Μερτζάνη Νικολάου, θεολόγου-ηλεκτρονικού.

H ARIGATOU ΣΤΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

 

Workshop on the Learning to Live Together Programme in Athens-September 2013

Το παρακάτω κείμενο και η φωτογραφία είναι παρμένα από το blogspot της Maria Lucia που είναι διευθύντρια της ARIGATOU Γενεύης και γραμματέας του διαθρησκειακού συμβουλίου!

«Hola,

Αύγουστος – Οκτώβριος,  ήταν πολυάσχολοι  μήνες με συνέδρια, στρατηγική ανάπτυξη , σεμινάρια, προσλήψεις, διοικητικό έργο και  αξιολόγηση του τι έχει γίνει. Τον Σεπτέμβριο διοργανώσαμε στην Αθήνα το πρώτο Σεμινάριο Βασικής Κατάρτισης για το Πρόγραμμα Μαθαίνοντας Να ζούμε Μαζί. Ο κύριος στόχος αυτού του σεμιναρίου ήταν να εισαχθεί το πρόγραμμα στα σχολεία μέσω της εκπαίδευσης δασκάλων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και γυμνασίου που θα υλοποιηθούν ως μέρος των μαθημάτων θρησκευτικών, φυσικών, πολιτικών και γενικής εκπαίδευσης στα διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντά τους. Το σεμινάριο οργανώθηκε σε συνεργασία με το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την ηγεσία του Δρ. Άγγελου Βαλλιανάτου, Εθνικού Συμβούλου (και μέλους[1] της ARIGATOU)  για τα Θρησκευτικά Μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Είχαμε 24 συμμετέχοντες, οι οποίοι για τέσσερις ημέρες συμμετείχαν σε αρκετές συζητήσεις για την ηθική, την πνευματικότητα και τη διαθρησκειακή, διαπολιτισμική μάθηση και συμμετείχαν ενεργά σε πρακτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τη μαθησιακή προσέγγιση και μεθοδολογίες του προγράμματος Learning to Live Together. Έχει δοθεί άφθονος χώρος για βιωματική μάθηση και προβληματισμό, ώστε να επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δεξιότητες διευκόλυνσης που θα χρησιμοποιηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας τους. Ήταν ένα δύσκολο και εν τούτοις πολύ σημαντικό σεμινάριο, όπου οι δάσκαλοι αντανακλούσαν τη δική τους αντίληψη της πνευματικότητας και του τι σημαίνει στην καθημερινότητά τους, στην κοινωνία τους και στο επάγγελμά τους. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά με το σκοπό της σιωπής και πώς να ασκείται σιωπή(;) στη ζωή μας και αν είναι κάτι εγγενές σε ορισμένες κοινωνίες ή μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στις δραστηριότητες των νηπιαγωγείων, να προωθήσουν τη διαθρησκειακή κατανόηση και σεβασμό στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να το χρησιμοποιήσουν στη φυσική αγωγή και στα μαθήματα δημοτικών σχολείων ».

Τα στοιχεία αρύστηκα από το blogspot της Μaria Lucia: http://marialuciauribe.blogspot.com/2013/09/workshop-on-learning-to-live   together.html

Η ίδια αυτοσυστήνεται[2] ως εξής: «Το όνομά μου είναι η Maria Lucia Uribe Torres, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι με αποκαλούν Malu. Κατάγομαι από την Κολομβία. Αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με την Arigatou International στη Γενεύη.

Η Arigatou είναι μια διεθνής ΜΚΟ με έδρα την Ιαπωνία που εργάζεται για την υπεράσπιση και   προώθηση  των δικαιωμάτων των παιδιών».

Επίσης, η        Maria Lucia είναι διευθύντρια της ARIGATOU Γενεύης και

γραμματέας του διαθρησκειακού συμβουλίου στο οποίο όπως είδαμε ανωτέρω,  μετέχει και ο κ. Βαλλιανάτος[3].

«Η Ιερά Σύνοδος χαρακτηρίζει ασυμβίβαστο με την Ορθόδοξη Πίστη   το Ίδρυμα Arigatou». [4]

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν και

τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ:« Περί τοῦ Ἱδρύματος Arigatou»

Συνοδικῇ Ἀποφάσει ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκούς Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς 18ης παρελθόντος μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ καί κατόπιν τοῦ ὑπ’

ἀριθμ. 387/31.5.2016 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἰρέσεων, περί τοῦ Ἱδρύματος Arigatou, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι:

Ἡ Ἐπιτροπή, μελετήσασα ἐπισταμένως τά εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς κείμενα τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως, καθώς καί τά σχετικά δημοσιεύματα τοῦ Τύπου, συνεκτιμῶσα δέ καί τά ἀναφερόμενα εἰς τήν διεθνῆ ἐπιστημονικήν βιβλιογραφίαν περί τοῦ Ἱδρύματος τούτου καί τῆς μητρικῆς αὐτοῦ ὀργανώσεως, διεπίστωσε τά ἀκόλουθα:

«Ἡ μητρικὴ ὀργάνωσις Μyochikai, τῆς ὁποίας θυγατρικὸν ὀργανισμὸν ἀποτελεῖ τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ἀνήκει εἰς τὰ νέα ἰαπωνικὰ θρησκευτικὰ κινήματα βουδιστικῆς προελεύσεως, τὰ ὁποῖα ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν Ἰαπωνίαν τὸν 20όν αἰῶνα.

