«Δέν φελεται κάποιος ν ξομολογεται καί δέν χει μετάνοια, ν μετανοε χωρίς νά χει ξομολογηθεξομολόγηση καί μετάνοια πνε μαζί γιά νά χουμε φέλεια. χουμε πολλούς μετανοημένους, πού οδέποτε χουν ξομολογηθε καί πολλούς ξομολογημένους, πού εναι οδέποτε μετανοημένοι.  μετάνοια εναι πόφαση, δέ ξομολόγηση εναι κοινοποίηση τς πόφασης…»

 

 

Ομολογίες του αειμνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου