«Είναι απαραίτητο στην πόρτα του κάθε ικανοποιημένου , ευτυχισμένου ανθρώπου   να σταθεί κάποιος με ένα σφυρί και συνεχώς να υπενθυμίσει  με γδούπο ότι υπάρχουν δυσαρεστημένοι ότι, ανεξάρτητα από το πόσο ο ίδιος ήταν ευτυχισμένος, αργά ή γρήγορα η ζωή θα δείξει τα νύχια της, ο κόπος θα είναι καταστροφή, η φτώχεια,  η απώλεια και κανείς δεν θα τον δει ή θα να τον ακούσει, αν  τώρα δεν βλέπει ούτε ακούει άλλους ».

Ιερέας Valery Dukhanin