Πρόσφατα, 55 Ακαδημαικοί  τοποθετήθηκαν δημόσια, υποστηρίζοντας την αναδοχή και την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Αναφέρουν ότι η τοποθέτησή τους«βασίζεται αυστηρά στην επιστημονική βιβλιογραφία, που καταλήγει στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν έχει μετρήσιμες επιπτώσεις  στην ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, στην ψυχική υγεία των παιδιών ή στην κοινωνική τους προσαρμογή. Δεν έχουν βρεθεί διαφορές αναφορικά με κρίσιμους παράγοντες, όπως η αυτοεκτίμηση, το άγχος, η κατάθλιψη και τα προβλήματα συμπεριφοράς».

 

  Αναφέρουν ακόμα ότι «εκατοντάδες μελέτες που διεξήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν οδηγήσει σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με την υγιή προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων. Οι τρεις πιο σημαντικοί είναι: (1) η ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, (2) η ποιότητα των σχέσεων των σημαντικών ενηλίκων στη ζωή του παιδιού ή του εφήβου (για παράδειγμα οι σχέσεις ανάμεσα στους γονείς) και (3) οι οικονομικοί και άλλοι πόροι που είναι στη διάθεση του παιδιού ή του εφήβου. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να είναι οι ίδιοι ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των γονέων» και ότι  «η εμπειρική έρευνα δεν υποστηρίζει την αντίληψη ότι η ανατροφή από ομοφυλόφιλο γονέα επηρεάζει την ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου του παιδιού, ενώ δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα ότι η παρουσία τόσο του αντρικού όσο και του γυναικείου προτύπου στο σπίτι προάγει την προσαρμογή και ευεξία παιδιών και  εφήβων».  

 Τι απαντούμε:

Πιστεύουμε  ότι η επιστήμη μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στην δημόσια συζήτηση και στον σχεδιασμό πολιτικών, αρκεί να στηρίζεται σε υψηλής ποιότητας έρευνες και να υποστηρίζει το δικαίωμα των παιδιών στην υγιή και απρόσκοπτη ανάπτυξη της προσωπικότητας και του δυναμικού τους.

Ασφαλώς,  το ότι πολλοί παράγοντες έχουν αποδειχθεί επωφελείς, (όπως η ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού,  η ποιότητα των σχέσεων των σημαντικών ενηλίκων στη ζωή του παιδιού  και οι οικονομικοί/άλλοι πόροι που είναι στη διάθεση του παιδιού)  δεν αποκλείει την πιθανότητα κάποιο άλλοι παράγοντες να είναι επιβλαβείς.

Με όλο τον σεβασμό στις ακαδημαικές περγαμηνές των 55 υπογραφόντων, θεωρούμε χρήσιμη μια πιο προσεκτική ματιά στην επιστημονική βιβλιογραφία που παραθέτουν.

(Ζητούμε συγνώμη για την σταδιακή παρουσίαση των άρθρων, αλλά είμαστε πάρα πολύ λιγότεροι από 55)

  1. Farr, R. H. (2017). Does parental sexual orientation matter? A longitudinal follow-up of adoptive families with school-age children. Developmental Psychology, 53(2), 252-264

Οι συμμετέχοντες  στην έρευνα ήταν 106 ζευγάρια (56 ομόφυλα και 50 ετερόφυλα) Η έρευνα έγινε σε δύο χρονικές στιγμές, όταν τα υιοθετημένα παιδιά ήταν σε προσχολική ηλικία (1,5-5 ετών) και 5 χρόνια αργότερα.

Εξετάζονται τρείς παράμετροι και η σχέση μεταξύ τους: 1 ) γονεικό στρές, 2) προσαρμογή και ικανοποίηση μεταξύ του ζευγαριού,  3) προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού

Ο συγγραφέας τελικά συμπεραίνει  ότι η  προσαρμογή μεταξύ παιδιών γονέων, ζευγαριών και η λειτουργία της οικογένειας  δεν διέφεραν μεταξύ ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών. Όμως υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην συγκεκριμμένη έρευνα (αρκετούς από τους οποίους αναγνωρίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας), που δεν επιτρέπουν την γενίκευση του αποτελέσματος της μελέτης:

  • Οι γονείς που συμμετείχαν αποτελούν επιλεγμένο και ομοιογενές  δείγμα  (άτομα υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, που έκαναν  ιδιωτικές υιοθεσίες νεογέννητων υγιών βρεφών και επέλεξαν αυτοβούλως να συμμετάσχουν στην έρευνα).  Ως εκ τούτου το δείγμα των οικογενειών δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε αντιπροσωπευτικό, καθώς η συνήθης οδός αναδοχών και υιοθεσιών είναι μέσω δημοσίων  κοινωνικών υπηρεσιών, και τα παιδιά είναι μεγαλύτερης ηλικίας και συχνά έχουν βιώσει  ψυχικά τραύματα ή  παρουσιάζουν  άλλα προβλήματα υγείας
  • Η αξιολόγηση του γονεικού στρές και της προσαρμογής/ικανοποίησης του ζευγαριού έγινε μέσω αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων (από τα ίδια τα ζευγάρια). Αυτό πολύ πιθανά σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα προς την κατεύθυνση  υπερβολικά θετικής απεικόνισης της οικογένειας.
  • Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των παιδιών βασίστηκε επίσης στις αναφορές (μέσω αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων) των θετών γονέων. Δεν υπάρχει  έκφραση άποψης από τα παιδιά, ούτε  εκτίμηση από ειδικό ψυχικής υγείας

Υπάρχουν επί πλέον 5 σημαντικοί  παράγοντες συγχύσεως, τους οποίους ούτε ελέγχει,  ούτε αναφέρει ο συγγραφέας:

  • Δεν αναφέρεται το φύλο του παιδιού σε σχέση με το φύλο του ομόφυλου ζευγαριού
  • Δεν αναφέρεται εάν συμμετείχε τρίτο άτομο στην ανατροφή (πχ νταντά σε ζευγάρι ομοφυλόφιλων ανδρών, πολύ πιθανή εκδοχή δεδομένου του υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου)
  • Δεν αναφέρεται το σχολικό πλαίσιο φοίτησης (πχ δημόσιο σχολείο, ιδιωτικό σχολείο, εκπαίδευση στο σπίτι)
  • Αναφέρεται ότι 5 χρόνια μετά την πρώτη αξιολόγηση, το 63,5% των ζευγαριών είχε αποκτήσει και άλλα παιδιά ( 51% των ζευγαριών είχε δύο παιδιά, 10.4% τρία  παιδιά,  2,1% τέσσερα παιδιά). Δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το ποιά ζευγάρια απέκτησαν και άλλα παιδιά, αν και ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών επηρεάζει τις διερευνώμενες παραμέτρους.
  • Στην δεύτερη φάση αποχώρησε από την έρευνα το 18% των ετερόφυλων ζευγαριών και μάλιστα αυτά που είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα γονεικού στρες,  άρα και παιδιά  με λιγότερα προβλήματα. Αντίστοιχα αποχώρησε μόνο  το 1,7% των ομόφυλων ζευγαριών. Επομένως τα ομόφυλα ζευγάρια συγκρίθηκαν με τον εναπομείναντα, πιο «προβληματικό» πληθυσμό των ετερόφυλων ζευγαριών.

Βάσει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η συγκεκριμμένη έρευνα δεν μπορεί να υποστηρίξει την προώθηση πρακτικών, πολιτικών και νόμων  σχετικά με την αναδοχή και υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Κ. Προκοπάκη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων

(sexualikiygeia)

Ανασκόπηση και κριτική της έρευνας για την Υιοθεσία και γονεικότητα στα ομόφυλα ζευγάρια.

Είναι γνωστή η τακτική του υπέρμαχων του ομοφυλοφιλικού κινήματος να στηρίζονται σε αμφίβολης επιστημονικής ορθότητας ευρήματα, προκειμένου να πείσουν για τα μέτρα που θέλουν να επιβάλουν στην κοινωνία.

 

Το ίδιο έγινε και στο προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο περί αναδοχής τέκνων, όπου παρουσιάστηκε στην Ελληνική Βουλή κείμενο 55 ακαδημαϊκών, που ισχυρίστηκαν ότι η επιστημονική βιβλιογραφία «καταλήγει στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν έχει μετρήσιμες επιπτώσεις στην ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού».

Στηρίχθηκαν όμως σε ξένη έρευνα μη αντιπροσωπευτικού δείγματος (άτομα υψηλού κοινωνικού status που έκαναν ιδιωτικές υιοθεσίες, ενώ στην Ελλάδα οι αναδοχές γίνονται συνήθως από δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες), δεν ανέφεραν την πιθανή ύπαρξη άλλου φύλου στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού (π.χ. νταντάς, που συνηθίζεται στις πλούσιες οικογένειες), ενώ η αξιολόγηση για την ύπαρξη προβλημάτων δεν έγινε από ειδικούς ψυχικής υγείας, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά… από τους ίδιους τους ομόφυλους ή ετερόφυλους γονείς, που φυσικά έχουν κάθε λόγο να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στις οικογένειές τους!

…………………………………….

A Review and Critique of Research on Same-Sex Parenting and Adoption

Psychol Rep.  2016; 119(3):641-760 (ISSN: 1558-691X)

Περίληψη 

Είναι η έκβαση των παιδιών με γονείς ομοφυλόφιλους άντρες, λεσβίες ή αμφιφυλόφιλους,  η ίδια με εκείνη των ετεροφυλόφιλων γονέων; Το αμφιλεγόμενο αυτό ζήτημα εξετάζεται με λεπτομερή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των κοινωνικών επιστημών,  σε τρία μέρη: (1) σταθερότητα των σχέσεων γονέων του ίδιου φύλου, (2) έκβαση των παιδιών και (3) αποτελέσματα παιδιών σε υιοθεσία από γονείς του ιδίου φύλου.

(1) Η αστάθεια των σχέσεων φαίνεται να είναι υψηλότερη μεταξύ των γονεικών ζευγαριών ομοφυλοφίλων και λεσβιών, και μπορεί να αποτελέσει βασικό μεσολαβητικό παράγοντα,  που επηρεάζει την έκβαση των παιδιών.

(2) Όσον αφορά το μέρος 2, ενώ οι γονικές αυτο-αναφορές συνήθως παρουσιάζουν λίγες σημαντικές διαφορές (μεταξύ ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων οικογενειών), το κοινωνικά επιθυμητό  ή σφάλματα λόγω μεροληπτικής  αυτο-παρουσίασης (των γονέων) μπορεί να αποτελέσουν  συγχυτικό παράγοντα.

(3) Ενώ ορισμένοι ερευνητές τείνουν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην έκβαση των παιδιών, ως συνάρτηση του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων, τα συμπεράσματα αυτά φαίνονται πρόωρα υπό το πρίσμα πιο πρόσφατων δεδομένων στα οποία έχουν παρατηρηθεί κάποια διαφορετικά αποτελέσματα σε μερικές μελέτες.

Ανασκοπήθηκαν οι μελέτες οι οποίες διεξήχθησαν τα τελευταία 10 χρόνια και   συνέκριναν την έκβαση σε παιδιά ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων γονέων. Διαπιστώθηκαν πολυάριθμοι μεθοδολογικοί περιορισμοί (προβλήματα), που κάνουν πολύ δύσκολη την ακριβή εκτίμηση της επίδρασης του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων, στις οικογένειες που έχουν υιοθετήσει παιδιά.

 Λόγω προβλημάτων στην επιλογή του δείγματος (του εξεταζόμενου πληθυσμού) στις έρευνες,  εξακολουθούμε να γνωρίζουμε ελάχιστα για τη λειτουργία της οικογένειας στις θετές οικογενειών με ομοφυλόφιλους γονείς και μέτρια ή χαμηλά εισοδήματα, με περισσότερα παιδιά ή  παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας συμπεριλαμβανομένων εφήβων, ή για το πως αλλάζει η λειτουργία της οικογένειας  με την πάροδο του χρόνου.

Παραμένει η ανάγκη για έρευνα υψηλής ποιότητας για τις οικογένειες ομοφυλοφίλων, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με ομοφυλόφιλους πατέρες και με χαμηλότερο εισόδημα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Allen, D. W. (2013) High school graduation rates among children of same-sex households. Review of Economics of the Household 11(4): 635–658. Google ScholarCrossrefISI

Allen, D. W. (2015) More heat than light: A critical assessment of the same-sex parenting literature, 1995–2013. Marriage & Family Review 51: 154–182. Google ScholarCrossref

Allen, M., Burrell, N. (1996) Comparing the impact of homosexual and heterosexual parents on children: Meta-analysis of existing research. Journal of Homosexuality 32: 19–35. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Allen, D. W., Pakaluk, C., Price, J. (2013) Nontraditional families and childhood progress through school: A comment on Rosenfeld. Demography 50: 955–961. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Allison, R., Risman, B. J. (2013) A double standard for “Hooking up”: How far have we come toward gender equality? Social Science Research 42: 1191–1206. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Altman, D. G., Bland, J. M. (1995) Absence of evidence is not evidence of absence. British Medical Journal 311: 485. Google ScholarCrossrefMedline

Amato, P. R. (2000) The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family 62: 1269–1287. Google ScholarCrossrefISI

Amato, P. R. (2001) Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. Journal of Family Psychology 15: 355–370. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Amato, P. R. (2010) Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family 72: 650–666. Google ScholarCrossrefISI

Amato, P. R. (2012) The well-being of children with gay and lesbian parents. Social Science Research 41: 771–774. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Amato, P. R., Anthony, C. J. (2014) Estimating the effects of parental divorce and death with fixed effects models. Journal of Marriage and Family 76: 370–386. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Amato, P. R., Cheadle, J. (2005) The long reach of divorce: Divorce and child well-being across three Generations. Journal of Marriage and Family 67: 191–206. Google ScholarCrossrefISI

American Psychological Association (1994) Publication manual of the American Psychological Association, 4th ed. Washington, DC: Author. Google Scholar

American Psychological Association (2001) Publication manual of the American Psychological Association, 5th ed. Washington, DC: Author. Google Scholar

American Psychological Association (2010) Publication manual of the American Psychological Association, 6th ed. Washington, DC: Author. Google Scholar

Anderson, K. M. (1999) Review of the book growing up in a lesbian family: Effects on child development. Sex Roles 41(7–8): 639–641. Google ScholarISI

Anderson, E. (2013) The need to review peer review: The Regnerus scandal as a call to action. Journal of Gay & Lesbian Mental Health 17: 337–351. Google ScholarCrossref

Anderssen, N., Amlie, C., Ytteroy, E. A. (2002) Outcomes for children with lesbian or gay parents: A review of studies from 1978 to 2000. Scandinavian Journal of Psychology 43: 335–351. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Andersson, G., Kolk, M. (2011) Trends in childbearing and nuptiality in Sweden: An update with data up to 2007. Stockholm Research Reports in Demography 7: 21–29. Google Scholar

Andersson, G., Noack, T., Seierstad, A., Weedon-Fekjaer, H. (2006) The demographics of same-sex marriages in Norway and Sweden. Demography 43: 79–98. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Armesto, J. C. (2002) Developmental and contextual factors that influence gay fathers’ parental competence: A review of the literature. Psychology of Men & Masculinity 3: 67–78. Google ScholarCrossref

Averett, P., Nalavany, B., Ryan, S. (2009) An evaluation of gay/lesbian and heterosexual adoption. Adoption Quarterly 12: 129–151. Google ScholarCrossref

Baetens, P., Brewaeys, A. (2001) Lesbian couples requesting donor insemination: An update of the knowledge with regard to lesbian mother families. Human Reproduction Update 7: 512–519. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Bailey, J. M., Bobrow, D., Wolfe, M., Mikach, S. (1995) Sexual orientation of adult sons of gay fathers. Developmental Psychology 31: 124–129. Google ScholarCrossrefISI

Ball, C. A. (2003) Lesbian and gay families: Gender nonconformity and the implications of difference. Capital University Law Review 31: 691–749. Google Scholar

Ball, C. A. (2012) The right to be parents: LGBT families and the transformation of parenthood, New York, NY: New York University Press. Google ScholarCrossref

Ball, C. A. (2013) Social science studies and the children of lesbians and gay men: The rational basis perspective. William & Mary Bill of Rights Journal 21: 691–764. Google Scholar

Ball, C. A. (2014) Same-sex marriage and children: A tale of history, social science, and law, New York, NY: Oxford University Press. Google ScholarCrossref

Balsam, K. F., Beauchaine, T. P., Rothblum, E. D., Solomon, S. E. (2008) Three-year follow-up of same-sex couples who had civil unions in Vermont, same-sex couples not in civil unions, and heterosexual married couples. Developmental Psychology 44: 102–116. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Balter, M. (2008) Why we’re different: Probing the gap between apes and humans. Science 319: 404–405. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Barrett, H., Tasker, F. (2001) Growing up with a gay parent: Views of 101 gay fathers on their sons’and daughters’ experiences. Educational and Child Psychology 18: 62–77. Google Scholar

Baumeister, R. F., Tierney, J. (2011) Willpower: Rediscovering the greatest human strength, New York, NY: Penguin Press. Google Scholar

Bechtold, J., Cavanagh, C., Shulman, E. P., Cauffman, E. (2014) Does mother know best? Adolescent and mother reports of impulsivity and subsequent delinquency. Journal of Youth and Adolescence 43: 1903–1913. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Berkovitz, D. (2013) Gay men and surrogacy. In: Goldberg, A. E., Allen, K. R. (eds) LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice, New York, NY: Springer, pp. 71–85. Google ScholarCrossref

Biblarz, T. J., Stacey, J. (2010) How does the gender of parents matter? Journal of Marriage and Family 72: 3–22. Google ScholarCrossrefISI

Bigner, J. J., Jacobsen, R. B. (1989) The value of children to gay and heterosexual fathers. In: Bozett, F. W. (ed.) Homosexuality and the family, New York, NY: Haworth Press, pp. 163–172. Google ScholarCrossref

Birditt, K. S., Brown, E., Orbuch, T. L., McIlvane, J. M. (2010) Marital conflict behaviors and implications for divorce over 16 years. Journal of Marriage and Family 72: 1188–1204. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Blackwelder, W. C. (1982) “Proving the null hypothesis” in clinical trials. Controlled Clinical Trials 3: 345–353. Google ScholarCrossrefMedline

Blumstein, P., Schwartz, P. (1983) American couples: Money, work, and sex, New York, NY: William Morrow. Google Scholar

Blumstein, P., Schwartz, P. (1990) Intimate relationships and the creation of sexuality. In: McWhirter, D. P., Sanders, S. A., Reinisch, J. M. (eds) Homosexuality/heterosexuality: Concepts of sexual orientation, New York, NY: Oxford University Press, pp. 307–320. Google Scholar

Bos, H. M. W. (2004) Parenting in planned lesbian families, Amsterdam, the Netherlands: Vossiuspers UvA. Google ScholarCrossref

Bos, H. M. W. (2010) Planned gay father families in kinship arrangements. Australia and New Zealand Journal of Family Therapy 31: 356–371. Google ScholarCrossrefISI

Bos, H. M. W. (2013) Lesbian-mother families formed through donor insemination. In: Goldberg, A. E., Allen, K. R. (eds) LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice, New York, NY: Springer, pp. 21–37. Google ScholarCrossref

Bos, H. M. W., Gartrell, N. K., Peyser, H., van Balen, F. (2008) The USA National Longitudinal Lesbian Family Study (NLLFS): Homophobia, psychological adjustment, and protective factors. Journal of Lesbian Studies 12: 455–471. Google ScholarCrossrefMedline

Bos, H. M. W., Gartrell, N., Roeleveld, J., & Ledoux, G. (2013). Civic competence of Dutch children in female same-sex parent families: A comparison with children of opposite-sex children. Youth & Society. Advance online publication. doi:10.1177/0044118X13502366. Google Scholar

Bos, H. M. W., Gartrell, N. K., van Balen, F., Peyser, H., Sandfort, T. G. M. (2008) Children in planned lesbian families: A cross-cultural comparison between the United States and the Netherlands. American Journal of Orthopsychiatry 78: 211–219. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Bos, H. M. W., Gartrell, N., van Gelderen, L. (2013) Adolescents in lesbian families: DSM-oriented scale scores and stigmatization. Journal of Gay & Lesbian Social Services 25: 121–140. Google ScholarCrossref

Bos, H. M. W., Goldberg, N., van Gelderen, L., Gartrell, N. (2012) Adolescents of the U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study: Male role models, gender role traits, and psychological adjustment. Gender & Society 26: 603–638. Google ScholarSAGE JournalsISI

Bos, H. M. W., Knox, J. R., van Rijn-van Gelderen, L., Gartrell, N. K. (2016) Same-sex and different-sex parent households and child health outcomes: Findings from the National Survey of Children’s Health. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 37: 179–187. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Bos, H. M. W., Sandfort, T. G. M. (2010) Children’s gender identity in lesbian and heterosexual two-parent families. Sex Roles 62: 114–126. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Bos, H. M. W., van Balen, F. (2010) Children of the new reproductive technologies: Social and genetic parenthood. Patient Education and Counseling 81: 429–435. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Bos, H. M. W., van Balen, F., Sandfort, T. G. M., & van den Boom, D. C. (2006). Children’s psychosocial adjustment and gender development in planned lesbian families. Working paper, Social and Behavioral Sciences Department of Education, University of Amsterdam. Google Scholar

Bos, H. M. W., van Balen, F., van den Boom, D. C. (2007) Child adjustment and parenting in planned lesbian-parent families. American Journal of Orthopsychiatry 77: 38–48. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Bos, H. M. W., van Gelderen, L., Gartrell, N. (2015) Lesbian and heterosexual two-parent families: Adolescent-parent relationship quality and adolescent well-being. Journal of Child and Family Studies 24: 1031–1046. Google ScholarCrossrefISI

Bowen, D. M. (2014) All that heaven will allow: A statistical analysis of the coexistence of same-sex marriage and gay matrimonial bans. Denver University Law Review 91(2): 277–334. Google ScholarISI

Brewaeys, A., Ponjaert, I., Van Hall, E. V., Golombok, S. (1997) Donor insemination: Child development and family functioning in lesbian mother families. Human Reproduction 12: 1349–1359. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Brewster, K. L., Tillman, K. H., Jokinen-Gordon, H. (2014) Demographic characteristics of lesbian parents in the United States. Population Research and Policy Review 33: 503–526. Google ScholarCrossrefISI

Brodzinsky, D. M. (2011) Expanding resources for children III: Research-based best practices in adoption by gays and lesbians, New York, NY: Evan B. Donaldson Adoption Institute. Google Scholar

Brodzinsky, D. M., Green, R. J., Katuzny, K. (2012) Adoption by lesbians and gay men: What we know, need to know, and ought to do. In: Brodzinsky, D. M., Pertman, A. (eds) Adoption by lesbians and gay men: A new dimension in family diversity, New York, NY: Oxford University Press, pp. 233–253. Google Scholar

Brooks, D., Kim, H., Wind, L. H. (2012) Supporting gay and lesbian adoptive families before and after adoption. In: Brodzinsky, D. M., Pertman, A. (eds) Adoption by lesbians and gay men: A new dimension in family diversity, New York, NY: Oxford University Press, pp. 150–183. Google Scholar

