Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου.

Τα πάθη είναι σαν κάποια σκληρή ουσία, που εμποδίζει να λειτουργήσουν τα διάφορα πνευματικά χαρίσματα στον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται συνέχεια μέσα στο σκοτάδι και δεν μπορεί να βγει στη χώρα της ζωής και του φωτός.

Ένας φιλάργυρος π.χ. δε γνωρίζει τη χαρά της ελεημοσύνης ούτε ο πόρνος την ηδονή της σωφροσύνης, ούτε ο φιλόκοσμος την χάρη των δακρύων και του πένθους. Όλοι αυτοί βρίσκονται σαν σε μία νυκτομαχία και ψηλαφούν το σκότος. Διότι το φως ανήκει στους αγαθούς καί σ’ εκείνους, που έχουν καθαρίσει την ψυχή τους από τα πάθη.

Έτσι λοιπόν τα πάθη, μας διώχνουν από το φως και την ζωή. Και επειδή το Φως και η Ζωή είναι ο Χριστός, τα πάθη μας διώχνουν από τον Θεό, που είναι η Ζωή και μας οδηγούν στον θάνατο.