Δημήτριος Παναγόπουλος(Ιεροκήρυκας)

 

 πάρχουν νθρωποι πού εναι κατά πάντα καλοί νθρωποι, λλά καθόλου Χριστιανοί.

  Οτε μυρμγκι πειράζουνε, λλά μέ τή ζωή τους, ποδοπατονε τόν Χριστό. Ατοί ο νθρωποι πνε κατευθεαν στήν κόλαση καί μάλιστα σέ εδική κόλαση.

 Νά ξέρετε, τι  κόλαση εναι γεμάτη πό καλούς νθρώπους.

  Γιατί Χριστός δέν ρθε στή γ, γιά νά κάνει καλούς νθρώπους, λλά ρθε γιά νά κάνει πολίτες τς Βασιλείας τν Ορανν, νά τούς πολιτογράψει, νά τούς λλάξει τό αμα (μέ τή Θεία Κοινωνία) καί πό κοινούς νθρώπους, νά τούς κάνει καινούς.

  ρα τό ζήτημα δέν εναι νά εμαι καλός κακός νθρωπος, λλά ν εμαι μέ τόν Χριστό, μέ τή Ζωή χι. Εναι ζήτημα ζως θανάτου. Καταλάβατε…..