Ἡ ἱδρύτρια αὐτῆς Μiyamoto Μitsu ὑπῆρξεν ἀρχικῶς ἠγετικὸν στέλεχος ἄλλης βουδιστικῆς θρησκευτικῆς κινήσεως, τῆς Reiyukai, ἐξ ἧς ἀπεχώρησεν τὸ 1950, μετὰ ἀπὸ σκάνδαλον φοροδιαφυγῆς καὶ ἄλλων κατηγοριῶν καὶ ἵδρυσε τὴν νέαν ὀργάνωσιν Μyochikai τὸ ἴδιον ἔτος, ἡ ὁποία διδάσκει θέσεις καὶ πρακτικὰς τῆς βουδιστικὴς ἰαπωνικῆς αἱρέσεως Νichiren.

Τὸ Ἵδρυμα Arigatou ἱδρύθη ὑπὸ τοῦ Takejasu Μiyamoto τὸ ἔτος 1990 μὲ ἀφορμὴν τὰ 40 ἔτη ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ βουδιστικοῦ νέου θρησκευτικοῦ κινήματος Μyochikai, ὡς θυγατρικὸς ὀργανισμὸς του, μὲ σκοπὸν ἐνισχυτικὸν καὶ διαθρησκειακὰς δραστηριότητας, ἰδιαιτέρως μεταξὺ τῶν παιδιῶν. Τὸ ἔτος 2000 τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ἐν συνεργασία μὲ τὴν ἰαπωνικὴν ἐπιτροπὴν τῆς UNICEF καὶ τὴν ὀργάνωσιν «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη γιά τὴν θρησκεία καὶ τὴν εἰρήνη τῆς Ἰαπωνίας», ἵδρυσαν τὸ «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειῶν γιά τὰ παιδιά»(GNCR), μὲ σκοπὸν νά ἐνθαρρύνουν τὴν διαθρησκειακὴν ἐργασίαν καὶ βοήθειαν τῶν παιδιῶν. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ ἐδημιουργήθη τὸ ἐκπαιδευτικὸν πρόγραμμα LTLT (Learning To Live Together – Αn Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education), περιέχον προγράμματα ἐντόνου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.

Εἰς τὰ ἔντυπα τῆς κινήσεως ἐντοπίζονται σαφῆ καὶ ἔκδηλα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ μὲ προμετωπίδα τὴν «πνευματικότητα». Ἐπιπλέον, μαρτυρεῖται διὰ προσεκτικῶς διατυπωμένου λεξιλογίου, ἀπόπειρα διαφημίσεως καὶ διαδόσεως ἐξωχριστιανικῶν πρακτικῶν καὶ δοξασιῶν, ὅπως ὁ διαλογισμός, εἰς τὰ σχολεῖα.

( Ήταν ένα δύσκολο και εν τούτοις πολύ σημαντικό σεμινάριο, όπου οι δάσκαλοι αντανακλούσαν τη δική τους αντίληψη της πνευματικότητας και το τι σημαίνει στην καθημερινότητά τους, στην κοινωνία τους και στο επάγγελμά τους. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά με το σκοπό της σιωπής και πώς να ασκείται σιωπή(;) στη ζωή μας και αν είναι κάτι εγγενές σε ορισμένες κοινωνίες ή μπορεί να εφαρμοστεί παντού, όπως ως άνω επισημαίνει στο blogspot της, η ίδια η  διευθύντρια της ARIGATOU ΓΕΝΕΥΗΣ MARIA LUCIA).

Εἰς τὴν ἰδίαν συνάφειαν, τὸ 2004, ὁ Takejasu Μiyamoto ἵδρυσε τὸ «Συμβούλιο Διαθρησκειακῆς Ἠθικῆς Ἐκπαίδευσης γιά Παιδιά» (Interfaith Council on Ethics Education for Children). Τὸ Συμβούλιο αὐτὸ καθιέρωσε, τὸ 2008, ἐπὶ ἐτησίας βάσεως, τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς καὶ Δράσης γιά τὰ παιδιά», κατὰ τὴν ὁποίαν διοργανώνονται διὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ κοινοῦ θρησκευτικαὶ συναντήσεις καὶ συμπροσευχαὶ διαφόρων θρησκευτικῶν κλάδων, προτείνουσαι ἕν κοινὸν κείμενον προσευχῆς μὲ ἐξαιρετικῶς νεφελῶδες καὶ προβληματικὸν περιεχόμενον, ἐξ ἐπόψεως τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Τοιαύτη διαθρησκειακὴ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸ Santo Domingo τὴν 19.11.2015, τῇ συμμετοχῇ Χριστιανῶν, Ἰουδαίων, Ἰνδουιστῶν, Βουδιστῶν καθὼς καὶ ὀπαδῶν παραχριστιανικῶν καὶ νεοεποχίτικων ὁμάδων.

Τὸ Ἵδρυμα Arigatou συνεργάζεται καὶ μετ’ ἄλλων ὁμάδων βουδιστικῶν ἀρχῶν, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦν, κατὰ δήλωσιν αὐτῶν, λατρείαν πρὸς «τὴν φύση, τὸν Βούδα, ποὺ βρίσκεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ πράγματα».

Δέν εἶναι ἐξ ἅλλου τυχαῖον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ μητρικὴ ὀργάνωσις Μyochikai, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει τὸ Arigatou, ὅπως ἐπισημαίνεται καὶ εἰς τὴν εἰδικὴν ἐπιστημονικὴν βιβλιογραφίαν, εἶναι λίαν ἐνεργὴ ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τῆς ἱδρύσεώς της εἰς θέματα εἰρήνης καὶ εἰς διαθρησκειακὰς πρακτικάς.

Εἰς τὰ ἔντυπα καὶ τοὺς διαδικτυακοὺς τόπους τῆς κινήσεως, χρησιμοποιεῖται προσεκτικὸν λεξιλόγιον διὰ τὴν διαφήμισιν ἢ καὶ τὴν ὑπαρκτὴν συνεργασίαν της, κατὰ δήλωσιν αὐτῶν, μὲ ΜΚΟ καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς εἰς τὰ πλαίσια εὐρύτερων δράσεων διαθρησκειακῶν καὶ πολιτιστικῶν πρωτοβουλιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀξιοποιοῦνται ὑπὸ τῆς ὀργανώσεως καταλλήλως διὰ τὴν ἐπικοινωνιακὴν προβολήν της.

Εἰς τὸ πλαίσιον τῆς στοχοθεσίας καὶ τῶν δράσεων του, τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ὅπως προκύπτει καὶ ἐκ τῶν δημοσιευμένων δραστηριοτήτων του, ἐπιδιώκει νά ὑπεισέρχεται εἰς ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα καὶ δράσεις. Εἰς τὴν ἰδίαν συνάφειαν ἐπιδιώκεται ἡ συνεργασία καὶ μὲ Ἐκκλησιαστικοὺς Φορεῖς (ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), εἰς οὕς προτείνει δράσεις συνεργασίας καὶ ἐκδηλώσεις διὰ θέματα εὐρύτερου ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἡ εἰρήνη, ἡ ἐκπαίδευσις, ἡ καταπολέμησις τῶν διακρίσεων κ.ἅ (Η Arigatou είναι μια διεθνής ΜΚΟ με έδρα την Ιαπωνία που εργάζεται για την υπεράσπιση και   προώθηση  των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως είδαμε ανωτέρω στο ιστολόγιο της MARIA LUCIA) .

Ὡς ἐκ τούτου ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν ὅτι:

α) συμφώνως πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον δογματικὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, τὸ πάνσεπτον Πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου καὶ ἡ διδασκαλία Του, ὡς μοναδικὰ καὶ ἀναντικατάστατα, δέν ἐπιδέχονται σύνθεσιν ἢ συμπλήρωσιν δι’ ἐξωχριστιανικῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν,

β) τὸ Ἵδρυμα Arigatou ἔχει ἐμφανῶς βουδιστικόν θρησκευτικὸν ὑπόβαθρον εἰς τὴν ἰαπωνικὴν ἐκδοχὴν του, καὶ

γ) καλλιεργεῖ καὶ προβάλλει ἔντονα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, εἶναι αὐτονόητον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κίνησις τυγχάνει σαφῶς ἀσυμβίβαστη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν».

Ὅθεν, συνίσταται ἡ προσοχὴ τῶν ἐκλεκτῶν λειτουργῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὴν Μέσην Ἐκπαίδευσιν, μὲ τὸ ὑψηλὸν αἴσθημα εὐθύνης τὸ ὁποῖον διακρίνει αὐτούς, ὅπως ἀποφεύγουν συνεργασίας μετὰ κινήσεων καὶ σωματείων, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ πρακτικὰς θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.

Ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

+Ὁ Μεθώνης Κλήμης

 

 

[1]https://ethicseducationforchildren.org/en/who-we-are/interfaith-council, προσπελάστηκε στις 04-11-18.

[2] http://marialuciauribe.blogspot.com/p/about-me.html,  προσπελάστηκε στις  04-11-18.

[3] https://ethicseducationforchildren.org/en/who-we-are/staff, προσπελάστηκε στις 04-11-18.

[4]http://imkifissias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2875&catid=61    3&Itemid=1165, Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ,  προσπελάστηκε στις  04-11-18.