Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

 

 Ο πειρασμο παραχωρονται γι ν φανερωθον τ κρυμμένα πάθη, ν καταπολεμηθον κι τσι ν θεραπευθε ψυχή.

 Εναι κα ατο δεγμα το θείου λέους.

 Γί’ ατ φησε μ μπιστοσύνη τν αυτό σου στ χέρια το Θεο κα ζήτησε τ βοήθειά Του, στε ν σ δυναμώσει στν γώνα σου.

  λπίδα στ Θε δν δηγε ποτ στν πελπισίαΟ πειρασμο φέρνουν ταπεινοφροσύνη. Θες ξέρει τν ντοχ το καθενός μας κα παραχωρε τος πειρασμος κατ τ μέτρο τν δυνάμεών μας.  Ν φροντίζουμε μως κι μες ν εμαστε γρυπνοι κα προσεκτικοί, γι ν μ βάλουμε μόνοι μας τν αυτό μας σ πειρασμό.


μπιστευτετε στ Θε τν γαθό, τν σχυρό, τν Ζντα, κα Ατς θ σς δηγήσει στν νάπαυση. Μετ τς δοκιμασίες κολουθε πνευματικ χαρά. Κύριος παρακολουθε σους πομένουν τς δοκιμασίες κα τς θλίψεις γι τ δική Του γάπη. Μ λιποψυχετε λοιπν κα μ δειλιάζετε.


Δ
ν θέλω ν θλίβεστε κα ν συγχύζεστε γι σα συμβαίνουν ντίθετα στ θέλησή σας, σο δίκαιη κι ν εναι ατή. Μία τέτοια θλίψη μαρτυρε τν παρξη γωϊσμοΠροσέχετε τν γωϊσμό, πο κρύβεται κάτω π τ μορφ το δικαιώματος. Προσέχετε κα τν καιρη λύπη, δημιουργεται στερ’ π ναν δίκαιο λεγχο. περβολικ θλίψη γι λα ατ εναι το πειρασμο. Μία εναι ληθιν θλίψη. Ατ πο δημιουργεται, ταν γνωρίσουμε καλ τν θλια κατάσταση τς ψυχς μας. λες ο λλες θλίψεις δν χουν καμι σχέση μ τ χάρη το Θεο.


Φροντίζετε ν
περιφρουρετε στν καρδιά σας τ χαρ το γίου Πνεύματος κα ν μν πιτρέπετε στνπονηρ ν χύνει τ φαρμάκι του. Προσέχετε! Προσέχετε, μήπως παράδεισος, πο πάρχει μέσα σας, μετατραπε σ κόλαση. 

 

Ἀπὸ τὴ σειρὰ τῶν φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς.