ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑΚΙΑ ΣΑΣ ΒΑΡΒΑΡΟΙ!

Σέ χῶρο στάθμευσης αὐτοκινήτων ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε στήν γείτονα χώρα τό δικαίωμα νά ὀνομάζεται ἡ γλῶσσα της «μακεδονική»! Αὐτό δήλωσε ὁ πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων καί κανείς δέν μπῆκε στόν κόπο νά τό διαψεύσει.

 

Ποιός ἐξουσιοδότησε τόν κ. Πρωθυπουργό νά προβεῖ σ’ αὐτήν τήν ἐνέργεια;

Ἔχει ἐκλεγεῖ ἀπό τόν ἑλληνικό λαό γιά νά ξεπουλάει τήν Ἑλλάδα, νά ἐκποιεῖ τόν ἐθνικό της πλοῦτο καί νά καπηλεύεται τήν Ἱστορία της ἤ νά «ὑπηρετεῖ τό γενικό συμφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ» σύμφωνα μέ τόν «ὅρκο» πού ἔδωσε;

Σ’ ἕνα πάρκινγκ τῶν Σκοπίων ἀναγνωρίζει τήν «μακεδονική γλώσσα» καί σ’ ἕνα τσαντίρι τῶν Πρεσπῶν ἐκχωρεῖ τό ὄνομα καί τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας, ἀναγνωρίζοντας τήν γείτονα ὡς «Βόρεια Μακεδονία».

Ἔχει ἐπίγνωση τοῦ τί πρᾶττει; Ἐνεργεῖ ἀφ’ ἑαυτοῦ ἤ ἐξυπηρετεῖ ξένα συμφέροντα; Εἶναι ἠλίθιος ἤ προδότης;

Μήπως εἶναι ὥρα οἱ κυβερνῶντες νά μᾶς ποῦν ἐπιτέλους τήν ἀλήθεια;

Ποῦ πᾶμε ἀδέλφια Συνέλληνες;

-Κάθε ἔννοια δικαιοσύνης καί λογικῆς ἔχει καταργηθεῖ.

-Κάθε ἔννοια ἀλήθειας καί ἤθους ἔχει παραβιαστεῖ.

-Κάθε ἔννοια αὐτοδιάθεσης καί ἐλευθερίας ἔχει στραγγαλιστεῖ.

Φτάνει πιά! Ὄρθιοι στίς ἐπάλξεις, ἀνύστακτοι φρουροί τῆς Μακεδονίας μας, τῆς Ἑλλάδος μας!

Ἄς μήν ἐπιτρέψουμε σέ κανέναν ἄλλο βάρβαρο ἡμέτερο ἤ ἀλλογενή νά πατήσει τά ἱερά χώματα τῆς Μακεδονίας μας! Ἄς βγάλουν πρῶτα τά ὑποδηματάκια τους καί εὐλαβικά ἄς εἰσέλθουν νά προσκυνήσουν τά ἱερά χώματά της! Ἄς σταματήσουμε μέ κάθε τρόπο καί μέσο τήν ἀσέλγεια τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρωοτόκου μακεδονικῆς γῆς! Τῆς τό ὀφείλουμε, ἐμεῖς οἱ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ!

Bloggerpinelopitisithakis