Brown, R., Perlesz, A. (2007) Not the other mother: How language constructs lesbian co-parenting relationships. Journal of GLBT Family Studies 3: 267–308. Google ScholarCrossref

Brown, S., Smalling, S., Groza, V., Ryan, S. (2009) The experiences of gay men and lesbians in becoming and being adoptive parents. Adoption Quarterly 12: 229–246. Google ScholarCrossref

Buxton, A. P. (1994) The other side of the closet: The coming-out crisis for straight spouses and families, New York, NY: Wiley. Google Scholar

Buxton, A. P. (1999) The best interest of children of gay and lesbian parents. In: Galatzer-Levy, R. M., Kraus, L. (eds) The scientific basis of child custody decisions, New York, NY: Wiley, pp. 319–356. Google Scholar

Byrd, A. D. (2011) Homosexual couples and parenting: What science can and cannot say. Journal of Human Sexuality 3: 4–34. Google Scholar

References

Cameron, P. (1999) Homosexual parents: Testing “common sense” – A literature review emphasizing the Golombok and Tasker longitudinal study of lesbians’ children. Psychological Reports 85: 282–322. Google ScholarAbstractISI

Campbell, K. M. (2000). Relationship characteristics, social support, masculine ideologies, and psychological functioning of gay men in couples (Unpublished doctoral dissertation). California School of Professional Psychology, Alameda, CA. Google Scholar

Canning, T. T. (2005) Gay and heterosexual fathers: A comparative analysis of child behavior and well-being. Dissertation Abstracts International: Section B. Science and Engineering 66(07): 3995. Google Scholar

Carpenter, C., Gates, G. J. (2008) Gay and lesbian partnership: Evidence from California. Demography 45: 573–590. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Chan, R. W., Brooks, R. C., Raboy, B., Patterson, C. J. (1998) Division of labor among lesbian and heterosexual parents: Associations with children’s adjustment. Journal of Family Psychology 12: 402–419. Google ScholarCrossrefISI

Chan, R. W., Raboy, B., Patterson, C. J. (1998) Psychosocial adjustment among children conceived via donor insemination by lesbian and heterosexual mothers. Child Development 69: 443–457. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Cheng, S., Powell, B. (2015) Measurement, methods, and divergent patterns: Reassessing the effects of same-sex parents. Social Science Research 52: 615–626. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Chrisp, J. (2001) That four letter word – Sons: Lesbian mothers and adolescent sons. Journal of Lesbian Studies 5: 195–209. Google ScholarCrossrefMedline

Clarke, V., Kitzinger, C., Potter, J. (2004) ‘Kids are just cruel anyway’: Lesbian and gay parents’ talk about homophobic bullying. British Journal of Social Psychology 43: 531–550. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Cohen, J. (1988) Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Google Scholar

Cohen, J. (1992) A power primer. Psychological Bulletin 112: 115–119. Google ScholarCrossrefISI

Cohen, J. (1994) Things I have learned so far. American Psychologist 45: 1304–1312. Google ScholarCrossrefISI

Conley, T. D., Ziegler, A., Moors, A. C., Matsick, J. L., Valentine, B. (2012) A critical examination of popular assumptions about the benefits and outcomes of monogamous relationships. Personality and Social Psychology Review 17: 124–141. Google ScholarSAGE JournalsISI

Connolly, C. M., Sicola, M. K. (2006) Listening to lesbian couples: Communication competence in long-term relationships. In: Bigner, J. J. (ed.) An introduction to GLBT family studies, New York, NY: Haworth Press, pp. 271–296. Google Scholar

Cooper, L., Cates, P. (2006) Too high a price: The case against restricting gay parenting, New York, NY: American Civil Liberties Union Foundation. Google Scholar

Crouch, S. R., McNair, R. P., Waters, E. B., Power, J. J. (2013) What makes a same-sex parented family?Medical Journal of Australia 199: 94–96. Google ScholarMedlineISI

Crouch, S. R., Waters, E., McNair, R., Power, J. (2014) The health perspectives of Australian adolescents from same-sex parented families: A mixed methods study. Child: Care, Health, and Development 41(3): 1–9. Google ScholarMedlineISI

Crouch, S. R., Waters, E., McNair, R., Power, J., Davis, E. (2014) Parent-reported measures of child health and wellbeing in same-sex parent families: A cross-sectional survey. BMC Public Health 14(635): 1–12. Google ScholarMedlineISI

Crowl, A., Ahn, S., Baker, J. (2008) A meta-analysis of developmental outcomes for children of same-sex and heterosexual parents. Journal of GLBT Family Studies 4: 385–407. Google ScholarCrossref

Dempsey, D. (2013). Same-sex parented families in Australia. [Child Family Community Australia Paper No. 18]. Melbourne, Australia: Australian Institute of Family Studies. Google Scholar

Diamond, L. M., Butterworth, M. (2009) The close relationships of sexual minorities. In: Smith, M. C., DeFrates-Densch, N. (eds) Handbook of research on adult learning and development, New York, NY: Routledge, pp. 350–377. Google Scholar

DiLapi, E. M. (1989) Lesbian mothers and the motherhood hierarchy. Journal of Homosexuality 18: 101–121. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Downing, J., Richardson, H., Kinkler, L., Goldberg, A. E. (2009) Making the decision: Factors influencing gay men’s choice of an adoption path. Adoption Quarterly 12: 247–271. Google ScholarCrossref

Dundas, S., Kaufman, M. (2000) The Toronto lesbian family study. Journal of Homosexuality 40(2): 65–79. Google ScholarCrossrefMedlineISI

England, M. J., Sim, L. J. (2009) Depression in parents, parenting, and children: Opportunities to improve identification, treatment, and prevention, Washington, DC: National Academies Press. Google Scholar

Erich, S., Kanenberg, H., Case, K., Allen, T., Bogdanos, T. (2009) An empirical analysis of factors affecting adolescent attachment in adoptive families with homosexual and straight parents. Children and Youth Services Review 31: 398–404. Google ScholarCrossrefISI

Erich, S., Leung, P. (1998) Factors contributing to family functioning of adoptive children with special needs: A long term outcome analysis. Children and Youth Services Review 20: 135–150. Google ScholarCrossrefISI

Erich, S., Leung, P. (2002) The impact of previous type of abuse and sibling adoption upon adoptive families. Child Abuse & Neglect 26: 1045–1058. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Erich, S., Leung, P., Kindle, P. (2005) A comparative analysis of adoptive family functioning with gay, lesbian, and heterosexual parents and their children. Journal of GLBT Family Studies 1: 43–60. Google ScholarCrossref

Erich, S., Leung, P., Kindle, P., Carter, S. (2005) Gay and lesbian adoptive families: An exploratory study of family functioning, adoptive children’s behavior, and familial support networks. Journal of Family Social Work 9: 17–32. Google ScholarCrossref

Erwin, T. M. (2007) Two moms and a baby: Counseling lesbian couples choosing motherhood. Women & Therapy 30: 99–149. Google ScholarCrossrefISI

Farr, R. H. (2014). Longitudinal outcomes for children adopted by lesbian, gay, and heterosexual parents. Paper presented at the annual conference of the National Council on Family Relations, Baltimore, Maryland, November 19. Google Scholar

Farr, R. H., Crain, E. E., Oakley, M. K., Cashen, K. K., Garber, K. J. (2016) Microaggressions, feelings of difference, and resilience among adopted children with sexual minority parents. Journal of Youth & Adolescence 45: 85–104. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Farr, R. H., Forssell, S. L., Patterson, C. J. (2010) Parenting and child development in adoptive families: Does parental sexual orientation matter? Applied Developmental Science 14: 164–178. Google ScholarCrossrefISI

Farr, R. H., Patterson, C. J. (2013a) Coparenting among lesbian, gay, and heterosexual couples: Associations with adopted children’s outcomes. Child Development 84: 1226–1240. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Farr, R. H., Patterson, C. J. (2013b) Lesbian-mother families formed through donor insemination. In: Goldberg, A. E., Allen, K. R. (eds) LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice, New York, NY: Springer, pp. 39–55. Google ScholarCrossref

Farver, J. A. M., Kim, Y. K., Lee-Shin, Y. (2000) Within cultural differences: Examining individual differences in Korean American and European American preschoolers’ social pretend play. Journal of Cross-Cultural Psychology 31: 583–602. Google ScholarSAGE JournalsISI

Fedewa, A. L., Black, W. W., Ahn, S. (2015) Children and adolescents with same-gender parents: A meta-analytic approach in assessing outcomes. Journal of GLBT Family Studies 11(1): 1–34. Google ScholarCrossrefISI

Fedewa, A. L., Clark, T. P. (2009) Parent practices and home-school partnerships: A differential effect for children with same-sex coupled parents? Journal of GLBT Family Studies 5: 312–339. Google ScholarCrossref

Fitzgerald, B. (1999) Children of lesbian and gay parents: A review of the literature. Marriage and Family Review 29: 57–75. Google ScholarCrossrefISI

Flaks, D. K. (1994) Gay and lesbian families: Judicial assumptions, scientific realities. William & Mary Bill of Rights Journal 3(1): 345–372. Google Scholar

Flaks, D. K., Ficher, I., Masterpasqua, F., Joseph, G. (1995) Lesbians choosing motherhood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their children. Developmental Psychology 31: 105–114. Google ScholarCrossrefISI

Foster, D. (2005) The formation and continuance of lesbian families in Canada. CBMH 22: 281–297. Google ScholarMedline

Fomby, P., Bosick, S. J. (2013) Family instability and the transition to adulthood. Journal of Marriage and Family 75: 1266–1287. Google ScholarCrossrefISI

Fomby, P., Sennott, C. A. (2013) Family structure instability and mobility: The consequences for adolescents’ problem behavior. Social Science Research 42: 186–201. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Fond, G., Franc, N., Purper-Ouakil, D. (2012) Homoparentalitie et developpement de l’enfant: Donnees actuelles. L’Encephale 38: 10–15. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Fulcher, M., Chan, R. W., Raboy, B., Patterson, C. J. (2002) Contact with grandparents among children conceived via donor insemination by lesbian and heterosexual mothers. Parenting: Science and Practice 2: 61–76. Google ScholarCrossrefISI

Fulcher, M., Sutfin, E. L., Patterson, C. J. (2008) Individual differences in gender development: Associations with parental sexual orientation, attitudes, and division of labor. Sex Roles 58: 330–341. Google ScholarCrossrefISI

Gabb, J. (2005) Lesbian m/otherhood: Strategies of familial-linguistic management in lesbian parent families. Sociology 39: 585–603. Google ScholarSAGE JournalsISI

Gartrell, N. K. (1999) If this is tuesday, it must be dee … confessions of a closet polyamorist. Journal of Lesbian Studies 3: 23–33. Google ScholarCrossrefMedline

Gartrell, N., Banks, A., Reed, N., Hamilton, J., Rodas, C., Deck, A. (2000) The National Lesbian Family Study: 3. Interviews with mothers of five-year-olds. American Journal of Orthopsychiatry 70: 542–548. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Gartrell, N. K., Bos, H. M. W. (2010) US national longitudinal lesbian family study: Psychological characteristics of 17-year-old adolescents. Pediatrics 126(1): 1–9. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Gartrell, N., Bos, H. M. W., Goldberg, N. G. (2011) Adolescents of the U.S. national longitudinal lesbian family study: Sexual orientation, sexual behavior, and sexual risk exposure. Archives of Sexual Behavior 40: 1199–1209. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Gartrell, N., Bos, H., Peyser, H., Deck, A., Rodas, C. (2011) Family characteristics, custody arrangements, and adolescent psychological well-being after lesbian mothers break up. Family Relations 60: 572–585. Google ScholarCrossrefISI

