Αναρτήσεις από Οκτώβριος 9, 2018

1 Item

«Η πνευματική ζωή στην πράξη».

by web_admin _inaa.gr

  Του Αρχιμανδρίτου π. Αρσενίου του Σιναΐτου. “Δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ·” (Σοφ. Σολομώντος  γ’ 1,5 ) “Η σωστή και πνευματική αντιμετώπιση του κάθε λογής πειρασμού, βρίσκεται στην αυτομεμψία, στην αποκαλυπτική αποδοχή του […]

Scroll Up