ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!

Ἱκανοποιητική ἦταν ἡ συμμετοχή τῶν συνελλήνων στό πανεθνικό συλλαλητήριο, πού διοργανώθηκε στήν Θεσσαλονίκη, τήν Κυριακή, γιά τήν Μακεδονία. Οἱ ἰθύνοντες μιλοῦν γιά 100.000 ἀνθρώπους. Μέ δεδομένο ὅτι ἡ «δημοκρατική» κυβέρνηση καί τά συστημικά ΜΜΕ φρόντισαν νά τρομοκρατήσουν τόν κόσμο, ἡ παρουσία ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας καί κοινωνικῆς τάξεως ἦταν δυναμική, ζωντανή, ἀγωνιστική, μαχητική.

Μέ παλμό, φιλοπατρία, ἐθνική ὑπερηφάνια διατρανώθηκε τό αὐτονόητο: ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική, τό ὄνομά της εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο καί τίποτα ἄλλο δέν ἰσχύει ἄν δέν τό θέλει ὁ κυρίαρχος λαός.

Ὡστόσο, κάποιοι ἀπουσίαζαν. Ἴσως ἄκουσαν ὅτι ἡ Ἀστυνομία ἔκλεισε τούς δρόμους καί θά ἦταν ὑποχρεωμένοι νά περπατήσουν πάνω ἀπό 2 χιλιόμετρα γιά νά φθάσουν στό σημεῖο συνάντησης. Ἴσως δέν θέλησαν νά θυσιάσουν τό Κυριακάτικο ἀπόγευμά τους. Ἴσως φοβήθηκαν τά ΜΑΤ καί τούς ἀντιεξουσιαστές, τούς κουκουλοφόρους καί τά δακρυγόνα. Ἴσως βέβαια, κάποιοι ἁπλῶς δέν μπόρεσαν καί εἶχαν πράγματι μία εὔλογη δικαιολογία.

Πάντως, ὅσοι μέσα στίς φλέβες τους κυλάει «μαρτύρων καί ἡρώων αἷμα» καί ὄχι… βυσσινάδα ἦταν ἐκεῖ, σωματικά παρόντες ἤ ἔστω προσευχητικά συμμετέχοντες.Ὁ ἀγῶνας συνεχίζεται. Ἡ κατάπτυστη καί προδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πρέπει νά ἀκυρωθεῖ καί εἶναι στό χέρι μας.

 

 Bloggerpinelopitisithakis