Gartrell, N., Bos, H. M. W., Peyser, H., Deck, A., Rodas, C. (2012) Adolescents with lesbian mothers describe their own lives. Journal of Homosexuality 59: 1211–1229. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Gartrell, N., Hamilton, J., Banks, A., Mosbacher, D., Reed, N., Sparks, C. H., Bishop, H. (1996) The national lesbian family study: 1. Interviews with Prospective Mothers. American Journal of Orthopsychiatry 66: 272–281. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Gartrell, N., Rodas, C., Deck, A., Peyser, H., Banks, A. (2006) The USA national lesbian family study: Interviews with mothers of 10-year-olds. Feminism & Psychology 16: 175–192. Google ScholarSAGE JournalsISI

Gates, G. J. (2013) LGBT parenting in the United States, Los Angeles: The Williams Institute. Google Scholar

Gates, G. J., Sell, R. (2007) Measuring gay and lesbian couples. In: Hofferth, S. L., Casper, L. M. (eds) Handbook of measurement issues in family research, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 235–244. Google Scholar

Gershon, T. D., Tschann, J. M., Jemerin, J. M. (1999) Stigmatization, self-esteem, and coping among the adolescent children of lesbian mothers. Journal of Adolescent Health 24: 437–445. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Goldberg, A. E. (2009) Lesbian, gay, and bisexual family psychology: A systemic, life-cycle perspective. In: Bray, J. H., Stanton, M. (eds) The Wiley-Blackwell handbook of family psychology, Malden, MA: Wiley-Blackwell, pp. 576–587. Google ScholarCrossref

Goldberg, A. E. (2010) Lesbian and gay parents and their children: Research on the family life cycle, Washington, DC: American Psychological Association. Google ScholarCrossref

Goldberg, J. (2012) The tyranny of clichés: How liberals cheat I the war of ideas, New York, NY: Penguin. Google Scholar

Goldberg, A. E., Allen, K. R. (2013a) Same-sex relationship dissolution and LGB stepfamily formation: Perspectives of young adults with LGB parents. Family Relations 62: 529–544. Google ScholarCrossrefISI

Goldberg, A. E., Allen, K. R. (2013b) Conclusion: Reflections on the volume and visions for the future. In: Goldberg, A. E., Allen, K. R. (eds) LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice, New York, NY: Springer, pp. 359–365. Google ScholarCrossref

Goldberg, A. E., Allen, K. R. (2013c) Donor, dad, or…? Young adults with lesbian parents’ experiences with known donors. Family Process 52: 338–350. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Goldberg, N. G., Bos, H. M. W., Gartrell, N. K. (2011) Substance use by adolescents of the USA. National longitudinal lesbian family study. Journal of Health Psychology 16: 1231–1240. Google ScholarSAGE JournalsISI

Goldberg, A. E., Downing, J. B., Sauck, C. C. (2008) Perceptions of children’s parental preferences in lesbian two-mother households. Journal of Marriage and Family 70: 419–434. Google ScholarCrossrefISI

Goldberg, A. E., Kashy, D. A., Smith, J. Z. (2012) Gender-typed play behavior in early childhood: Adopted children with lesbian, gay, and heterosexual parents. Sex Roles 67: 503–515. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Goldberg, A. E., Kinkler, L. A., Hines, D. A. (2011) Perception and internalization of adoption stigma among gay, lesbian, and heterosexual adoptive parents. Journal of GLBT Family Studies 7: 132–154. Google ScholarCrossref

Goldberg, A. E., Kinkler, L. A., Richardson, H. B., Downing, J. B. (2012) On the border: Young adults with LGBQ parents navigate LGBTQ communities. Journal of Counseling Psychology 59: 71–85. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Goldberg, A. E., Kuvalanka, K. A. (2012) Marriage (in) equality: The perspectives of adolescents and emerging adults with lesbian, gay, and bisexual parents. Journal of Marriage and Family 74: 34–52. Google ScholarCrossrefISI

Goldberg, A. E., Moyer, A. M., Kinkler, L. A. (2013) Lesbian, gay, and heterosexual adoptive parents’ perceptions of parental bonding during early parenthood. Couple and Family Psychology: Research and Practice 2: 146–162. Google ScholarCrossref

Goldberg, A. E., Moyer, A. M., Kinkler, L. A., Richardson, H. B. (2012) “When you’re sitting on the fence, hope’s the hardest part”: Challenges and experiences of heterosexual and same-sex couples adopting through the child welfare system. Adoption Quarterly 15: 288–315. Google ScholarCrossrefMedline

Goldberg, A. E., Moyer, A. M., Weber, E. R., Shapiro, J. (2013) What changed when the gay adoption ban was lifted?: Perspectives of lesbian and gay parents in Florida. Sexuality Research & Social Policy 10: 119–124. Google ScholarCrossrefISI

Goldberg, A. E., Perry-Jenkins, M. (2007) The division of labor and perceptions of parental roles: Lesbian couples across the transition to parenthood. Journal of Social and Personal Relationships 24: 297–318. Google ScholarSAGE JournalsISI

Goldberg, A. E., Smith, J. Z. (2013) Predictors of psychological adjustment in early placed adopted children with lesbian, gay, and heterosexual parents. Journal of Family Psychology 27: 431–442. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Golombok, S. (2015) Modern families: Parents and children in new family forms, Cambridge, England: Cambridge University. Google ScholarCrossref

Golombok, S., Badger, S. (2010) Children raised in mother-headed families from infancy: A follow-up of children of lesbian and single heterosexual mothers, at early adulthood. Human Reproduction 25: 150–157. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Golombok, S., MacCallum, F., Goodman, E., Rutter, M. (2002) Families with children conceived by donor insemination: A follow-up at age twelve. Child Development 73: 952–968. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Golombok, S., Mellish, L., Jennings, S., Casey, P., Tasker, F., Lamb, M. E. (2014) Adoptive gay father families: Parent-child relationships and children’s psychological adjustment. Child Development 85: 456–468. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Golombok, S., Perry, B., Burston, A., Murray, C., Mooney-Somers, J., Stevens, M., Golding, J. (2003) Children with lesbian parents: A community study. Developmental Psychology 39: 20–33. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Golombok, S., Spencer, A., Rutter, M. (1983) Children in lesbian and single-parent households: Psychosexual and psychiatric appraisal. Journal of Child Psychology and Psychiatry 24: 551–572. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Golombok, S., Tasker, F. (1996) Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families. Developmental Psychology 32: 3–11. Google ScholarCrossrefISI

Golombok, S., Tasker, F., Murray, C. (1997) Children raised in fatherless families from infancy: Family relationships and the socioemotional development of children of lesbian and single heterosexual mothers. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 38: 783–791. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Gonsiorek, J. C. (2006) Sexual orientation and mental health: What the behavioral sciences know about sexual orientation and why it matters. In: Gonsiorek, J. C. (ed.) Mental disorders of the new millennium: Biology and function, Westport, CT: Praeger. Google Scholar

Gottman, J. S. (1989) Children of gay and lesbian parents. Marriage and Family Review 14: 177–196. Google ScholarCrossref

Granleese, J., Joseph, S. (2001) Reliability of the harter self-perception profile for children and predictors of global self-worth. Journal of Genetic Psychology 155: 487–492. Google ScholarCrossrefISI

Green, A. I. (2010) Queer unions: Same-sex spouses marrying tradition and innovation. Canadian Journal of Sociology 35: 399–436. Google ScholarISI

Green, R. J., Bettinger, M., Zacks, E. (1996) Are lesbian couples fused and gay male couples disengaged? Questioning gender straightjackets. In: Laird, J., Green, R. J. (eds) Lesbians and gays in couples and families: A handbook for therapists, New York, NY: Jossey-Bass, pp. 185–230. Google Scholar

Green, F. J., Friedman, M. (2013) Chasing rainbows: Exploring gender fluid parenting practices, Bradford, Canada: Demeter Press. Google Scholar

Grohalt, B., Ekeberg, O., Wichstrom, L., Haldorsen, T. (2005) Suicidal and nonsuicidal adolescents: Different factors contribute to self-esteem. Suicide and Life-Threatening Behavior 35: 525–535. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Harder, B. M. Shehan, C. L. Lesbian relationships. The Wiley Blackwell encyclopedia of family studies. 2016Vol. 3, Malden, MA: Wiley, pp. 1292–1297. Google ScholarCrossref

Harris, M. B., Turner, P. H. (1986) Gay and lesbian parents. Journal of Homosexuality 12: 101–113. Google ScholarCrossrefISI

Hartz, C. L. (2010) Arkansas’s unmarried couple adoption ban: Depriving children of families. Arkansas Law Review 63: 113–138. Google Scholar

Hatzenbuehler, M. L., Birkett, M., van Wangenen, A., Meyer, I. H. (2014) Protective school climates and reduced risk for suicide ideation in sexual minority youths. American Journal of Public Health 104: 279–286. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Hatzenbuehler, M. L., Jun, H. J., Corliss, H. L., Austin, S. B. (2014) Structural stigma and cigarette smoking in a prospective cohort study of sexual minority and heterosexual youth. Annals of Behavioral Medicine 47: 48–56. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Hawkins, S. A. (2011). Family relationships and adolescent behavior: A look at families headed by heterosexual, lesbian, and gay parents (Unpublished doctoral dissertation). The Claremont Graduate University, Claremont, CA. Google Scholar

Hays, D., Samuels, A. (1989) Heterosexual women’s perceptions of their marriages to bisexual or homosexual men. Journal of Homosexuality 18: 81–100. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Heaton, T. B. (1990) Marital stability throughout the child-rearing years. Demography 27: 55–63. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Hellen, K. A. (1999). Maternal attitudes and their influence on the creativity level of preschool children. (Unpublished master’s thesis). West Virginia University, Morgantown, WV. Google Scholar

Henehan, D., Rothblum, E. D., Solomon, S. E., Balsam, K. F. (2007) Social and demographic characteristics of gay, lesbian, and heterosexual adults with and without children. Journal of GLBT Family Studies 3: 35–79. Google ScholarCrossref

Hequembourg, A. (2004) Unscripted motherhood: Lesbian mothers negotiating incompletely institutionalized family relationships. Journal of Social and Personal Relationships 21: 739–762. Google ScholarSAGE JournalsISI

Hequembourg, A. (2007) Lesbian motherhood: Stories of becoming, New York, NY: Harrington Park Press. Google Scholar

Herek, G. M. (1991) Myths about sexual orientation: A lawyer’s guide to social science research. Law & Sexuality 1: 133–172. Google Scholar

Herek, G. M. (2006) Legal recognition of same-sex relationships in the United States: A social science perspective. American Psychologist 61: 607–621. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Herek, G. M. (2014) Evaluating the methodology of social science research on sexual orientation and parenting: A tale of three studies. University of California-Davis Law Review 48: 583–622. Google Scholar

Herek, G. M., McLemore, K. A. (2013) Sexual prejudice. Annual Review of Psychology 64: 309–333. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Herek, G. M., Norton, A. T., Allen, T. J., Sims, C. L. (2010) Demographic, psychological, and social characteristics of self-identified lesbian, gay, and bisexual adults in a US probability sample. Sexuality Research and Social Policy 7: 176–200. Google ScholarCrossrefISI

Hetherington, E. M., Stanley-Hagan, M. (2000) Diversity among stepfamilies. In: Demo, D. H., Allen, K. R., Fine, M. A. (eds) Handbook of family diversity, New York, NY: Oxford University Press, pp. 173–196. Google Scholar

Hicks, S. (2005) I gay parenting bad for kids? Responding to the ‘very idea of difference’ in research on lesbian and gay parents. Sexualities 8: 158–168. Google ScholarSAGE Journals

Hicks, S. (2013) Lesbian, gay, bisexual, and transgender parents and the question of gender. In: Goldberg, A. E., Allen, K. R. (eds) LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice, New York, NY: Springer, pp. 149–162. Google ScholarCrossref

Holtzman, M. (2013) GLBT parents’ rights during custody decision making: The influence of doctrine, statute, and societal factors in the United States. Journal of GLBT Family Studies 9: 364–392. Google ScholarCrossref

Huggins, S. L. (1989) A comparative study of self-esteem of adolescent children of divorced lesbian mothers and divorced heterosexual mothers. In: Bozett, F. (ed.) Homosexuality and the family, New York, NY: Harrington Park, pp. 123–135. Google ScholarCrossref

Javaid, G. A. (1993) The children of homosexual and heterosexual single mothers. Child Psychiatry and Human Development 23: 235–248. Google ScholarCrossrefMedlineISΙ

Jennings, S., Mellish, L., Tasker, F., Lamb, M., Golombok, S. (2014) Why adoption? Gay, lesbian, and heterosexual adoptive parents’ reproductive experiences and reasons for adoption. Adoption Quarterly 17: 205–226. Google ScholarCrossref

Johnson, S. E. (1991) Staying power: Long term lesbian couples, Tallahassee, FL: Naiad Press. Google Scholar

Jones, B., Jarvis, P., Lewis, J. A., Ebbutt, A. F. (1996) Trials to assess equivalence: The importance of rigorous methods. British Medical Journal 313: 36–39. Google ScholarCrossrefMedline

Joos, K. E., Broad, K. L. (2007) Coming out of the family closet: Stories of adult women with LGBTQ parent(s). Qualitative Sociology 30: 275–295. Google ScholarCrossref

Julien, D., Jouvin, E., Jodoin, E., l’Archeveque, A., Chartrand, E. (2008) Adjustment among mothers reporting same-gender sexual partners: A study of a representative population sample from Quebec Province (Canada). Archives of Sexual Behavior 37: 864–876. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Kalmijn, M., Loeve, A., Manting, D. (2007) Income dynamics in couples and the dissolution of marriage and cohabitation. Demography 44: 159–179. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Karney, B. R., Bradbury, T. N. (1995) The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, methods, and research. Psychological Bulletin 118: 3–34. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Karney, B. R., Crown, J. S. (2011) Does deployment keep military marriages together or break them apart? Evidence from Afghanistan and Iraq. In: Wadsworth, S. M., Riggs, D. (eds) Risk and resilience in U.S. military families, New York, NY: Springer Science + Business Media, pp. 23–45. Google ScholarCrossref

Kindle, P. A., Erich, S. (2005) Perceptions of social support among heterosexual and homosexual adopters. Families in Society 86: 541–546. Google ScholarSAGE JournalsISI

King, M. B., Pattison, P. (1991) Homosexuality and parenthood. British Medical Journal 303: 295–297. Google ScholarCrossrefMedline

Kirkpatrick, M., Smith, C., Roy, R. (1981) Lesbian mothers and their children: A comparative survey. American Journal of Orthopsychiatry 51(3): 545–551. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Kunin, J. D. (1998) Predictors of psychosocial and behavioral adjustment of children: A study comparing children raised by lesbian parents to children raised by heterosexual parents. Dissertation Abstracts International: Section B. Science and Engineering 59(06): 3094. Google Scholar

Kurdek, L. A. (1998) Relationship outcomes and their predictors: Longitudinal evidence from heterosexual married, gay cohabiting, and lesbian cohabiting couples. Journal of Marriage and the Family 60: 553–568. Google ScholarCrossrefISI

Kurdek, L. A. (2004) Are gay and lesbian cohabiting couples really different from heterosexual married couples? Journal of Marriage and Family 66: 880–900. Google ScholarCrossrefISI

Kurdek, L. A. (2005) What do we know about gay and lesbian couples? Current Directions in Psychological Science 14: 251–254. Google ScholarSAGE JournalsISI

Kurdek, L. A. (2006a) The nature and correlates of deterrents to leaving a relationship. Personal Relationships 13: 521–535. Google ScholarCrossrefISI

Kurdek, L. A. (2006b) Differences between partners from heterosexual, gay, and lesbian cohabiting couples. Journal of Marriage and the Family 68: 509–528. Google ScholarCrossrefISI

Kuvalanka, K. A. (2013) The ‘second generation’: LGBTQ youth with LGBTQ parents. In: Goldberg, A. E., Allen, K. R. (eds) LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice, New York, NY: Springer, pp. 163–175. Google ScholarCrossref

Kuvalanka, K. A., Goldberg, A. E. (2009) ‘Second generation’ voices: Queer youth with lesbian/bisexual mothers. Journal of Youth and Adolescence 38: 904–919. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Kweskin, S. L., Cook, A. S. (1982) Heterosexual and homosexual mothers’ self-described sex-role behavior and ideal sex-role behavior in children. Sex Roles 8: 967–975. Google ScholarCrossrefISI

Lamb, M. E. (2012) Mothers, fathers, families, and circumstances: Factors affecting children’s adjustment. Applied Developmental Science 16: 98–111. Google ScholarCrossrefISI

Lansford, J. E. (2009) Parental divorce and children’s adjustment. Perspectives on Psychological Science 4: 140–152. Google ScholarSAGE JournalsISI

LaSala, M. C. (2004) Monogamy of the heart: Extradyadic sex and gay male couples. Journal of Gay & Lesbian Social Services 17(3): 1–24. Google ScholarCrossref

Lau, C. Q. (2012) The stability of same-sex cohabitation, different-sex cohabitation, and marriage. Journal of Marriage and the Family 74: 973–988. Google ScholarCrossrefISI

Lavner, J. A., Waterman, J., Peplau, L. A. (2012) Can gay and lesbian parents promote healthy development in high-risk children adopted from foster care? American Journal of Ortho-Psychiatry 82: 465–472. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Leeman, R. F., Hoff, R. A., Kirshnan-Sarin, S., Patock-Peckham, J. A., Potenza, M. N. (2013) Impulsivity, sensation-seeking, and part-time job status in relation to substance use and gambling in adolescents. Journal of Adolescent Health 1: 7. Google Scholar

Lehrer, E. L. (2008) Age at marriage and marital instability: Revisiting the Becker-Landes-Michael hypothesis. Journal of Population Economics 21: 463–484. Google ScholarCrossrefISI

Leung, P., Erich, S. (2002) Family functioning of adoptive children with special needs: Implications of familial supports and child characteristics. Children and Youth Services Review 24: 799–816. Google ScholarCrossrefISI

Leung, P., Erich, S., Kanenberg, H. (2005) A comparison of family functioning in gay/lesbian, heterosexual, and special needs adoptions. Children and Youth Services Review 27: 1031–1044. Google ScholarCrossrefISI

Lev, A. I. (2010) How queer! – The development of gender identity and sexual orientation in LGBTQ-headed families. Family Process 49: 268–290. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Lick, D. J., Tornello, S. L., Riskind, R. G., Schmidt, K. M., Patterson, C. J. (2012) Social climate for sexual minorities predicts well-being among heterosexual offspring of lesbian and gay parents. Sexuality Research and Social Policy 9: 99–112. Google ScholarCrossrefISI

Lin, T. E. (1999) Social norms and judicial decision-making: Examining the role of narratives in same-sex adoption cases. Columbia Law Review 99: 739–794. Google ScholarCrossrefISI

Lillard, L. A., Waite, L. J. (1993) A joint model of marital childbearing and marital disruption. Demography 30: 653–681. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Logue, A. W. (2000) Self-control and health behavior. In: Bickel, W. K., Vuchinich, R. E. (eds) Reframing health behavior change with behavioral economics, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 167–192. Google Scholar

Lubbe, C. (2007) Mothers, fathers, or parents: Same-gendered families in South Africa. South African Journal of Psychology 37: 260–283. Google ScholarSAGE JournalsISI

Luntz, F. I. (2009) What Americans really want… really, New York, NY: Hyperion. Google Scholar

Lytle, M. C., Foley, P. F., Aster, A. M. (2013) Adult children of gay and lesbian parents: Religion and the parent-child relationship. The Counseling Psychologist 41: 530–567. Google ScholarSAGE JournalsISI

MacCallum, F., Golombok, S. (2004) Children raised in fatherless families from infancy: A follow-up of children of lesbian and single heterosexual mothers at early adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry 45: 1407–1419. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Manning, W. D., Fettro, M. N., Lamidi, E. (2014) Child well-being in same-sex parented families: Review of research prepared for American Sociological Association Amicus Brief. Population Research and Policy Review 33: 485–502. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Manzi, J. (2012) Uncontrolled: The surprising payoff of trial-and-error for business, politics, and society, New York, NY: Basic Books. Google Scholar

Markey, K. (1998) An overview of the legal challenges faced by gay and lesbian parents: how courts treat the growing number of gay families. New York Law School Journal of Human Rights 14: 721–755. Google Scholar

Marks, L. (2012) Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of the American Psychological Association’s brief on lesbian and gay parenting. Social Science Research 41: 735–751. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Matthews, A. K., Tartaro, J., Hughes, T. L. (2003) A comparative study of lesbian and heterosexual women in committed relationships. Journal of Lesbian Studies 7: 101–114. Google ScholarCrossrefMedline

McCloskey, L. A., Bailey, J. A. (2000) The intergenerational transmission of risk for child sexual abuse. Journal of Interpersonal Violence 15: 1019–1035. Google ScholarSAGE JournalsISI

Means-Christensen, A. J., Snyder, D. K., Negy, C. (2003) Assessing nontraditional couples: Validity of the Marital Satisfaction Inventory-Revised with gay, lesbian, and cohabiting heterosexual couples. Journal of Marital and Family Therapy 29: 69–83. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Meldrum, R. C., Barnes, J. C., & Hay, C. (2015). Sleep deprivation, low self-control, and delinquency: A test of the strength model of self-control. Journal of Youth and Adolescence44, 465–477. Google Scholar

Mendez, N. (2009) Lesbian families. In: Loue, S. (ed.) Sexualities and identities of minority women, New York, NY: Springer Science + Business Media, LLC, pp. 91–104. Google Scholar

Meyer, I. H., Wilson, P. A. (2009) Sampling lesbian, gay, and bisexual populations. Journal of Counseling Psychology 56: 23–31. Google ScholarCrossrefISI

Micucci, J. A. (2010). Claiming a place at the family table: Gay and lesbian families in the 21st century. [Book review of A. E. Goldberg, Lesbian and gay parents and their children: Research on the family life cycle. Washington, DC: American Psychological Association]. PsycCRITIQUES, 55, 7, article 1. Google Scholar

Millbank, J. (2003) From here to maternity: A review of the research on lesbian and gay families. Australian Journal of Social Issues 38: 541–600. Google ScholarCrossrefISI

Miller, J. A., Mucklow, B. M., Jacobsen, R. B., Bigner, J. J. (1980) Comparison of family relationships: Homosexual versus heterosexual women. Psychological Reports 46: 1127–1132. Google ScholarSAGE JournalsISI

Miller, C. L., & Price, J. (2014). The number of children being raised by gay or lesbian parents. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2497095Google Scholar

Mischel, W., Shoda, Y., Peake, P. K. (1988) The nature of adolescent competencies predicted by preschool delay of gratification. Journal of Personality and Social Psychology 54: 687–696. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., Caspi, A. (2011) A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. PNAS 108: 2693–2698. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Monte, W. (2013) Where the Holy See and science agree: Children do best in stable natural family. Ave Maria International Law Journal 2: 217–250. Google Scholar

Murray, C. (2004) Same-sex families: Outcomes for children and parents. Family Law 34: 136–139. Google Scholar

Murray, P. D., McClintock, K. (2005) Children of the closet: A measurement of the anxiety and self-esteem of children raised by a non-disclosed homosexual or bisexual parent. Journal of Homosexuality 49: 77–95. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Nazarinia Roy, R., Schumm, W. R., Britt, S. L. (2014) Transition to parenthood, New York, NY: Springer. Google ScholarCrossref

Nichols, M. (1990) Lesbian relationships: Implications for the study of sexuality and gender. In: McWhirter, D. P., Sanders, S. A., Reinisch, J. M. (eds) Homosexuality/heterosexuality: Concepts of sexual orientation, New York, NY: Oxford University Press, pp. 350–386. Google Scholar

Nock, S. L. (2001). Sworn affidavit of Stephen Lowell Nock. Ontario Superior Court of Justice. Between Hedy Halpern et al. and the Attorney General of Canada et al.: Court File No. 684/00. Google Scholar

Norton, A. T., Herek, G. M. (2013) Heterosexuals’ attitudes toward transgender people: Findings from a national probability sample of U.S. adults. Sex Roles 68: 738–753. Google ScholarCrossrefISI

O’Donnell, K. (1999) Lesbian and gay families: Legal perspectives. In: Jagger, G., Wright, C. (eds) Changing family values, New York, NY: Routledge, pp. 77–97. Google Scholar

Oswald, R. F., Goldberg, A. E., Kuvalanka, K., Clausell, E. (2008) Structural and moral commitment among same-sex couples: Relationship duration, religiosity, and parental status. Journal of Family Psychology 22: 411–419. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Parks, C. A., Humphreys, N. A. (2006) Lesbian relationships and families. In: Morrow, D. F., Messinger, L. (eds) Sexual orientation and gender expression in social work practice, New York, NY: Columbia University Press, pp. 216–242. Google Scholar

Patterson, C. J. American Psychological Association (2005) Lesbian and gay parents and their children: Summary of research findings. Lesbian & gay parenting, Washington, DC: American Psychological Association, pp. 5–22. Google Scholar

Patterson, C. J. (2009a) Children of lesbian and gay parents: Psychology, law, and policy. American Psychologist 64: 727–736. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Patterson, C. J. (2009b) Lesbian and gay parents and their children: A social science perspective. In: Hope, D. A. (ed.) Contemporary perspectives on lesbian, gay, and bisexual identities: Nebraska Symposium on Motivation, New York, NY: Springer Science and Business Media, pp. 141–182. Google ScholarCrossref

Patterson, C. J. (2013a) Children of lesbian and gay parents: Psychology, law, and policy. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity 1(S): 27–34. Google ScholarCrossref

Patterson, C. J. (2013b) Family lives of lesbian and gay adults. In: Peterson, G. W., Bush, K. R. (eds) Handbook of marriage and the family, New York, NY: Springer Science + Business Media, pp. 659–681. Google ScholarCrossref

Patterson, C. J., Redding, R. E. (1996) Lesbian and gay families with children: Implications of social science research for policy. Journal of Social Issues 52: 29–50. Google ScholarCrossrefISI

Patterson, C. J., Sutfin, E. L., Fulcher, M. (2004) Division of labor among lesbian and heterosexual parenting couples: Correlates of specialized versus shared patterns. Journal of Adult Development 11: 179–189. Google ScholarCrossrefISI

Pennings, G. (2011) Evaluating the welfare of the child in same-sex families. Human Reproduction 26: 1609–1615. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Peplau, L. A., Cochran, S. D. (1990) A relationship perspective on homosexuality. In: McWhirter, D. P., Sanders, S. A., Reinisch, J. M. (eds) Homosexuality/heterosexuality: Concepts of sexual orientation, New York, NY: Oxford University Press, pp. 321–349. Google Scholar

Peplau, L. A., Fingerhut, A. W. (2007) The close relationships of lesbians and gay men. Annual Review of Psychology 58: 405–424. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Peplau, L. A., Fingerhut, A., Beals, K. P. (2004) Sexuality in the relationships of lesbians and gay men. In: Harvey, J. H., Wenzel, A., Sprecher, S. (eds) The handbook of sexuality in close relationships, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 349–369. Google Scholar

Perrin, E. C. (2002) Technical report: Coparent or second-parent adoption by same-sex parents. Pediatrics 109: 341–344. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Perrin, A. J., Cohen, P. N., Caren, N. (2013) Responding to the Regnerus study: Are children of parents who had same-sex relationships disadvantaged? A scientific evaluation of the no-differences hypothesis. Journal of Gay & Lesbian Mental Health 17: 327–336. Google ScholarCrossref

Perrin, E. C., Kulkin, H. (1996) Pediatric care for children whose parents are gay or lesbian. Pediatrics 97: 629–635. Google ScholarMedlineISI

Perrin, E. C., Siegel, B. S., Dobbins, M. I., Lavin, A., Mattson, G., Pascoe, J., Yogman, M. (2013) Technical report: Promoting the well-being of children whose parents are gay or lesbian. Pediatrics 131(4): e1374. Google ScholarCrossrefISI

Ploderl, M., Fartacek, R. (2009) Childhood gender nonconformity and harassment as predictors of suicidality among gay, lesbian, bisexual, and heterosexual Austrians. Archives of Sexual Behavior 38: 400–410. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Pommier, J. H., Witt, P. A. (1995) Evaluation of an Outward Bound school plus family training for the juvenile status offender. Therapeutic Recreation Journal 29: 86–103. Google Scholar

Potter, D. (2012) Same-sex parent families and children’s academic achievement. Journal of Marriage and Family 74: 556–571. Google ScholarCrossrefISI

Power, J. J., Perlesz, A., Schofield, M. J., Pitts, M. K., Brown, R., McNair, R., Bickerdike, A. (2010) Understanding resilience in same-sex parented families: The work, love, play study. BMC Public Health 10(115): 1–10. Google ScholarMedlineISI

Puryear, D. (1983) A comparison of children of lesbian and single parent heterosexual mothers on three measures of socialization (Unpublished doctoral dissertation). The California School of Professional Psychology, Berkeley, CA. Dissertation Abstracts International 40(07): 3418B–3419B. Google Scholar

Raley, J. A. (2010) Factors to explore in doing child custody evaluations involving gay and lesbian parents. Journal of Child Custody 7: 176–191. Google ScholarCrossref

Raley, J. A. (2013) Adolescents with same sex parents: Does it make a difference? Adolescent Psychiatry 3: 329–334. Google ScholarCrossref

Ray, D. W. (2009) The God virus: How religion infects our lives and culture, Bonner Springs, KS: IPC Press. Google Scholar

Reczek, C., Umberson, D. (2012) Gender, health behavior, and intimate relationships: Lesbian, gay, and straight contexts. Social Science & Medicine 74: 1783–1790. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Redding, R. E. (2001) Sociopolitical diversity in psychology: The case for pluralism. American Psychologist 56: 205–215. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Redding, R. E. (2008) It’s really about sex: Same-sex marriage, lesbigay parenting, and the psychology of disgust. Duke Journal of Gender Law & Policy 15: 127–193. Google Scholar

Redding, R. E. (2013a) Politicized science. Society 50: 439–446. Google ScholarCrossrefISI

Redding, R. E. (2013b). Scientific groupthink and gay parenting. The American Magazine. Retrieved from https://www.aei.org/publication/scientific-groupthink-and-gay-parenting/publicationGoogle Scholar

Reed, R. (2013) Are the kids alright? Rawls, adoption, and gay parents. Ethical Theory and Moral Practice 16: 969–982. Google ScholarCrossrefISI

Rees, R. (1980). A comparison of children of lesbian and single heterosexual mothers on three measures of socialization (Unpublished doctoral dissertation). California School of Professional Psychology, Berkeley, CA. Google Scholar

Regnerus, M. (2012a) How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study. Social Science Research 41: 752–770. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Regnerus, M. (2012b) Parental same-sex relationships, family instability, and subsequent life outcomes for adult children: Answering critics of the new family structures study with additional analyses. Social Science Research 41: 1367–1377. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Regnerus, M. (2012c) Response to Paul Amato, David Eggebeen, and Cynthis Osborne. Social Science Research 41: 786–787. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Reiss, I. L. (2014) Exploring the relation of values, power, and advocacy in American sexual science. International Journal of Sexual Health 26(1): 1–12. Google ScholarCrossrefISI

Richardson, H. B., Moyer, A. M., Goldberg, A. E. (2012) ‘You try to be superman and you don’t have to be’: Gay adoptive fathers’ challenges and tensions in balancing work and family. Fathering 10: 314–336. Google ScholarCrossref

Riggs, D. W. (2006) Developmentalism and the rhetoric of Best Interests of the Child: Challenging heteronormative constructions of families and parenting in foster care. Journal of GLBT Family Studies 2: 57–73. Google ScholarCrossref

Riggs, D. W. (2008) Lesbian mothers, gay sperm donors, and community: Ensuring the well-being of children and families. Health Sociology Review 17: 226–234. Google ScholarCrossrefISI

Riggs, D. W., McLaren, S., Mayes, A. S. (2009) Attitudes toward parenting in a lesbian and gay community convenience sample. Journal of Gay & Lesbian Mental Health 13: 51–61. Google ScholarCrossref

Riggs, A. D., Rosenthal, A. R., Smith-Bonahue, T. (2011) The impact of a combined cognitive-affective intervention on pre-service teachers’ attitudes, knowledge, and anticipated professional behaviors regarding homosexuality and gay and lesbian issues. Teaching and Teacher Education 27: 201–209. Google ScholarCrossrefISI

Riley, M. (1975) The avowed lesbian mother and her right to child custody: A constitutional challenge that can no longer be denied. San Diego Law Review 12: 799–864. Google Scholar

Ritenhouse, D. (2011) What’s orientation got to do with it? The best interest of the child standard and legal bias against gay and lesbian parents. Journal of Poverty 15: 309–329. Google ScholarCrossref

Rith, K. A., Diamond, L. M. (2013) Same-sex relationships. In: Fine, M. A., Fincham, F. D. (eds) Handbook of family theories: A content-based approach, New York, NY: Routledge (Taylor & Francis Group), pp. 123–144. Google Scholar

Ritter, M. J. (2010) Perry v. Schwarzenegger: Trying same-sex marriage. The Scholar 13: 363–393. Google Scholar

Rivers, I., Poteat, V. P., Noret, N. (2008) Victimization, social support, and psychosocial functioning among children of same-sex and opposite-sex couples in the United Kingdom. Developmental Psychology 44: 127–134. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Roberts, A. L., Glymour, M. M., Koenen, K. C. (2013) Does maltreatment in childhood affect sexual orientation in adulthood? Archives of Sexual Behavior 42: 161–171. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Rodriques, A. E., Hall, J. H., Fincham, F. D. (2006) What predicts divorce and relationship dissolution? In: Fine, M. A., Harvey, J. H. (eds) Handbook of divorce and relationship dissolution, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 85–112. Google Scholar

Rogers, J. L., Howard, K. I., Vessey, J. T. (1993) Using significance tests to evaluate equivalence between two experimental groups. Psychological Bulletin 113: 553–565. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Rohrbaugh, J. B. (1992) Lesbian families: Clinical issues and theoretical implications. Professional Psychology: Research and Practice 23: 467–473. Google ScholarCrossrefISI

Ronner, A. D. (2010) When courts let insane delusions pass the rational basis test: The newest challenge to Florida’s exclusion of homosexuals from adoption. University of Florida Journal of Law and Public Policy 21(1): 1–85. Google Scholar

Rose, E., Hands, E., Larkin, D. (2012) Reliability and validity of the self-perception profile for adolescents: An Australian sample. Australian Journal of Psychology 64: 92–99. Google ScholarCrossrefISI

Rosenfeld, M. J. (2010) Nontraditional families and childhood progress through school. Demography 47: 755–775. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Rosenfeld, M. J. (2013) Reply to Allen et al. Demography 50: 963–969. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Rosenfeld, M. J. (2014) Couple longevity in the era of same-sex marriage in the United States. Journal of Marriage and Family 76: 905–918. Google ScholarCrossrefISI

Rosenfeld, M. J. (2015) Revisiting the data from the New Family Structure Study: Taking family instability into account. Sociological Science 2: 478–501. Google ScholarCrossref

Rosenfeld, M. J., Thomas, R. J. (2012) Searching for a mate: The rise of the internet as a social intermediary. American Sociological Review 77: 523–547. Google ScholarSAGE JournalsISI

Rosnow, R. L., Rosenthal, R. (1996) Computing contrasts, effect sizes, and counternulls on other people’s published data: General procedures for research consumers. Psychological Methods 1: 331–340. Google ScholarCrossrefISI

Ross, L. E., Dobinson, C. (2013) Where is the “B” in LGBT parenting? A call for research on bisexual parenting. In: Goldberg, A. E., Allen, K. R. (eds) LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice, New York, NY: Springer, pp. 87–103. Google ScholarCrossref

Rothblum, E. D. (2009) An overview of same-sex couples in relation ships: A research area still at sea. In: Hope, D. A. (ed.) Contemporary perspectives on lesbian, gay, and bisexual identities, New York, NY: Springer Science + Business Media, pp. 113–139. Google ScholarCrossref

Rothblum, E. D., Balsam, K. F., Mickey, R. M. (2004) Brothers and sisters of lesbians, gay men, and bisexuals as a demographic comparison group. Journal of Applied Behavioral Science 40: 283–301. Google ScholarSAGE Journals

Rothblum, E. D., Balsam, K. F., Solomon, S. E. (2008) Comparison of same-sex couples who were married in Massachusetts, had domestic partnerships in California, or had civil unions in Vermont. Journal of Family Issues 29: 48–78. Google ScholarSAGE JournalsISI

Rothblum, E. D., Balsam, K. F., Solomon, S. E., Factor, R. J. (2006) Siblings and sexual orientation: Products of alternative families or the ones who got away? In: Bigner, J. J. (ed.) An introduction to GLBT family studies, New York, NY: Haworth Press, pp. 117–133. Google Scholar

Rouse, L. P. (2002) Marital and sexual lifestyles in the United States: Attitudes, behaviors, and relationships in social context, New York, NY: Haworth Clinical Practice Press. Google Scholar

Rucker, D. D., Preacher, K. J., Tormala, Z. L., Petty, R. E. (2011) Mediation analysis in social psychology: Current practices and new recommendations. Social and Personality Psychology Compass 5: 359–371. Google ScholarCrossref

Rudasill, K. M., Callahan, C. M. (2008) Psychometric characteristics of the harter self-perception profiles for adolescents and children for use with gifted populations. The Gifted Child Quarterly 52: 70–86. Google ScholarSAGE JournalsISI

Ruspini, E. (2016) Gay men as parents. In: Shehan, C. L. (ed.) The Wiley Blackwell encyclopedia of family studies Vol. 2, Malden, MA: Wiley, pp. 893–896. Google ScholarCrossref

Ryan, S. (2007) Parent-child interaction styles between gay and lesbian parents and their adopted children. Journal of GLBT Family Studies 3: 105–132. Google ScholarCrossref

Ryan, S., Brown, S. (2012) Gay and lesbian adoptive parents: Stressors and strengths. In: Brodzinsky, D. M., Pertman, A. (eds) Adoption by lesbians and gay men: A new dimension in family diversity, New York, NY: Oxford University Press, pp. 184–203. Google Scholar

Ryan, S., Cash, S. (2004) Adoptive families headed by gay or lesbian parents: A threat… or hidden resource?University of Florida Journal of Law and Public Policy 15: 443–466. Google Scholar

Ryan, S., Whitlock, C. (2007) Becoming parents: Lesbian mothers’ adoption experience. Journal of Gay & Lesbian Social Services 19(2): 1–23. Google ScholarCrossref

Rye, B. J., Meaney, G. J. (2010) Self-defense, sexism, and etiological beliefs: Predictors of attitudes toward gay and lesbian adoption. Journal of GLBT Family Studies 6(1): 1–24. Google ScholarCrossref

Sarantakos, S. (1996a) Children in three contexts: Family, education, and social development. Children Australia 21: 23–31. Google ScholarCrossref

Sarantakos, S. (1996b) Same-sex couples: Problems and prospects. Journal of Family Studies 2: 147–163. Google ScholarCrossref

Sarantakos, S. (1998) Sex and power in same-sex couples. Australian Journal of Social Issues 33: 17–36. Google ScholarCrossrefISI

Sarantakos, S. (2000) Same-sex couples, Sydney, Australia: Harvard Press. Google Scholar

Savin-Williams, R. C., Esterberg, K. G. (2000) Lesbian, gay, and bisexual families. In: Demo, D. H., Allen, K. R., Fine, M. A. (eds) Handbook of Family Diversity, New York, NY: Oxford University Press, pp. 197–215. Google Scholar

Schlatter, E., Steinback, R. (2013) 10 myths about gay men and lesbians: Dissecting the claims used by the hard-line religious right to demonize the LGBT community, Montgomery, AL: Southern Poverty Law Center. Google Scholar

Schulenberg, J. A. (1985) Gay parenting, Garden City, NY: Anchor Press. Google Scholar

Schumm, W. R. (2000) Psychology of the scientist: LXXXIII – An assessment of Herek’s critique of the Cameron group’s survey studies. Psychological Reports 87: 1123–1132. Google ScholarSAGE JournalsISI

Schumm, W. R. (2004a) What was really learned from Tasker and Golombok’s (1995) study of lesbian and single parent mothers? Psychological Reports 94: 422–424. Google ScholarSAGE JournalsISI

Schumm, W. R. (2004b) Differential risk theory as a subset of social exchange theory: Implications for making gay marriage culturally normative and for understanding stigma against homosexuals. Psychological Reports 94: 208–210. Google ScholarSAGE JournalsISI

Schumm, W. R. (2005) Empirical and theoretical perspectives from social science on gay marriage and child custody issues. St. Thomas Law Review 18: 425–475. Google Scholar

Schumm, W. R. (2008) Re-evaluation of the “no differences” hypothesis concerning gay and lesbian parenting as assessed in eight early (1979–1986) and four later (1997–1998) dissertations. Psychological Reports 103: 275–304. Google ScholarAbstractISI

Schumm, W. R. (2010a) Statistical requirements for properly investigating a null hypothesis. Psychological Reports 107: 953–971. Google ScholarSAGE JournalsISI

Schumm, W. R. (2010b) Children of homosexuals more apt to be homosexuals? A reply to Morrison and to Cameron based on an examination of multiple sources of data. Journal of Biosocial Science 42: 721–742. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Schumm, W. R. (2010c) How science is done. Marriage and Family Review 46: 323–326. Google ScholarCrossref

Schumm, W. R. (2010d) Comparative relationship stability of lesbian mother and heterosexual mother families: A review of evidence. Marriage and Family Review 46: 499–509. Google ScholarCrossref

Schumm, W. R. (2010e) Evidence of pro-homosexual bias in social science: Citation rates and research on lesbian parenting. Psychological Reports 106: 374–380. Google ScholarSAGE JournalsISI

Schumm, W. R. (2010f) ‘Adult attachment style dimensions in women who have gay or bisexual fathers’: Response to Sirota. Archives of Psychiatric Nursing 24: 371–372. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Schumm, W. R. (2011a) Child outcomes associated with lesbian parenting: Comments on Biblarz and Stacey’s 2010 report. Journal of Human Sexuality 3: 35–80. Google Scholar

Schumm, W. R. (2011b) Are two lesbian parents better than a mom and a dad? Logical and methodological flaws in recent studies affirming the superiority of lesbian parenthood. Ave Maria Law Review 10: 79–120. Google Scholar

Schumm, W. R. (2011c) Child outcomes associated with lesbian parenting: comments on Biblarz and Stacey’s (2010) report. Journal of Human Sexuality 3: 35–80. Google Scholar

Schumm, W. R. (2012a) Re-examining a landmark research study: A teaching editorial. Marriage and Family Review 48: 465–489. Google ScholarCrossref

Schumm, W. R. (2012b) Methodological decisions and the evaluation of possible effects of different family structures on children: The New Family Structures Survey (NFSS). Social Science Research 41: 1357–1366. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Schumm, W. R. (2012c) Lessons for the “devilish statistical obfuscator” or how to argue for a null hypothesis: A guide for students, attorneys, and other professionals. Innovative Teaching 1(2): 1–13. Google Scholar

Schumm, W. R. (2013) The intergenerational transfer of parental sexual orientation and other “myths”. International Journal for the Jurisprudence of the Family 4: 267–434. Google Scholar

Schumm, W. R. (2014) Challenges in predicting child outcomes from different family structures. Comprehensive Psychology 3: 10. Google ScholarSAGE Journals

Schumm, W. R. (2015a) Navigating treacherous waters – One researcher’s 40 years of experience with controversial scientific research. Comprehensive Psychology 4(24): 1–40. Google Scholar

Schumm, W. R. (2015b) Sarantakos’s research on same-sex parenting in Australia and New Zealand: Importance, substance, and corroboration with research from the United States. Comprehensive Psychology 4(16): 1–29. Google Scholar

Schumm, W. R. (2016) A conservative’s view from the academic trenches: Reply to Duarte, Crawford, Stern, Haidt, Jussim, and Tetlock (2015). Journal of Behavioral and Brain Science 6: 149–166. Google ScholarCrossref

Schumm, W. R., Akagi, C. A., Bosch, K. R. (2008) Relationship satisfaction for heterosexual women compared to lesbians and men in a sample of faith communities from Topeka, Kansas. Psychological Reports 102: 377–388. Google ScholarSAGE JournalsISI

Schumm, W. R., Bosch, K. R., Doolittle, A. (2009) Explaining the importance of statistical variance for undergraduate students. Psychology and Education – An Interdisciplinary Journal 46(3/4): 1–7. Google Scholar

Schumm, W. R., Crawford, D. W. (2015) Violations of fairness in social science research: The case of same-sex marriage and parenting. International Journal of Jurisprudence of the Family 6: 67–113. Google Scholar

Schumm, W. R., Landess, M., & Williams, G. (2014). Assessing outcomes of same-sex parenting. Paper presented at the Theory Construction and Research Methodology Workshop, National Council on Family Relations, Baltimore, Maryland, November 18. Google Scholar

Schumm, W. R., Seay, M., McClish, K., Clark, K., Asiri, A., Abdullah, N., Huang, S. (2016) Assessing the history of exaggerated estimates of the number of children being raised by same-sex parents as reported in both legal and social science journals. BYU Journal of Public Law 30: 277–301. Google Scholar

Schwartz, J. (1986). An exploration of personality traits in daughters of lesbian mothers (Doctoral dissertation). California School of Professional Psychology, San Diego, CA. Google Scholar

Shapiro, J. (1996) Custody and conduct: How the law fails lesbian and gay parents and their children. Indiana Law Journal 71: 623–671. Google ScholarISI

Sipsma, H. L., Ickovics, J. R., Lin, H., & Kershaw, T. S. (2013). The impact of future expectations on adolescent sexual risk behavior. Journal of Youth and Adolescence, Advance online publication. doi:10.1007/s10964-013-0082-7. Google Scholar

Sirota, T. H. (1997). A comparison of adult attachment style dimensions between women who have gay or bisexual fathers and women who have heterosexual fathers (Doctoral dissertation). School of Education, New York University, Garden City, NY. Dissertation Abstracts International, 58(01), 138B. (UMI No. 9718726). Google Scholar

Sirota, T. H. (2009) Adult attachment style dimensions in women who have gay or bisexual fathers. Archives of Psychiatric Nursing 23: 289–297. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Solomon, S. E., Rothblum, E. D., Balsam, K. F. (2004) Pioneers in partnerships: Lesbian and gay male couples in civil unions compared with those not in civil unions and married heterosexual siblings. Journal of Family Psychology 18: 275–286. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Solomon, S. E., Rothblum, E. D., Balsam, K. F. (2005) Money, housework, sex, and conflict: Same-sex couples in civil unions, those not in civil unions, and heterosexual married siblings. Sex Roles 52: 561–575. Google ScholarCrossrefISI

Stacey, J., Biblarz, T. J. (2001) (How) does the sexual orientation of parents matter? American Sociological Review 66: 159–183. Google ScholarCrossrefISI

Stark, R. (2012) America’s blessings: How religion benefits everyone, including atheists, West Conshohocken, PA: Templeton Press. Google Scholar

Stegner, B. L., Bostrom, A. G., Greenfield, T. K. (1996) Equivalence testing for use in psychosocial and services research: An introduction with examples. Evaluation and Program Planning 19: 193–198. Google ScholarCrossrefISI

Stevens, M., Perry, B., Burston, A., Golombok, S., Golding, J. (2003) Openness in lesbian-mother families regarding mother’s sexual orientation and child’s conception by donor insemination. Journal of Reproductive and Infant Psychology 21: 347–362. Google ScholarCrossrefISI

Strasser, M. (2010) Adoption, best interests, and the Arkansas constitution. Arkansas Law Review 63: 3–29. Google Scholar

Strock, C. (2008) Married women who love women, 2nd ed. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group. Google Scholar

Strohschein, L. (2010) Generating heat or light? The challenge of social address variables. Journal of Marriage and Family 72: 23–28. Google ScholarCrossrefISI

Sullins, D. P. (2015a) Child attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in same-sex parent families in the United States: Prevalence and comorbidities. British Journal of Medicine and Medical Research 6(10): 987–998. Google ScholarCrossref

Sullins, D. P. (2015b) Bias in recruited sample research on children with same-sex parents using the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ). Journal of Scientific Research & Reports 5(5): 375–387. Google ScholarCrossref

Sullins, D. P. (2015c) Emotional problems among children with same-sex parents: Difference by definition. British Journal of Education, Society, and Behavioural Science 7: 99–120. Google ScholarCrossref

Sullins, D. P. (2015d) The unexpected harm of same-sex marriage: A critical re-appraisal, replication, and re-analysis of Wainright and Patterson’s studies of adolescents with same-sex parents. British Journal of Education, Society, & Behavioural Science 11(2): 1–22. Google ScholarCrossref

Sullivan, M. (2004) The family of women: Lesbian mothers, their children, and the undoing of gender, Berkeley: University of California Press. Google Scholar

Sun, Y., Li, Y. (2009) Parental divorce, sibship size, family resources, and children’s academic performance. Social Science Research 38: 622–634. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Sutfin, E. L., Fulcher, M., Bowles, R. P., Patterson, C. J. (2008) How lesbian and heterosexual parents convey attitudes about gender to their children: The role of gendered environments. Sex Roles 58: 501–513. Google ScholarCrossrefISI

Swank, E., Woodford, M. R., Lin, C. (2013) Antecedents of pro-LGBT advocacy among sexual minority and heterosexual college students. Sexuality Research and Social Policy 10: 317–332. Google ScholarCrossrefISI

Tan, T. X., Baggerly, J. (2009) Behavioral adjustment of adopted Chinese girls in single-mother, lesbian-couple, and heterosexual-couple households. Adoption Quarterly 12: 171–186. Google ScholarCrossref

Tasker, F. L. (2010) Same-sex parenting and child development: Reviewing the contribution of parental gender. Journal of Marriage and Family 72: 35–40. Google ScholarCrossrefISI

Tasker, F. L. (2013) Lesbian and gay parenting post-heterosexual divorce and separation. In: Goldberg, A. E., Allen, K. R. (eds) LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice, New York, NY: Springer, pp. 3–20. Google ScholarCrossref

Tasker, F. L., Barrett, H., De Simone, F. (2010) ‘Coming out tales’: Adult sons and daughters’ feelings about their gay father’s sexual identity. The Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 31: 326–337. Google ScholarCrossrefISI

Tasker, F. L., Golombok, S. (1991) Children raised by lesbian mothers: The empirical evidence. Family Law 21: 184–187. Google Scholar

Tasker, F., Golombok, S. (1995) Adults raised as children in lesbian families. American Journal of Orthopsychiatry 65(2): 203–215. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Tasker, F., Golombok, S. (1997) Growing up in a lesbian family: Effects on child development, New York, NY: Guilford. Google Scholar

Tasker, F., Golombok, S. (1998) The role of co-mothers in planned lesbian-led families. Journal of Lesbian Studies 2: 49–68. Google ScholarCrossrefMedline

Tasker, F., Patterson, C. J. (2007) Research on gay and lesbian parenting: Retrospect and prospect. Journal of GLBT Studies 3: 9–34. Google ScholarCrossref

Telingator, C. J., Patterson, C. J. (2008) Children and adolescents of lesbian and gay parents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 47: 1364–1368. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Thompson, J. M. (2002) Mommy queerest: Contemporary rhetorics of lesbian maternal identity, Amherst: University of Massachusetts Press. Google Scholar

Thomson, N. R., Zand, D. H. (2002) The Harter Self-Perception Profile for Adolescents: Psychometrics for an early adolescent, African American sample. International Journal of Testing 2: 297–310. Google ScholarCrossref

Tillman, K. H. (2007) Family structure pathways and academic disadvantage among adolescents in stepfamilies. Sociological Inquiry 77: 383–424. Google ScholarCrossrefISI

Tobin, J., McNair, R. (2009) Public international law and the regulation of private spaces: Does the convention of the rights of the child impose an obligation on states to allow gay and lesbian couples to adopt?International Journal of Law, Policy, and the Family 23: 110–131. Google ScholarCrossref

Torbati, M. (1997) The right of intimate sexual relations: Normative and social bases for according it “fundamental right” status. Southern California Law Review 70: 1805–1840. Google ScholarISI

Tornello, S. L., Farr, R. H., Patterson, C. J. (2011) Predictors of parenting stress among gay adoptive fathers in the United States. Journal of Family Psychology 25: 591–600. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Trickett, P. K., Noll, J. G., Putnam, F. W. (2011) The impact of sexual abuse on female development: Lessons from a multigenerational, longitudinal study. Development and Psychopathology 23: 453–476. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Tryon, W. W. (2001) Evaluating statistical difference, equivalence, and indeterminacy using inferential confidence intervals: An integrated alternative method of conducting null hypothesis statistical tests. Psychological Methods 6: 371–386. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Tryon, W. W., Lewis, C. (2008) An inferential confidence interval method of establishing statistical equivalence that corrects Tryon’s (2001) reduction factor. Psychological Methods 13: 272–277. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Turner, P. H., Scadden, L., Harris, M. B. (1990) Parenting in gay and lesbian families. Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy 1: 55–66. Google ScholarCrossref

VanderLaan, D. P., Gothreau, L. M., Bartlett, N. H., Vasey, P. L. (2011) Recalled separation anxiety and gender atypicality in childhood: A study of Canadian heterosexual and homosexual men and women. Archives of Sexual Behavior 40: 1233–1240. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Van de Ven, P., Rodden, P., Crawford, J., Kippax, S. (1997) A comparative demographic and sexual profile of older homosexually active men. Journal of Sex Research 34: 349–360. Google ScholarCrossrefISI

Vanfraussen, K., Ponjaert-Kristoffersen, I., Brewaeys, A. (2002) What does it mean for youngsters to grow up in a lesbian family created by means of donor insemination? Journal of Reproductive and Infant Psychology 20: 237–252. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Van Gelderen, L., Bos, H. M. W., Gartrell, N., Hermanns, J., Perrin, E. C. (2012) Quality of life of adolescents raised from birth by lesbian mothers: The US National Longitudinal Family Study. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 33: 17–23. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Van Rijn-van Gelderen, L., Bos, H. M. W., Gartrell, N. K. (2015) Dutch adolescents from lesbian-parent families: How do they compare to peers with heterosexual parents and what is the impact of homophobic stigmatization? Journal of Adolescence 40: 65–73. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Veldorale-Brogan, A., Cooley, M. (2011) Child outcomes for children with LGBT parents. NCFR Report 56(4): F15–F16. Google Scholar

Verbakel, E., Kalmijn, M. (2014) Assortative mating among Dutch married and cohabiting same-sex and different-sex couples. Journal of Marriage and Family 76: 1–12. Google ScholarCrossrefISI

Victor, S. B., Fish, M. C. (1995) Lesbian mothers and their children: A review for school psychologists. School Psychology Review 24: 456–479. Google ScholarISI

Wainright, J. L., Patterson, C. J. (2006) Delinquency, victimization, and substance use among adolescents with female same-sex parents. Journal of Family Psychology 20: 526–530. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Wainright, J. L., Russell, S. T., Patterson, C. J. (2004) Psychosocial adjustment, school outcomes, and romantic relationships of adolescents with same-sex parents. Child Development 75: 1886–1898. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Waite, L., Lillard, L. (1991) Children and marital disruption. American Journal of Sociology 96: 930–953. Google ScholarCrossrefISI

Wald, M. S. (2006) Adults’ sexual orientation and state determinations regarding placement of children. Family Law Quarterly 40(3): 381–434. Google ScholarISI

Walsh, K., Latzman, N. E., Latzman, R. D. (2013) Pathway from child sexual and physical abuse to risky sex among emerging adults: The role of trauma-related intrusions and alcohol problems. Journal of Adolescent Health 1: 7. Google Scholar

Ward, J. (2013) Get your gender identity off my childhood! Towards a movement for children’s gender self-determination. In: Green, F. J., Friedman, M. (eds) Chasing rainbows: Exploring gender fluid parenting practices, Bradford, Ontario: Demeter Press, pp. 43–51. Google Scholar

Warner, R. M. (2013) Applied statistics: From bivariate through multivariate techniques, Los Angeles: Sage. Google Scholar

Webb, S. N., Chonody, J. (2014) Heterosexual attitudes toward same-sex marriage: The influence of attitudes toward same-sex parenting. Journal of GLBT Family Studies 10: 404–421. Google ScholarCrossref

Wellek, S. (2003) Testing statistical hypotheses of equivalence, Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC. Google Scholar

Wells, J. (Ed.). (1997). Lesbians raising sons. Los Angeles: Alyson Books. Google Scholar

Welsh, M. G. (2011) Growing up in a same-sex parented family: The adolescent voice of experience. Journal of GLBT Family Studies 7: 49–71. Google ScholarCrossref

Whitton, S. W., Buzzella, B. A. (2012) Using relationship education programs with same-sex couples: A preliminary evaluation of program utility and needed modifications. Marriage and Family Review 48: 669–690. Google ScholarCrossref

Wichstrom, L. (1995) Harter’s self-perception profile for adolescents: Reliability, validity, and evaluation of the question format. Journal of Personality Assessment 65: 100–116. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Wiik, K. A., Seierstad, A., Noack, T. (2014) Divorce in Norwegian same-sex marriages and registered partnerships: the role of children. Journal of Marriage and Family 76: 919–929. Google ScholarCrossrefISI

Wilkinson, L. The Task Force on Statistical Inference, APA Board of Scientific Affairs (1999) Statistical methods in psychology journals: Guidelines and explanations. American Psychologist 54: 594–604. Google ScholarCrossrefISI

Wilsnack, S. C., Kristjanson, A. F., Hughes, T. L., Benson, P. W. (2012) Characteristics of childhood sexual abuse in lesbians and heterosexual women. Child Abuse & Neglect 36: 260–265. Google ScholarCrossrefMedlineISI

Zink, Z. D. (2005) Adoptive homes and the meaning of family: Implications for gay and lesbian prospective parents. Journal of Student Social Work 3: 52–60. Google Scholar

Zuckerman, M. (2007) Sensation seeking and risky behavior, Washington, DC: American Psychological Association. Google ScholarCrossref

(sexualikiygeia)