τη Βηρσαβεέ θυγατρί Αμιήλ». Ο Σολομών είχε ομομήτρια αδέλφια, δεν ήταν μονογενής στην μητέρα του.

Στο εδάφιο Παροιμίες 4:3 ομιλεί ο Χριστός , η ενυπόστατη Σοφία του Θεού. Όπως και σε άλλα σημεία των Παροιμιών Πχ: Παροιμίες 8:27 (Ο’) «ηνίκα ητοίμαζε τον ουρανόν, συμπαρήμην αυτώ».  Ασφαλώς ο Σολομών, ο συγγραφέας των Παροιμιών, δεν ήταν παρών στην δημιουργία του ουρανού! Ο Χριστός λοιπόν είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του.

Οι Χιλιαστές όμως διδάσκουν ότι η Μητέρα του Ιησού έκανε και άλλα παιδιά μετά τον Ιησού ! Άρα ο Ιησούς σύμφωνα με την κακοδιδασκαλία τους δεν είναι Μονογενής στην Μητέρα Του ! Το εδάφιο όμως ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3 σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο που προτιμούν οι Χιλιαστές τους διαψεύδει ! Τί κάνουν λοιπόν οι Χιλιαστές ; Διαστρέφουν το Εβραϊκό κείμενο παραφράζοντάς το !!!Το Εβραϊκό κείμενο περιέχει την λέξη ΓΙΑΧΙΔ που σημαίνει ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ με απόλυτη έννοια και όταν αναφέρεται σε σχέση τέκνου προς γονέα (όπως στην περίπτωση που ερευνούμε), σημαίνει ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ.  Ιδού πως παραποιεί η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ το εν λόγω εδάφιο :

Μετάφραση Νέου Κόσμου: «Εγώ ήμουν αληθινός γιος για τον πατέρα μου, και ο αγαπημένος γιος της μητέρας μου»

Αποδίδουν την λέξη ΓΙΑΧΙΔ ως «αγαπημένος» αντί του ορθού «Μονογενής»!

Η ΛΕΞΗ ΓΙΑΧΙΔ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η λέξη ΓΙΑΧΙΔ υπάρχει και άλλες φορές στο Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα παραθέσουμε όλα τα εδάφια που στο Εβραϊκό κείμενο υπάρχει η λέξη ΓΙΑΧΙΔ, και εντός παρενθέσεως την απόδοση της εν λόγω λέξεως από την Χιλιαστική «μετάφραση» :

ΓΕΝΕΣΗ 22:2 (μοναχογιό)

ΓΕΝΕΣΗ 22:12 (τον γιο σου τον μονάκριβο)

ΓΕΝΕΣΗ 22:16 (τον γιο σου τον μονάκριβο)

ΚΡΙΤΕΣ 11:34 (το ένα και μοναδικό του παιδί)

ΨΑΛΜΟΣ 22:20 (την πολύτιμη ζωή μου –Υποσημείωση :Κυριολεκτικά «τη μονάκριβή μου», εννοώντας την ψυχή, ή αλλιώς τη ζωή του.)

ΨΑΛΜΟΣ 25:16 (μόνος)

ΨΑΛΜΟΣ 35:17 (την πολύτιμη ζωή μου –Υποσημείωση : Κυριολεκτικά «τη μονάκριβή μου», εννοώντας την ψυχή, ή αλλιώς τη ζωή του.)

ΨΑΛΜΟΣ68:6 (ολομόναχοι) – Εδώ υπάρχει ο πληθυντικός της λέξης ΓΙΑΧΙΔ, δηλαδή η λέξη ΓΙΑΧΙΔΙΜ –

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3 (αγαπημένος)

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 6:26 (μοναχογιό)

ΑΜΩΣ 8:10 (μοναχογιό)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 12:10 (μοναχογιό)

Είδαμε λοιπόν πως μεταφράζει η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ την λέξη ΓΙΑΧΙΔ όπου αυτή υπάρχει στο Εβραϊκό κείμενο. Ειδικά στα εδάφια που η λέξη αυτή αναφέρεται σε σχέση τέκνου προς γονέα την αποδίδει ως «μοναχογιό», «τον γιο σου τον μονάκριβο» , «το ένα και μοναδικό του παιδί». Μόνο στο εδάφιο ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3όπου επίσης αφορά η λέξη ΓΙΑΧΙΔ σχέση τέκνου προς γονέα η ΣΚΟΠΙΑ αποδίδει ως «αγαπημένος» !!! Είναι τίμια η μετάφραση της ΣΚΟΠΙΑΣ στο εν λόγω εδάφιο ; Ασφαλώς και όχι ! Οι ανίδεοι οπαδοί της που δεν έχουν ιδέα από Εβραϊκά τρώνε αμάσητη την παρερμηνεία που τους προσφέρει η Χιλιαστική παράφραση. Με δόλο κρύβει η ΣΚΟΠΙΑ το γεγονός ότι ο Υιός του Θεού ονομάζεται στο ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3 του Εβραϊκού κειμένου ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ.

Η ΛΕΞΗ ΓΙΑΧΙΔ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Δεν τελειώσαμε ακόμη με το ξεμπρόστιασμα της Χιλιαστικής παράφρασης της Αγίας Γραφής. Η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ στην επίσημη ιστοσελίδα της περιέχει και μετάφραση της Καινής Διαθήκης (που πρωτοτύπως γράφτηκε στα Ελληνικά), στην Εβραϊκή γλώσσα για τους σκοπούς της Προπαγάνδας των Χιλιαστών στο Ισραήλ. Ας δούμε πως μεταφράζει στα Εβραϊκά  η ΣΚΟΠΙΑ την ελληνική λέξη ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ όπου αυτή συναντάται στην Καινή Διαθήκη:

ΛΟΥΚΑΣ 7:12 ΓΙΑΧΙΔ

ΛΟΥΚΑΣ 8:42 ΓΙΑΧΙΔ

ΛΟΥΚΑΣ 9:38ΓΙΑΧΙΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ 1:14 ΓΙΑΧΙΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ 1:18 ΓΙΑΧΙΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ 3:16 ΓΙΑΧΙΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ 3:18 ΓΙΑΧΙΔ

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:17          ΓΙΑΧΙΔ

Α ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 ΓΙΑΧΙΔ

Βλέπουμε ότι οι Χιλιαστές μεταφράζουν σωστά σε όλες τις περιπτώσεις την λέξη ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ με την Εβραϊκή λέξη ΓΙΑΧΙΔ.

Παρατηρούμε λοιπόν το μέγεθος της Χιλιαστικής δολιότητος. Οι Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά μόνο στο ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3 παραφράζουν την λέξη ΓΙΑΧΙΔ γιατί δεν τους συμφέρει. Δεν δέχονται με τίποτα την Αειπαρθενία της Θεοτόκου και αρνούνται τον Χριστό ως Μονογενή (Γιαχίδ) στην Μητέρα του.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