Ἡ Κλίμακα τοῦ Παραδείσου!

Του Αρχιμ. Διονυσίου Καραγιάννη στην Romfea.gr

Ανεβαίνω σκαλοπάτια ανεβαίνω ανηφοριές, λέει ένα λαικό τραγούδι , αλλά ποια σκαλοπάτια και ποιες ανηφοριές πρέπει εμείς οι χριστιανοί να ανέβουμε;

Η Κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναίτη, είναι γραμμένο ως ένας νέος Μωυσής, αναφερόμενος στην άνοδο του ανθρώπου προς τον ΘΕΌ, στην πνευματική Κλίμακα των αρετών.

Αυτή η Κλίμακα αποτελεί και ξεκινά από το πλαίσιο ενός ίσως ανώριμου πνευματικά ανθρώπου, στην αρχή και στην διαδικασία της άσκησης για την άνοδο αυτών των αρετών.

Στα τρία πρώτα κεφάλαια της Κλίμακας ‘’Περί αποταγής‘’, ‘’Περί απροσπαθείας’’, ‘’Περί ξενιτείας’’, αναφέρονται στην περιπλάνηση του ανθρώπου ανάμεσα στο μάταιο και ψευδή ΄κόσμο, στην πνευματικότητα και την αγιότητα .

Από αυτές τις πρώτες αναφορές της κλίμακας, ο περιπλανώμενος άνθρωπος βρίσκει την οδό και την αρχή της αναβάσεως εις την συνάντηση του θεού.

Το κίνητρο αυτού του χωρισμού από τον κόσμο δεν είναι το ίδιο με την ιδέα μιας γνωστής απόρριψη των ενδοκοσμίων αγαθών και απολαύσεων.

Αυτή η αποταγή και η ξενιτεία αποκηρύσσει την κοσμική ζωή και εισάγει τον άνθρωπο στην ασκητική αρένα και την μοναστική ζωή, ή και για τους χριστιανούς στην παλαίστρα απόκτησης των αρετών.

Αυτή η αποταγή διάφορος είναι από μια μανιχαική αντίληψη, από μια έννοια της αποταγής του κόσμου αυτού σε ένα άλλο κόσμο πνευματικό, που ο παρών κόσμος απλώς απεικονίζει, ιδιαίτερα ασκητικά στοιχεία που βρίσκονται σε μια από μια ανατολικού ΄τύπου ασκητική, π.χ. βουδισμό, και ανατολικά θρησκεύματα.

Η Κλίμακα ως σχήμα ανόδου έχει το δεδομένο της πνευματικής αστάθειας ή αμέλειας, που μπορεί να πέση κάποιος , σε κάποιο σκαλί. Είναι μια ανάβαση που δεν έχει να κάνει με μια απομίμησης της ζωής του Χριστου.

Το μοντέλο αυτό της απομίμησης της ζωής του Χριστού, δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της Κλίμακος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν έχει μια εννοια της ‘΄’μιμήσεως ‘’ του Χριστού, ως ένα ηθικό μοντέλο.

Για την ασκητική ζωή του Αγίου Ιωάννου και το ορθόδοξο ήθος, ξεφεύγει μια τέτοια θεώρηση. Ο άγιος Ιωάννης δεν καλεί στην μίμηση, αλλά σε μια συμμετοχή στο οντολογικό σώμα, δηλαδή την Εκκλησία.

Αυτή η συμμετοχή δεν είναι μια ηθική απομίμηση αλλά μια εκ βαθέως, αλλοίωση του ανθρώπου με το πρόσωπο του Χριστού.

Κάθε είδους ενθουσιαστικής μοναστικής περιγραφής ή υπόμνησης ή ακόμα θέτοντας τον Άγιο ως παράδειγμα ,αποτυγχάνει, όταν δεν λογαριάζει αυτήν ακριβώς την λεπτομέρεια. Άλλο απομίμηση και άλλο ανάβαση στην αγιότητα.