Γράφει ο Αρχιμ. Ιερόθεος Καλογερόπουλος

Μέσα στό κλίμα τού γενικευμένου πένθους γιά τήν αιφνίδια απώλεια τής ζωής δεκάδων συνανθρώπων μας, αλλά καί τή βαθειά θλίψη γιά τήν εκτεταμένη οικολογική καταστροφή τής ευρύτερης περιοχής μας από τά συγκλονιστικά γεγονότα τών ημερών αυτών πού έπληξαν τήν Πατρίδα μας καί τήν Τοπική μας Εκκλησία, η ιερή περίοδος τού δεκαπενταύγουστου προβάλλει ως δυνατή πνευματική ευκαιρία ανεφοδιασμού τής ελπίδας μας, παρακλήσεως τού πόνου μας, ιάσεως τών πληγών μας, ενίσχυσης τών δυνάμεών μας γιά τή συνέχιση τής δημιουργίας τής ζωής καί τέλος θωράκισης τής πίστης μας στή δύναμη τού Θεού μέσα από τή διαπίστωση τής ανθρώπινης αδυναμίας.

 

Γέφυρα μετάβασης από τίς οδυνηρές εμπειρίες, κατά τρόπο υπερβατικό καί σωτήριο, στή χαρά τής Ζωής αποτελεί «Η μετά θάνατον Ζώσα», δηλαδή τό πρόσωπο τής Παναγίας μας, τό οποίο η Εκκλησία μάς καλεί νά πανηγυρίσουμε μέ ύμνους καί ωδές πνευματικές κατά τήν κορυφαία στό καλοκαίρι Θεομητορική εορτή.

 

Η Παναγία μέ τήν κοίμησή Της μετέστη σωματικά «εκ τού θανάτου εις τήν ζωήν» εγκαινιάζοντας τή νέα πραγματικότητα, τήν οποία δώρισε στόν άνθρωπο ο Χριστός μέ τήν κάθοδό Του στόν Άδη.

 

Μέ τόν τρόπο αυτό η Παναγία έγινε, ως άνθρωπος, συνεργός στό σχέδιο τής Θείας Οικονομίας, ενώ παράλληλα η Ίδια φανέρωσε εσχατολογικά τή μέλλουσα κατάσταση τού ανθρώπου, πρό τού τέλους τού κόσμου.

 

«Τάφος καί νέκρωσις ουκ εκράτησεν, αλλ ως Ζωής Μητέρα πρός τήν Ζωήν μετέστησεν», γιά νά ανοίξει σέ όλους τήν πύλη τής ευσπλαγχνίας, πού μάς εισάγει στή βασιλεία τού Θεού καί είναι η όντως ζωή μας.

 

Πεποικιλμένη μέ αυτά τά χαρακτηριστικά, η Μητέρα τής Ζωής ανεδείχθη καί Μητέρα όλων μας.

 

Γι αυτό καί εμείς μέ απόλυτη τήν βεβαιότητα τής συνεχούς παρουσίας Της στή ζωή μας μέ ευγνωμοσύνη ψάλλουμε: «εν τή κοιμήσει τόν κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε».