Αὐτές τίς ἡμέρες ἡ ὑποτιθέμενη ἐκσυγχρονιστική κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιθυμεῖ νά προωθήσει ἕνα νομοσχέδιο, ὅπου θά παρέχεται ἡ δυνατότητα σέ ὁμόφυλα ζευγάρια πού ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης νά μεγαλώνουν παιδιά καί νά τά ἀναλαμβάνουν ὡς ἀνάδοχοι «γονεῖς».

 

Ἡ δέ ἀρμόδια Ἀναπληρώτρια Ὑπουργός Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου τό προωθεῖ πρός ψήφιση καί τό ὑποστηρίζει μέ διάφορα ἐπιχειρήματα, ἀπευθυνόμενη καί πρός τήν ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση τοῦ κυβερνῶντος κόμματος πάνω στό συγκεκριμένο ζήτημα. Εἶναι χαρακτηριστική καί συνάμα ἀποπροσανατολιστική ἡ δήλωσή της, ὅτι ἄν ἀποκλείσουμε τά ὁμόφυλα ζευγάρια θά ἀποκλείσουμε παράλληλα καί χιλιάδες ἑτερόφυλα ζευγάρια, πού ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καί ἐπιθυμοῦν νά μποῦν στό πρόγραμμα ἀναδοχῆς τέκνων.

Ἀκούστηκε βέβαια τό ἐπιχείρημα ἀπό ἀρκετούς διαφωνοῦντες βουλευτές, ὅτι δέν εἶναι ἕτοιμη ἀκόμη ἡ ἑλληνική κοινωνία ν’ ἀποδεχθεῖ μία τέτοια ρύθμιση καί ἄρα δέν πρέπει νά ψηφισθεῖ τώρα. Ἀλοίμονο, ἀλήθεια, ἄν ἡ κοινωνία μας ἀποδεχόταν μία τέτοια νομοθετική διάταξη. Ἄν ποτέ τήν ἀποδεχθεῖ αὐτό θά σημαίνει ὅτι ἔχει σαπίσει ἀνεπανόρθωτα καί δέν ἐπιδέχεται θεραπεία. Κάποιοι μάλιστα ἀπό τούς ὑποστηρικτές τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου ὁμιλοῦν γιά προοδευτική νομοθεσία, πού θά ὠφελήσει χιλιάδες παιδιά νά βροῦν σπίτι καί θαλπωρή ἤ πολεμοῦν μέ λυσσαλέο τρόπο ὅσους ἐκφράζουν προβληματισμό καί διαφορετική ἄποψη ἀποδίδοντάς τους τούς συνήθεις χαρακτηρισμούς, ὅπως ὅτι εἶναι «φασίστες», «ὁμοφοβικοί», «ὀπισθοδρομικοί» κτλ… Στήν ἀπουσία ἐπιχειρημάτων ἀπό μέρους τους καταφεύγουν σέ ὑβρεολόγιο, πού δείχνει ἄλλωστε τήν ρηχότητα καί τήν ἐν γένει ἄγνοια τους.

Ἡ ἀλήθεια ὅμως βρίσκεται ἀλλοῦ. Στό τί θά σημάνει μία τέτοια νομοθετική δυνατότητα γιά τά ἤδη πληγωμένα αὐτά παιδιά, πού θά δοθοῦν ἀπό τό κράτος σέ τέτοια ζευγάρια. Φαίνεται ὅτι κάποιοι δέν θέλουν νά ἀποδεχθοῦν τήν ὀδυνηρή πραγματικότητα, ὅτι τά πονεμένα αὐτά παιδιά θά πληγωθοῦν ἀκόμη περισσότερο. Κάποιοι παίζουν τελικά ἕνα καταστροφικό παιχνίδι πάνω στίς πλάτες ἀθώων νεανικῶν ὑπάρξεων.

Ποιός σᾶς εἶπε κα Ὑπουργέ, ὅτι εἶναι ὑγιές ν’ ἀναλάβουν ὑπό τήν εὐθύνη τους ὁμόφυλοι ἄνθρωποι αὐτά τά παιδιά; Σεβαστός κάθε ἄνθρωπος καί ἐλεύθερος νά κάνει ὅ,τι θέλει στόν ἑαυτό του. Ὅταν ὅμως οἱ ἐπιθυμίες του καί τά πάθη του ἐπηρεάζουν κι ἄλλους, πολύ δέ περισσότερο μικρά παιδιά, αὐτό ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν.

Ὅλοι μας πρέπει ν’ ἀναλαμβάνουμε τίς εὐθύνες τῶν πράξεων μας. Ἐφόσον κάποιος ἐπιλέγει ὁμόφυλο τρόπο ζωῆς δέν μπορεῖ νά ἀναλάβει μέ «παραθυράκι» τήν εὐθύνη παιδιῶν. Δέν ἔχει «παραθυράκια» ἡ ἀνθρώπινη φύση, ὅπως τήν ἔβαλε σέ τάξη ὁ Δημιουργός Θεός. Μέ τί πρότυπο θά μεγαλώσουν αὐτά τά παιδιά; Ἡ ἰσόρροπη ἀνάπτυξη τους, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς, ἐπιβάλλει ὕπαρξη πατέρα καί μητέρας. Διαφορετικά δέ νοεῖται οἰκογένεια, οὔτε γονεῖς. Πολλά τέτοια παιδιά στό ἐξωτερικό, πού μεγάλωσαν σέ τέτοια ἀρρωστημένα μορφώματα «οἰκογένειας» ὁμολογοῦν τίς ποικιλότροπες ὀδυνηρές ἐμπειρίες τους καί τά ψυχολογικά τους τραύματα.

Ἡ ὅλη προώθηση τοῦ συγκεκριμένου νομοθετήματος εἶναι ὅπως φαίνεται ὕπουλη, καθώς ἀνοίγει σιγά σιγά ἄλλα «παραθυράκια» γιά υἱοθεσία ἀπό τέτοια ζευγάρια. Μετά τί ἀκολουθεῖ; Δυνατότητα νομοθετική γιά παρένθετες μητέρες; Ἠθικό ἔγκλημα πάνω στό ἔγλημα δηλαδή. Κυριολεκτικά «ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται». Ὅλοι μας πρέπει ν’ ἀφυπνιστοῦμε καί νά ἐμποδίσουμε τοῦτο τόν τραγικό ἠθικό κατήφορο, πού τραυματίζει ἀνεπανόρθωτα τά παιδιά μας καί τήν οἰκογένεια.

Ἡ ἐπίσημη Πολιτεία καί ἡ κυβέρνηση τοῦ τόπου μας ὀφείλουν ν’ ἀντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικά τό ὅλο ζήτημα. Νά ἐνισχύσουν κατ’ ἀρχήν τις ὑπάρχουσες δομές φιλοξενίας τῶν νεαρῶν αὐτῶν ὑπάρξεων, πού ἀναγκάζονται νά μποῦν σέ πρόγραμμα ἀναδοχῆς. Νά τούς παρέχουν χρηματοδότηση, νά δίνουν στά παιδιά ὅ,τι χρειάζονται.. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ὑλικοτεχνική ὑποδομή. Ἀλλά καί γονεῖς πού νά πληροῦν ὀρθά κριτήρια. Πού ν’ ἀναπληροῦν ἀρκετά τήν πρότυπη μορφή οἰκογένειας, πού σημαίνει πατέρας, μητέρα, ἤρεμο, στοργικό, θυσιαστικό καί ὑποστηρικτικό περιβάλλον ἀνατροφῆς καί διαπαιδαγώγησης. Ἔτσι θά βοηθεῖ τίς πληγωμένες αὐτές ὑπάρξεις, θά τούς δίνει ὤθηση νά ἀναπτυχθοῦν σωστά καί ἰσορροπημένα. Δέν θά τίς καταστρέφει!

Κύριοι ἀλλάξτε ρότα… Φροντίστε τά παιδιά μας. «Λυπηθεῖτε τά παιδιά», ὅπως σοφά ἔγραψε σέ σχετικό μέ τό θέμα ἄρθρο του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Κ. Παῦλος! Ἐμεῖς θά συμπληρώσουμε: Μή καταστρέφετε, μή καταδικάζετε τά παιδιά μας, δεῖξτε στοργή καί ἀγάπη! Μή τά ὁδηγεῖτε σέ ἀνθρώπους, πού δεν ἔχουν ἐπιλύσει τά δικά τους ψυχικά θέματα. Νά γίνετε ὄντως κράτος Προνοίας καί Ἀλληλεγγύης καί ὄχι ἀδιαφορίας καί θανάτου παιδικῶν ψυχῶν! Διαφορετικά θά γίνετε «ἐγκληματίες», καταστροφεῖς!

Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας