Τί ζητοῦν οἱ Σκοπιανοί μέσω τοῦ παπα-Τσαρκνιᾶ – Οἱ ἐπιπτώσεις τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ

Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ πού διακατέχει τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα περιορίζει αὐτή τήν στιγμή τήν συζήτηση γιά τό Σκοπιανό:

  • Στήν ἀγορά τοῦ ἐργοστασίου ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στά Σκόπια ἀπό τήν ΔΕΗ καί στό ἐνδεχόμενο σκάνδαλο πού ἔχει διαπραχθεῖ.
  • Στά δημοσιεύματα τῶν «New York Times» γιά πιθανή ἀνάμειξη τοῦ ρωσσικοῦ παράγοντος στό δημοψήφισμα μέ τήν συμβολή καί Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν-ὀλιγαρχῶν ἀπό τήν Μακεδονία.

 

  • Στήν ἀντιπαράθεση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ γιά τόν καφέ τῆς Μαρίας Σπυράκη μέ τόν Πρωθυπουργό Ζάεφ στίς Βρυξέλλες.
  • Στίς πιέσεις τῆς Μέρκελ γιά τήν ἀποστασία ὀκτώ βουλευτῶν τοῦ VMRO στήν ψηφοφορία τῆς Τρίτης γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση στήν γείτονα χώρα.
  • Στό ἄν ὁ Πάνος Καμμένος μιλώντας περί Plan B γιά τά Σκόπια στόν Ἀμερικανό ὑπουργό Ἀμύνης εἶχε τήν ἔγκριση τοῦ Μαξίμου –ποιός ἀμφιβάλλει ὅτι σέ αὐτά τά ἐπίπεδα κάνεις ὁτιδήποτε ἄνευ ἐγκρίσεως!

Στήν πραγματικότητα, ἡ συζήτησις ὑπερβαίνει τήν συγκυρία, προεξοφλεῖ ἔν τινι μέτρω τήν ἔκβαση τῆς ψηφοφορίας στό Κοινοβούλιο τῶν Σκοπίων καί ἑστιάζει στό μετά. Μόνο πού αὐτό γίνεται μέ ἐντελῶς λανθασμένο τρόπο. Οἱ Ἀμερικανοί ἀνοίγοντας τήν δημοσία συζήτηση γιά τίς ἐξελίξεις καταγγέλλουν τούς Ρώσσους ἀναζητώντας κατά βάθος δικαιολογία γιά τήν ἧττα τους στό δημοψήφισμα. Ἧττα πού θά μεγαλώσει καί ἄλλο ἐάν ἐπιβεβαιωθοῦν μυστικές ἐκτιμήσεις πρεσβειῶν, πώς ὁ ἐκλεκτός τους Ζάεφ θά ἡττηθεῖ καί στίς ἐκλογές, κατατασσόμενος δεύτερος. Τό ΝΑΤΟ ἔχει κατ’ οὐσίαν περάσει στήν ἑπομένη ἡμέρα, ἀναζητώντας τρόπο νά ἐντάξει μέ εἰδική σχέση τά Σκόπια στήν Συμμαχία.

Στό πλαίσιο αὐτό ἡ πρότασις τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Πάνου Καμμένου γιά Βαλκανική Ἀμυντική Συμμαχία μέ τήν συμμετοχή Σκοπίων, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ἑλλάδος κατά τῆς Ρωσσίας βεβαίως, οὐσιαστικῶς ἀποτελεῖ σωσίβιο γιά τόν Στόλτενμπεργκ καί τήν Δύση. Ἕνα μικρό ΝΑΤΟ Βαλκανίων μέ τήν ἐνθάρρυνση τῶν ΗΠΑ οἱ ὁποῖες κατά βάσιν εἶναι οἱ ἐμπνευστές τῆς λύσεως πού προτείνει δημοσίως ὁ ὑπουργός Ἀμύνης, μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἐπαρκές ἀντίδοτο.

Ὅλοι λοιπόν σκέπτονται τήν ἑπομένη ἡμέρα καί τούς ἑαυτούς τους, ἐκτός ἀπό ἐμᾶς. Καί ὅμως οἱ προκλήσεις εἶναι μπροστά μας. Τόσο ἡ μονογραφεῖσα Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὅσο καί ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιά τό κτῆμα Προμπονᾶ θεμελιώνουν ἤδη δικαιώματα καί παράγουν ἀποτελέσματα.

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία» βασιζομένη σέ πληροφορίες ἀπό πηγές της στήν Μακεδονία καί ἰδίως στόν νομό Πέλλης, ὁ γνωστός φιλοσκοπιανός ἱερεύς παπα-Τσαρκνιᾶς ἔχει ἀποταθεῖ στίς ἑλληνικές ἀρχές καί καταθέτει ἐντός τῶν ἡμερῶν αἴτηση γιά τήν ἵδρυση «Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» μέ ἕδρα τήν Ἀριδαία στόν Νομό Πέλλης. Ἐκκλησίας πού δέν θά ὑπάγεται στήν ἁρμοδιότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Ἔρεισμα στόν νόμο γιά νά προχωρήσει σέ αὐτή τήν προκλητική κίνησή του –ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προοίμιο γιά τήν μελλοντική ἔγερση ζητήματος «μακεδονικῆς μειονότητος στήν Ἑλλάδα»– ὁ κ. Τσαρκνιᾶς βρῆκε πρῶτον στήν Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν, πού δίδει τήν δυνατότητα στόν «ἀνεπίσημο τομέα» νά ὀνομάζεται «μακεδονικός» ἄνευ ἀδείας.

Καί δεύτερον, στήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ γιά τόν Προμπονᾶ, πού χάριν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποτίζει καί τίς… γλάστρες. Ἄν δέν χρειάζεται τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἄδεια ἀπό τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία γιά νά ἱδρύσει ναό στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, γιατί πρέπει νά ζητεῖ καί ὁ παπα-Τσαρκνιᾶς γιά νά ἱδρύσει «μακεδονική Ἐκκλησία» στήν Ἀριδαία;

Ἰδού τό ὀλέθριο λάθος τῶν δικαστῶν. Τώρα ἡ ἑλληνική Πολιτεία εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ τίς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν της. Γιά νά ὑπερβεῖ τό πρόβλημα μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ –οἱ Πρέσπες δέν ἔχουν καταστεῖ ἐσωτερικό δίκαιο, τουλάχιστον– θά χρειασθεῖ πιθανόν νά νομοθετήσει καί πάλι. Ποιός ὅμως ἀσχολεῖται μέ τίς συνέπειες τῶν πράξεών του; Κενότης, ρηχότης, ἐπιφάνεια. Μόνον ὁ ἀνταγωνισμός τῶν ψήφων μετρᾶ. Μόνον οἱ φιγοῦρες γιά τίς διορατικές τάχα πολιτικές, πού θά καταστήσουν τήν Ἑλλάδα παίκτη καί πάλι στά Βαλκάνια. Χάνουμε ἐντός ἕδρας, «πέφτουμε» κατηγορία, ἀλλά κάποιοι φαντασιώνονται πώς παίζουν Champions League!

estianews Οκτ 12, 2018

Δείτε και: -Τό γινάτι κατά τῆς Ὀρθοδοξίας