Αναρτήσεις από Σεπτέμβριος 12, 2018

5 Items

Ιησού Υιέ Θεού, ελέησόν με.

by web_admin _inaa.gr

Να είσαι τροφή και ποτό της ψυχής μου. Να είσαι πηγή για τη διψώσα ψυχή μου. Να είσαι το φως για τη σκοτισμένη ψυχή μου. Να είσαι παρηγοριά μέσα στις θλίψεις μου. Να είσαι αγαλλίαση στη λύπη μου. Να είσαι λύτρωση στην αιχμαλωσία μου. Να είσαι ειρήνη και ησυχία έναντι της κακής συνειδήσεώς μου. Να […]

Όπως η βροχή μαλακώνει την γη,έτσι και το άγιο όνομα του Ιησού,μαλακώνει και ευφραίνει την καρδιά.

by web_admin _inaa.gr

Όπως συμβαίνει μὲ τὴ βροχὴ ποὺ ὅσο περισσότερο πέφτει στὴ γῆ τόσο τὴ μαλακώνει, ἔτσι καὶ τὴ γῆ τῆς καρδιᾶς μας τὴ χαροποιεῖ καὶ τὴν εὐφραίνει τὸ ἅγιο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ὅσο περισσότερο τὸ φωνάζουμε καὶ τὸ ἐπικαλούμαστε.   ῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος Πρὸς Θεόδουλον, 41

Ὁ Σταυρός: τὸ ἁγιότερο σύμβολο τῆς πίστεώς μας.

by web_admin _inaa.gr

  Στὶς 14 Σεπτεμβρίου ἑορτάζουμε μὲ λαμπρότητα τὴ μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ὅλος ὁ μήνας Σεπτέμβριος εἶναι ὁ μήνας τοῦ Σταυροῦ. Ἡ ἱερὴ Ὑμνολογία τοῦ Σταυροῦ, τὰ ἱερὰ Ἀναγνώσματα καὶ οἱ Κυριακὲς Πρὸ τῆς Ὑψώσεως καὶ Μετὰ τὴν Ὕψωσιν, ποὺ δορυφοροῦν τὴν Ἑορτή, ὑπογραμμίζουν τὴν ἐπισημότητά της. Ὁ Σταυρὸς […]

Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός για την ανατροφή των παιδιών.

by web_admin _inaa.gr

  «Ουδείς εστιν ος αφήκεν οικίαν η αδελφούς η αδελφάς η πατέρα η μητέρα η γυναίκα η τέκνα η αγρούς ένεκεν εμού και ένεκεν του ευαγγελίου, εάν μη λάβη εκατονταπλασίονα νυν εν τω καιρώ τούτω οικίας και αδελφούς και αδελφάς και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς μετά διωγμών…, και εν τω αιώνι τω […]

Αγιος Γέροντας Πορφύριος: «Να προσέχετε σε τι πνευματικούς πηγαίνετε».

by web_admin _inaa.gr

  Ένας αδελφός μού είπε: Πήγε μια φορά ή σύζυγος μου, όταν εργαζόμουν στην επαρχία, σε έναν πάρα πολύ αυστηρό πνευματικό και όταν του είπε μια αδυναμία της πού θα την επαναλάμβανε, την αποπήρε, τη φοβέρισε και από τότε έκανε πολύ καιρό να ξαναπάει να εξομολογηθεί.   «Είδες, του είπε ό Παππούλης, τι κάνει ή […]

Scroll Up