Του Δημήτρη Κ. Καμμένου, Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ορίζεται ότι: «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού». Βεβαίως δεν είναι μόνον η Ελλάδα η οποία αναγνωρίζει επισήμως συγκεκριμένη θρησκεία, την ως άνω αναφερθείσα. Πλείστες άλλες χώρες όπως επί παραδείγματι η Μ. Βρετανία, η Δανία, η Νορβηγία κ.λπ. αναγνωρίζουν θρησκευτικές κοινωνίες, επομένως στην Ελλάδα με την αναγνώριση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ως επίσημης θρησκείας, δεν εισήχθη κάποια νομική καινοτομία.

Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι ήδη διακριτός από εκείνον της Πολιτείας. Η διάκριση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι οι ρόλοι αυτοί προκύπτουν από την συγκρότηση του περιγράμματος του Κράτους Δικαίου, στο πλαίσιο δηλαδή των ρυθμιστικών κανόνων που ισχύουν, υφίστανται «ειδικές σχέσεις» μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάριν το εορτολόγιο και οι επίσημες τελετές.

Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι οι σχέσεις αυτές αναιρούν την υφιστάμενη διάκριση. Η διάκριση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι λίγες οι φορές που η Πολιτεία νομοθετεί όχι μόνο ερήμην αλλά και κατά του δόγματος της Εκκλησίας (πολιτικός γάμος, καύση νεκρών, σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων και ετερόφυλων κ.λπ.), καθίσταται έτσι σαφής η σχετική διάκριση.

Υπάρχει όμως μία εμφανής και ολοένα αυξανόμενη εμμονική προσπάθεια των αριστερών και νεοφιλελεύθερων κομμάτων να «χωρίσουν» την Εκκλησία και το Κράτος, εισάγοντας μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μία «μεγάλη μεταρρύθμιση». Είναι προδήλως αβάσιμη μία τέτοια θέση, η οποία βασίζεται αμιγώς σε νομική άγνοια. Επιχειρείται έτσι ένας θρησκευτικός διωγμός άνευ προηγουμένου, στο βωμό του προοδευτισμού.

Η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη έχει την βάση της στο Ελληνικό Έθνος, από αυτό εκπορεύεται και βάσει εκείνου χαράζει την πορεία της. Δεν τίθεται λοιπόν ζήτημα χωρισμού, οι αντιλήψεις αυτές αφορούν σε μισαλλόδοξο πνεύμα του προηγούμενου αιώνα. Δεν μπορεί να υπάρξει ουδεμία ταύτιση με τις σημερινές θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.

Ο Χριστιανισμός άλλαξε τον κόσμο, αλλά όσοι τον αντιπαλεύουν δεν μπορούν να δεχτούν αυτήν την παραδοχή. Πρόκειται για έναν θεοσύστατο οργανισμό και το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η Ελληνική κοινωνία, στην συντριπτική πλειονότητά της, είναι μία ομόδοξη κοινωνία και έχει γαλουχηθεί με το χριστιανικό πνεύμα. Έχουν γίνει προσπάθειες, μέσω νομοτεχνικών αλλαγών ή «καινοτομιών» νόμων, να αλλοιωθεί. Πλην όμως, λησμονείται ο ορισμός του Έθνους που μας παρέδωσε ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος: το ομόθρησκον το όμαιμον, το ομόγλωσσον, και το «ομότροπον».

Το Έθνος και η Εκκλησία συμπορεύονται και συλλειτουργούν ως θεσμοί. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να νοηθεί αυτονόμηση των δύο αυτών θεσμών και αν αυτό συνέβαινε κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει την έκταση των αρνητικών συνεπειών που θα επέφερε μία τέτοια κίνηση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί την ψυχή του Έθνους και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς μας.

Η προσπάθεια λοιπόν, για τον θρησκευτικό αποχρωματισμό των Ελλήνων και η ανάγκη των πολιτών να πιστεύουν επιχειρείται να αντικατασταθεί από την την θρησκεία της «αθεϊας». Η Ελληνική κοινωνία είναι δομημένη με χριστιανικούς κανόνες και αξίες και είναι αδιανόητο να τεθεί απόλυτος διαχωρισμός τους. Ένας τέτοιος χωρισμός βασίζεται μόνο στην άγνοια και στην προκατάληψη.

Η Εκκλησία και η Πολιτεία είναι κοινωνίες διάφορες, αλλά απόλυτα αλληλένδετες, συνεχόμενες και συναφείς. Το έχει αποδείξει εξάλλου η ιστορία μας, όπως έχει αποδείξει παράλληλα ότι η νομική αυτή κατάσταση δεν έβλαψε ποτέ την Ελληνική κοινωνία, ούτε βεβαίως τα δικαιώματα άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

Φυσικά, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ονομάζει ως «προοδευτική παράταξη» κάθε περιθωριακό ή αριστερό αίτημα και ως «ακροδεξιά» όποιον διαφωνεί μαζί του, το νέο «εργαλείο» που του παρέχεται, είναι ο διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, μέσω της Συνταγματικής αναθεώρησης, θα απαλειφθεί από το άρθρο 3 του Συντάγματος η αναφορά στην επίσημη θρησκεία ως «επικρατούσα», θα απαλειφθεί από το άρθρο 16 παράγραφος 2 ο σκοπός της Δημόσιας Παιδείας που είναι: «η καλλιέργεια εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης» και τέλος θα καταργηθεί από το Προοίμιο του Συντάγματος η φράση: «Εις το όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος».

Βεβαίως, οι ως άνω συνταγματικά κατοχυρωμένες αναφορές, εάν καταργηθούν, θα έχουν άμεση αποτύπωση στην ελληνική κοινωνία. Θα καταργηθούν τα θρησκευτικά από τα σχολεία, η χρηματοδότηση της Εκκλησίας από το Κράτος, θα αλλοιωθεί η σύσταση του Έθνους κι αυτό είναι δεδομένο.

Οι συνέπειες που θα αποφέρει μία τέτοια κίνηση θα είναι ολέθριες. Ισοδυναμούν με πολιτιστική λοβοτομή του σύγχρονου Ελληνισμού και της Ομογένειας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ακόμα και στην Γερμανία, που είναι μοιρασμένη σε Προτεστάντες και Καθολικούς, οι πολίτες αναγράφουν στην φορολογική τους δήλωση το θρήσκευμά τους, ενώ στις Η.Π.Α. οι Πρόεδροι εθιμικά κλείνουν τα διαγγέλματα προς τον Αμερικανικό λαό με τις φράσεις: « So help us God» ή «God bless us all». Και ουδείς θεώρησε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ένα θεοκρατικό κράτος. Ταυτόχρονα στην Βρετανία, η οποία αποτελεί μία ισχυρή οικονομική δύναμη κι ένα σύγχρονο ανεπτυγμένο κράτος, ο αρχηγός του Κράτους είναι ταυτόχρονα και αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Αφού προσπαθούν να ξεριζώσουν την Μακεδονία, τώρα κάνουν προσπάθειες να γίνει το ίδιο και με την Ορθοδοξία. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί. Η Εκκλησία δεν θα περιθωριοποιηθεί και δεν θα διωχθεί, όπως επιχειρείται. Οι ευσεβείς αριστεροί αυτοί πόθοι, στερούνται σοβαρότητας, διότι όπως το Κράτος δεν μπορεί να στερείται του «πολίτη» έτσι και η θρησκεία δεν νοείται να στερείται του «θρησκευτικού πολίτη».