Αναρτήσεις από Αύγουστος 4, 2018

1 Item

«Άνθρωποι από τη Λαοδίκεια».

by web_admin _inaa.gr

  Ποιοί είναι oi «άνθρωποι άπό τη Λαοδίκεια;». Είναι οί χλιαροί Χριστιανοί, πού μοιάζουν μέ τόν επίσκοπο τής Λαοδίκειας, γιά τόν όποιο γίνεται λόγος στό ιερό βιβλίο τής Άποκαλύψεως (βλ. Άποκ. γ’ 14-22). ‘Η Λαοδίκεια ήταν πλούσια ελληνική πόλη πού ιδρύθηκε τόν 3ο π.Χ. αιώνα στή Μικρά Άσία άπό τόν Άντίοχο τόν Β’ καί έξελίχθηκε σέ σπουδαίο […]

Scroll Up